Zimní sport na Hrubé Vodě (před 100 lety)

Publikováno 31. 03. 2017 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Roku 1908 uveřejnily olomoucké noviny „Maehrisches Tagblatt“ zprávu o naší obci. Týkala se tzv. Sáňkařských vlaků (Rodelzüge).

„Olomoucké sekci Sudetského horského spolku se jak známo podařilo vymoci si na c.k. ředitelství státních drah zařazení tzv. Sáňkařského vlaku, který je v provozu od poloviny prosince do poloviny března o nedělích a svátcích mezi Olomoucí a Hrubou Vodou; letos bude od 13. prosince opět jezdit o půl jedné z Olomouce a o půl šesté večer se vracet z Hrubé Vody na zdejší nádraží. Díky takto nabídnutému pohodlí bylo možno získat také v našem městě tak četné příznivce zimního sportu a dát příležitost k vychutnání krás zimní krajiny také těm, jež se sice aktivně nezapojují, přece však chtějí strávit nedělní odpoledne ve volné boží přírodě namísto jeho prosezení v kouři a výparech kaváren, nebo dlouhé hodiny promenovat po náměstí.“

V textu se dále podobně komplikovanými větami konstatuje, že je Hrubá Voda oblíbená v létě, ale mnohé od výletu odradí příchod zimy. Kdo však tu nádheru sněhem ozdobených stromů zažil, neopomene příležitost se vrátit. Neposkvrněná bělost na ocelové modři oblohy…

„Žádný div, že se k prvnímu Sáňkovacímu vlaku, který bude letos poprvé v provozu od 13. t.m., upírají radostné zraky a to tím více, když si Olomoucká sekce Sudetského horského spolku uložila, řádně odstranit všechny nedostatky, které ještě loni sáňkařská dráha vykazovala. Vyježděné koleje od vozů byly zarovnány, vyčnívající kameny, které často bránily v hladké jízdě, odstraněny, zákruty patřičně navýšeny, místa do boku otevřená zajištěna naházenými hrázemi a hlavně zřízen chodník podél dráhy tak, že stoupající chodci už nebudou v nebezpečí, že je přejedou sjíždějící sáně.“

Dále jsou vyzvednuty přednosti dráhy, která se hodí pro začátečníky i zkušené, protože mění sklon a probíhá mladým i vzrostlým lesem, takže skýtá výhledy na bystřické údolí. Autor textu zahání obavy o bezpečnost tvrzením, že se loni nic vážnějšího nestalo, ač byli na nové dráze nutně všichni začátečníky. Funkcionáři spolku budou ostatně co nejpřísněji dohlížet na kázeň a bránit nepatřičnostem.

„Budiž poukázáno, že se větší nehody při sáňkování mohou přihodit jen tehdy, pokud se závodí na zledovatělé a příkře klesající trati, když jsou překročeny hranice běžného, na dráze jakou máme v Hrubé Vodě je však nehoda i při divočejší jízdě prakticky vyloučena.“

Utěšené vyhlídky prý se toho roku nabízely také lyžařskému sportu, jehož vyznavači se měli významně rozmnožit:

„Sekce považovala za nutné, zřídit vlastní oddělení sněhových bot (Schneeschuhabteilung), jehož účastníkům má být zkušenými lyžaři spolku poskytnuta potřebná lekce. Cvičení bude zpočátku probíhat na nepřívazské plošině (Epperswagener Plateau) nad sáňkařskou drahou a tato výhodná příležitost, naučit se zdarma a správně zdravý a posilující sport se nabízí všem ženám a dívkám, mužům i chlapcům.“

Závěrem pisatel vyzdvihuje známé průvodní jevy zimního sportování jako je humor a dobrá společnost, čistý vzduch a občerstvení vyhládlých lyžníků a sáňkařů:

„… o to vynikajícím způsobem pečuje všem výletníkům velmi známá restaurace Schwarz (psali jsme o ní ve Zpravodaji č. 4+5/2012). Velký, dobře temperovaný sál poskytuje všem účastníkům až do odjezdu vlaku příjemný pobyt a nabízené pokrmy i osvěžující nápoje, v neposlední řadě chvalně známý Sáňkařský likér (Rodellikör, viz Z č.3/2013) jsou té nejlepší kvality. Protože cesta z hostince, zřízená zvlášť pro sportovní výletníky, na stanici v těsné blízkosti sáňkařské dráhy při strážním domku č. 14 není dlouhá, je možno v těchto chráněných prostorách dlít až těsně do odjezdu vlaku.

Sekce zařídila – stejně jako v případě letních vlaků – výdej zpátečních jízdenek v předprodeji v hlavní trafice na Horním náměstí a poskytuje informace o sněhových podmínkách v Hrubé Vodě a o stavu sáňkařské dráhy den předem ve třech vývěskách u pánů Reichla, Schöna, Heinze a Hanische (zmíněné obchody zřejmě tehdy každý znal, pozn. red.). Zbývá si jen přát, aby dráhu, která byla již minulou neděli pilně využita, pokryla nová vrstva sněhu a již se bude ozývat zvučné „Bergheil“ čilého sportovního lidu.“

Rubrika: Zajímavosti |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.