Zamyšlení před koncem roku 2011

Publikováno 13. 12. 2011 v rubrice Rada a zastupitelstvo, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Vážení spoluobčané, konec roku je vždy příležitostí k zamyšlení nad tím, co se nám v tom končícím roce podařilo, a co ne, a samozřejmě i nad tím, co nás v novém roce čeká. To platí samozřejmě jak pro naše osobní a rodinné životy, tak i pro obec, kraj či stát či např. Evropskou unii a celý svět. Zůstaňme však jen na úrovni naší obce Hlubočky.

První rok zastupitelstva a rady

8. zasedání zastupitelstva„Vlády“ v obci se po volbách koncem roku 2010 ujalo 15 zastupitelů, z toho 8 zcela nových. Byla bez průtahů zvolena nová rada obce, komise a výbory, které ihned zahájily svou práci podle přijatého rozpočtu a svého programového prohlášení („Hlavní záměry rozvoje obce Hlubočky v období 2011–2014“). Při správě obce jsme se oprostili od hledání dříve poměrně hojných rozporů a problémů a zaměřili se na jejich odstraňování a zvelebování obce, což je jistě zásluhou všech občanů, kteří se do správy obce zapojili.

Co se nám při budování a opravách v obci v roce 2011 podařilo?

 • Pronájem či prodej 20 pozemků v lokalitě „pod Posluchovem“ z celkově připravených 36
 • Zateplení a rekonstrukce kulturního domu
 • Zateplení a rekonstrukce budovy obecního úřadu Hlubočky
 • Vybudování asfaltového hřiště v Dukle
 • Generální  rekonstrukce topení v budově domu služeb v Mar. Údolí
 • Vybudování opěrné zdi u domu pana Güntnera ve Vsi
 • Vybudování zpevněné komunikace za domky v ulici Olomoucká v Mar. Údolí
 • Oprava místní komunikace na Hrubé Vodě (kolem Steckerového)
 • Osazení dalších míst v obci dopravními značkami
 • Vybudování sociálního zařízení v tělocvičně (jevišti) v kulturním domě
 • Výměna zvonů na separovaný odpad za modernější a pohodlnější kontejnery 1.100 litrů a rozšíření sběrových míst o 3 v celé obci včetně úprav všech míst pro kontejnery
 • Oprava fasády a střechy výměníkové stanice v Dukle
 • Vybudování 20 bezbariérových nájezdů na chodníky po celé obci
 • Opravy chodníků v Dukle a v Mar. Údolí
 • Kompletní rekonstrukce střechy ZŠ v Mar. Údolí
 • Oprava vodoinstalace ve zdravotním středisku v Mar. Údolí
 • Vybudování chodníku Na Výsluní
 • Ozvučení zastávky ve Vsi

Problémy s dotacemi na kanalizaci

Hlubočky - Dukla (autor: Pavel Janků)Probíhá však i akce, která se pečlivě dlouhou dobu připravovala, organizačně i technicky velmi náročná, a podle metodiky Státního fondu životního prostředí také zahájená, nicméně po jednom měsíci pozastavená. Vybudování IV. etapy kanalizace v Hlubočkách–Dukle se bohužel ocitlo v balíku asi 45 projektů obcí a měst celkově za 10 miliard Kč, u nichž se zástupci (postupně celá řada ministrů) Ministerstva životního prostředí ČR nedokázali od roku 2006 dohodnout s Evropskou komisí na provozování této vodohospodářské infrastruktury. Definitivně si to ministerstvo po dlouhodobém liknavém přístupu přiznalo až v době, kdy obec práce zahájila.

Generální rekonstrukce silnice v Dukle

Proto obec intenzivně jedná s MŽP o spolufinancování akce z českých národních zdrojů náhradou za evropské a v tuto dobu se zdá, že nám ministerstvo, vědouce si své viny, v tomto případě vyjde vstříc. Máme rovněž příslib Olomouckého kraje, že po položení kanalizace provede SSOK za spoluúčasti obce generální rekonstrukci silnice v Dukle v části od křižovatky na sídliště po hasičskou zbrojnici.

