Zvon jménem Václav

Publikováno 05. 09. 2012 v rubrice Co se děje v obci, Kultura « zpět « úvod

Stejně jako lidé, i zvony mají svá jména. V červnu se v Halenkově zrodil a v sobotu 25. srpna byl obrazně řečeno pokřtěn tzn. posvěcen nový zvon pro hlubočský chrám jménem Václav. Slavnostního aktu se ujal světící biskup Josef Hrdlička, kterého v Hlubočkách přivítal také starosta obce p. Ivo Černík a farář Josef Opluštil.

Zvon Svatý Václav v hlubočském kosteleStejně jako lidé, i zvony s námi žijí a odcházejí. Děje se tak zejména ve válečných časech, kdy jsou rekvírovány jako materiál pro válečné hospodářství. V Hlubočkách se tyto neblahé události přihodily dvakrát, v roce 1917 a 1942. Naštěstí se však zvony i vracejí.

Zatímco po první válce byly všechny tři zvony přes značné náklady odlity znovu, po té druhé už k obnově z historických důvodů nedošlo a ve věži zůstal pouze zvon Florián. Teprve po sedmdesáti letech vedlo úsilí farníků k částečnému odčinění té ztráty.

Patron český

Mše Svatá u příležitosti vysvěcení zvonuPodobně jako věřící a jejich hosté ze sousedních obcí si jistě většina hlubockých uvědomuje význam tohoto okamžiku a cítí, že zvon je i jejich. Vždyť modlitba na plášti zvonu „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ se dotýká celého národa, který svého národního světce uctívá formou státního svátku, byť jeho oficiální označení zní „Den české státnosti“. Není příliš známo, že svatováclavský chorál, odkud verš pochází a jehož kořeny vyrůstají ze 13. století, se po vzniku Československa měl stát novou státní hymnou.

Roku 935 byl ve Staré Boleslavi kníže Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem a později prohlášen za svatého. Patron Českých zemí patří k nejvýznamnějším světcům, což vyjadřuje i jeho jméno: Václav – více slavný. Paradoxem je, že stejný význam nese i jméno bratrovraha Boleslava, jak nám připomenou základy ruštiny.

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Výzdoba zvonu

Společné foto s biskupem po vysvěcení zvonuVedle reliéfu obou Přemyslovců, Václava s jeho věrnými ve scéně první a Václava s Boleslavem spolu se svědkem vraždy, zakrývajícím si oči, v druhé scéně na opačné straně zvonového pláště nese plášť ještě jméno zvonu a výše zmíněnou prosbu za ochranu národa. Nad ním obíhá čepec zvonu nápis: „zvon pořízen z darů farníků a dobrodinců • vysvěcen 25. srpna léta páně 2012 v Hlubočkách“. Na věnci zvonu stojí: „ulil Josef Tkadlec Halenkov“.

Zajímavostí je, že koruna nového zvonu již nemá tvar talíře, jako zvony meziválečné a tedy i Florián, ale sestává z šesti ramen, jak je obvyklé u zvonů historických. Oproti Floriánovi také chybí veršovaný nápis.

Biskup Josef Hrdlička, farář Josef Opluštil a starosta Ivo ČerníkPři průměru věnce 73,2 cm a váze 220 kg zní v cis2 a z původní trojice Panna Maria (¤ 100), Florián (¤ 80) a Sv. Josef (¤ 70) nahradil posledně jmenovaný.

Zaplněný chrám byl svědkem vysvěcení zvonu rukou světícího biskupa Josefa Hrdličky. Hydraulickým ramenem bude v nejbližší době vyzvednut a zavěšen do věže chrámu. Všem přítomným budou významnou událost připomínat památeční lístky s fotografií zvonu a barevným linorytem našeho kostela od Adama Dostála.

Marek Bohuš

Video: Svěcení a odlévání zvonu Sv. Václav

Video: Jaroslav Polcer

Fotogalerie: Svěcení nového zvonu v hlubočském kostele


Foto: Petr Plíska

Mohlo by vás také zajímat:

Rubrika: Co se děje v obci, Kultura | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.