Zájezd hasičů do St. Florianu

Publikováno 19. 10. 2012 v rubrice Tipy na výlet, Černá kronika, policie a hasiči « zpět « úvod

Sdružení hasičů nemá v náplni své práce jen výcvik členů jednotky, zásahovou činnost, údržbu techniky a další činnost spojenou s ochranou obyvatel při krizových situacích, ale též činnost osvětovou. A tak krom kulturních akcí a výchovy hasičského potěru, jednou za tři čtyři roky vyrazíme na výlet. V letošním roce jsme zařadili do celoročního plánu zájezd do Jižních Čech a rakouského St. Florianu.

Zájezd jsme naplánovali jako dvoudenní s noclehem blízko hranic, ve Velešíně, kde už jsme jednou nocovali před cca 15 lety. Hlavními cíli zájezdu byla města – u nás Český Krumlov, v Rakousku Sankt Florian (Svatý Florián). St. Florian je městys, ležící asi 15 km jihovýchodně od Lince. V městečku je hasičské muzeum a klášter, který podle pověsti vznikl na místě, kde byl pohřben křesťanský mučedník svatý Florián († 304).

Florian byl plukovník římské legie v provincii Noricum, který se obrátil na křesťanství a byl utopen v nedaleké řece Enns; proto se později stal patronem proti požáru a povodni. A to byl také důvod naší návštěvy tohoto pro všechny hasiče tak svatého místa. A také jsme chtěli ukázat hasičskou zbrojnici našich přátel v nedalekém Sierningu bratrům a sestrám, kteří tu možnost ještě neměli.

Zájezdu se zúčastnilo 44 členů naší jednotky i se svými drahými polovičkami. Přestože věkové zastoupení bylo velmi pestré, všichni se na zájezd těšili. Jako vhodný termín se jevilo 28. září, což byl pátek a také svátek, tudíž den volna navíc. Návrat potom vyšel na sobotu večer, takže v neděli všichni mohli nabrat sílu do pracovního týdne.

Odjezd byl v brzkýcZájezd hasičů do St. Florianuh ranních hodinách a první zastávkou byl Písek, město Fráni Šrámka. Zde jsme obdivovali nejstarší dochovaný kamenný most v Česku. Jde o nádhernou památku zasazenou do vkusně opraveného nábřeží řeky Otavy. Stejně tak i město je architektonicky zajímavé a zastávka na oběd byla dokonalá.

Potom jsme pokračovali do Hoštic u Volyně, vesničky známé z trilogie Slunce, seno…, kde na nás dýchla atmosféra tak známých filmů. Krom toho jsme se zastavili u hrobu Michala Tučného, místního rodáka.

Český KrumlovNávštěva Českého Krumlova

Následovala cesta do Českého Krumlova, kde jsme navštívili grafitový důl a samozřejmě město s hradem. Grafitový důl, to byla zajímavá zkušenost pro každého, kdo nikdy podobné prostory nenavštívil. Napřed nás oblékli do kombinéz, na nohy gumáky a na hlavy přílby s čelovou lampou. Nastoupili jsme do důlního vláčku a jeli cca 1,2 km do hloubi hory. Poté jsme, již po svých, šli další štolou ven, poslouchali výklad a prohlíželi si jednotlivé exponáty důlní techniky.

Návštěva grafitového doluTěsně před koncem jsme si navzájem pomalovali obličeje grafitovou šmouhou, abychom se poté v umývárně přesvědčili, že šmouha jde docela špatně dolů. Poté co jsme se v rámci možností alespoň trochu zkulturnili, vyrazili jsme do města. Tuto perlu mezi českými městy asi nemusím příliš popisovat, lze jen vřele doporučit návštěvu tohoto města, hradu, zámecké zahrady i podhradí s fantastickým výhledem na meandry řeky Vltavy.

Noc jsme strávili ve Velešíně, kde jsme v hospůdce na hřišti zafandili Sigmě v televizním duelu se Zbrojovkou Brno a ochutnali Budvárek. Ráno jsme pak vyrazili směr Rakousko.

U přátel v Sierningu

Zájezd hasičů do St. FlorianuV hasičské zbrojnici v Sierningu na nás již čekali naši přátelé a tak po krátkém, ale srdečném uvítání, jsme se rozdělili na dvě skupiny a šli si prohlédnout, jak vypadá zbrojnice u kapitalistů. Jen pro představu, tato oblast velikosti dvou Hluboček je obsluhována celkem šesti zbrojnicemi. Ty okolní jsou menší a mají jedno dvě auta, obvykle cisternu a dodávkové vozidlo se stříkačkou a hadicemi. Zbrojnice v Sierningu je potom vybavena šesti vozy, další vůz – požární plošinu – dostanou v příštím roce.

Jde o moderní stavbu, jakou se u nás mohou pochlubit pouze některé sbory profesionálních jednotek. Podotýkám, že jde o dobrovolné hasiče, profesionální je pouze jejich vybavení a činnost.