Ještě jednou se omlouváme obyvatelům i návštěvníkům Dukly a Hrubé Vody za potíže, které jim jen provizorně opravená již rozkopaná silnice připravená pro pokládání kanalizace připravila.

Zatím se nám nepodařilo získat dotaci na vybudování sběrového dvoru v Dukle, ale to je při získávání dotací běžné. Proto opakovanou žádost podáme i v roce 2012. Rovněž tak jsme letos neuspěli s dotací na cyklotrasu z Hrubé Vody do Smilova, kde dostaly přednost cyklostezky okolo Olomouce.

Péče o obecní majetek a informovanost

Hlubočky - Mariánské Údolí (autor: Miroslav Strnad)

Myslíme si, že se v roce 2011 obec v rámci svých finančních a kapacitních možností řádně starala o obecní majetek, pečovala o úklid, údržbu zeleně a také např. o úklid sněhu na obecních komunikacích a chodnících. Rovněž zaměstnanci obce vykonávali svou práci řádně a nemuseli jsme řešit žádné stížnosti, které by zapříčinili. Také v tomto roce jsme dbali o maximální informovanost občanů, a to nejen na veřejných zasedáních zastupitelstva, ale i v obecních novinách, rozhlase a na obou webových stránkách obce. V tomto roce jsme zavedli novou službu občanům – zasílání hlášení obecního rozhlasu e-mailem pro ty, kdo hlášení nemohou pravidelně sledovat.

V roce 2012 budeme řešit projektově a žádostmi o dotace, případně z vlastních zdrojů zejména:

 • Revitalizaci sídliště v Mariánském Údolí (parkovací místa, chodníky a hřiště)
 • Zateplení budovy ZŠ v Hlubočkách–Vsi a ZŠ v Dukle a rekonstrukce topení v ZŠ v Dukle
 • Zateplení budovy MŠ v Dukle
 • Revitalizace ploch u kulturního domu v Mar. Údolí (parková úprava, parkoviště)
 • Bezdrátový rozhlas a varovný protipovodňový systém, včetně jeho zavedení k 36 RD nad sídlištěm v Mar. Údolí
 • Sběrový dvůr v Hlubočkách
 • Opravy mostků
 • Chodník od hřbitova směrem do Dukly
 • Parkovací místa na sídlišti v Dukle
 • Dovybavení hřišť na sídlišti v Dukle a Mar. Údolí brankami a koši apod.
 • Položení nového asfaltového povrchu v Dukle za spoluúčasti obce
 • Hydroizolace DPS č. 180 ve Vsi
 • Řešení „moravianského“ náhonu a vybudování chodníku a nového mostku v Mar. Údolí

Hlubočky - Ves (autor: Miroslav Strnad)Prioritu budou mít s ohledem na finanční možnosti obce zejména ty investiční akce, které budou mít příslib dotace z EU, popř. Olomouckého kraje.

Na tomto místě je třeba připomenout i základní definici, co to vlastně je obec. Tedy nikoliv jen zastupitelé či obecní úřad, ale obec tvoří všichni občané obce. K těm stálým 4.400 obyvatelům je možné připočíst i další tisíce návštěvníků, kteří se k nám pravidelně jezdí rekreovat do téměř 800 chat, které na území obce máme.

Letecký snímek PosluchovaMy všichni se musíme snažit, aby obec vypadala dobře a poskytovala nám příjemné životní prostředí.

Předcházení negativních jevů – zapojit se mohou všichni

Opraví-li např. Správa železniční dopravní cesty v letošním roce 2x železniční zastávku v Hlubočkách–Vsi a někteří naši „svalovci“ ji opětovně poničí, má to za následek pouze nepohodlí pro občany, kteří ji v tomto počasí každodenně nemohou používat. Další opravy pro nedostatek peněz a neustálý vandalismus již SŽDC nehodlá financovat.