Zájezd hasičů do St. FlorianuV této zbrojnici lze tedy nalézt stání pro sedm vozidel, mycí box, šatnu pro jednotku, kuchyňku i s jídelnou, dispečerské stanoviště s dvěma počítači, sklady, místnosti pro plnění dýchacích láhví, dílnu, školící místnost, kanceláře velitele, jeho zástupce a pokladníka, podkrovní místnost pro mladé hasiče a samostatná místnost pro archív. Zapomněl jsem snad jen na výcvikovou stěnu na věži pro sušení hadic a sklepní garáž pro cisternu-veterána.

Nechybí ani koutek věnovaný přátelství s hasiči z Hluboček – obrázky, fotky a jiné předměty, které dostali darem při návštěvách. Provedli nás celou zbrojnicí, ukázali nám svá vozidla, prohodili jsme mnoho přátelských slov, podiskutovali o situaci hasičů u nás i v Rakousku a vyrazili na oběd.

Klášter v St. FlorianuHasičské muzeum v St. Florianu

Po vynikajícím obědě jsme společně s několika členy jejich sboru vyrazili do muzea v St. Florianu. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna navštívila hasičské muzeum, druhá místní klášter. Hasičské muzeum je umístěno v bývalých hospodářských stavbách kláštera a na 2.500 m2 je vystaveno obrovské množství exponátů, průřez výstrojí a výzbrojí rakouských hasičů za posledních 150 let.

Historický vývoj je doložen starou hasičskou technikou, jako jsou ruční stříkačky, požární vozidla tažené koňmi, motorizované historické automobily, předměty osobní výzbroje a uniformy. Současně je prezentována také úroveň aktuální protipožární techniky, jsou znázorněny zásahy při katastrofách, požární ochrana a také průmyslová výroba protipožární techniky.

Samostatná část expozice je věnována historii Hornorakouského hasičského svazu a Hornorakouské zemské hasičské školy, která byla první školou svého druhu v německy mluvících zemích (1927). Vlastní části expozice zde mají také hasičské sbory měst Linz, Wels a Steyr, které tak zastupují takřka tisíc hasičských sborů v celé spolkové zemi a informují o jejich působení.

Prohlídka místního kláštera

Klášter je poměrně dosti velký komplex budov, ale pouze část je přístupná veřejnosti. Jsou zde k vidění obrazy z původního oltáře zdejšího chrámu, které jsou nejlépe dochovanými originály bez zásahu restaurátorů v Evropě. Klášter byl působištěm Antona Brucknera, skladatele sakrální hudby a varhanního virtuóza, který vychoval celou řadu hudebníků. Je pohřben v kryptě zdejšího chrámu, na čestném místě, přímo pod varhanami. V kryptě jsou také pochováni zdejší probošti.

Prohlídka klášteraKlášterní chrám je bazilika minor v barokním stylu a jsou zde troje varhany. Bohaté zdobení a fresky na zdech i stropu braly dech. Úžasná byla i rozsáhlá knihovna se 130 tisíci svazky knih a koncertní Mramorový sál s velmi dobrou akustikou. Ještě se zmíním o zdejším chlapeckém pěveckém sboru Florianer Sängerknaben. Ten je v kraji velmi prestižní záležitost a je známý po celém světě. Jde o jeden z nejstarších chlapeckých pěveckých sborů na světě s více než tisíciletou historií a jeden z hasičů se nám pochlubil, že i jeho dva synové byli členové tohoto tělesa. Bohužel, jak se chlapcům začne měnit hlas, jsou nahrazeni mladšími, stejně talentovanými pěvci.

Tím náš zájezd končil, a my jsme se rozloučili a náš autobus nabral směr Hlubočky. Zájezd byl zcela jistě povedený a podtrhl naši patnáctiletou družbu s hasiči ze Sierningu. Těší nás, že naše organizace jako jediná z obce byla schopna nejen navázat toto přátelství, ale jej i udržet. Tyto setkání se zahraničními hasiči mají pro nás velký význam. I když oheň, voda či jiný živel je všude stejný, boj s ním se v různých zemích liší s ohledem na vybavení a organizaci zásahu.

A tak na podobných setkáních prohlížíme jejich techniku a ptáme se na to k čemu jim slouží to či ono a jak postupují, když řeší určité situace. Pokud jde o výbavu, zaostáváme za rakouskými kolegy poměrně dosti, to se však snažíme našim občanům vynahradit alespoň z části výcvikem a připraveností. Co však ještě dlouho budeme závidět naším rakouským i německým kolegům je úcta, kterou jim projevují jejich spoluobčané. Hasiči jsou v těchto zemích vysoce ceněni z hlediska jejich společenského kreditu a stejně tak i orgány státní správy si hluboce jejich záslužné činnosti váží. Proto bych i našim hasičům přál, když už finanční krize nedovolí lépe vybavit jejich jednotky, aby ustoupila alespoň ta společenská krize a lidé si začali více vážit práce hasičů.

Závěrem bych rád poděkoval našim rakouským kamarádům za pohostinnost a bratrům Vlastíkovi Jahnovi a Romanovi Táborskému za to, že tento krásný zájezd zorganizovali.

Ing. Zbyněk Brázdil

Rubrika: Tipy na výlet, Černá kronika, policie a hasiči | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.