Hrubá VodaTo se ale týká i dalších záležitostí, třeba velké „srandy“, která je asi zábavou těch, kteří pravidelně ničí odpadkové koše na Orátě a házejí je do Bystřičky. Zkusme se společně zamyslet i nad těmito negativními zkušenostmi a také jak jim předcházet.

Při návštěvě Dukly není pěkný pohled na výsledek privatizace dříve funkčního majetku bývalého závodu 02 s. p. Moravia a kulturního domu s přilehlými parcelami. Když se nepodařilo dohodnout v devadesátých letech převod tohoto majetku na obec bezúplatně, hledáme nyní cestu, jak toho dosáhnout za přijatelných podmínek v tuto dobu a jeho vrácení ve prospěch obyvatel zejména této části obce.

Tolik tedy ve stručnosti náměty k našemu přemýšlení nad naší obcí. Na tomto místě je však třeba zejména všem našim občanům popřát v roce 2012 mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti, aby dopady z neustálých tzv. reforem a další světové hospodářské krize byly pro všechny únosné. Aby obec Hlubočky poskytovala svým obyvatelům příjemné prostředí pro jejich život, a to nejen pro přespání. Věříme, že to je zájem drtivé většiny obyvatel obce.

PhDr. Ivo Černík, starosta, Ing. Antonín Plíska, místostarosta – OÚ Hlubočky

Rubrika: Rada a zastupitelstvo, Zprávy z úřadu | Téma: , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (6)

 1. david chromek (03.01.2012 - 12:26) odpovědět IP: 217.170.97.34

  Pane starosto tím předcházením negativních jevů jste mě oslovil to je dobře občané by se měli podílet na ochraně obecního majetku.
  Nahlašuji vám už po několikáté že dochází k ničení obecní cesty na posluchově stavební firmou která provádí výstavbu srubu.
  Občané tu už ani nemohou projít protože se brodí v blátě.

  1. VADÍ-NEVADÍ (03.01.2012 - 21:49) odpovědět IP: 176.97.243.51

   Souhlasím s panem Chromkem, je to fakt docela otřesné.

   1. Josef Hrbek (04.01.2012 - 9:38) odpovědět IP: 176.97.242.60

    Tentokrát souhlasím s p. Chromkem a s VADÍ-NEVADÍ, něco je tam nahoře špatně…..!!!

    Josef Hrbek

 2. Halapartna (04.01.2012 - 12:53) odpovědět IP: 176.97.242.185

  Příspěvek odstraněn kvůli porušením pravidlům diskuse.

 3. david chromek (09.01.2012 - 18:40) odpovědět IP: 217.170.97.34

  Pane Ivo Černíku nechápu jak jste se mohl dostat až do funkce starosty obce když mi tvrdíte že cestu nemohla ničit auta protože tam žádný stavební materiál už nevozila.Pokud to nevíte tak stavební materiál nemá křidélka a tak na stavbu sám nepřiletí.

 4. Petr Prášil (20.02.2012 - 8:46) odpovědět IP: 88.146.221.133

  O víkendu jsem byl s rodinou na návštěvě u rodičů v Hlubočkách vsi a šli jsme na hřbitov. Během té krátké cesty nás 3x málem srazilo auto, okolo cesty mantinely ze sněhu, není kam uskočit. Toto místo je jedno z nebezpečných míst pro chodce v Hlubočkách, zvláště proto, že je to cesta na hřbitov, kterou chodí dost lidí.
  Už jako zastupitel v minulém volebním období jsem do rozpočtu prosazoval vybudování chodníku, ale nic se nestalo, asi jsem málo “loboval”. Snad nynější zastupitelstvo bude mít větší sílu v prosazení a nebudou čekat až tam některého chodce opravdu srazí auto.
  Hezký den.