Zahájení výstavby IV. etapy kanalizace v Hlubočkách - Dukle

Publikováno 11. 05. 2011 v rubrice Co se děje v obci, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Aktualizováno: 5. května 2011 byla zahájena v Hlubočkách pro obec historicky největší investiční akce. V Hlubočkách – Dukle bude postavena tzv. IV. etapa kanalizačního sběrače v hodnotě cca 54 mil. Kč. Jedná se o kanalizaci splaškovou, nikoliv dešťovou.

Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 41 mil. Kč z Evropské unie a státního rozpočtu. Od hřbitova až po dům služeb bude nově odkanalizována celá pravá strana Hluboček – Dukla.

Sídliště Hlubočky - Dukla (Foto: Jitka Štastná)Ve výběrovém řízení, které proběhlo dle podmínek evropského dotačního titulu a Zákona o veřejných zakázkách, zvítězilo účelové sdružení „Odkanalizování obce Hlubočky“ tvořené firmami MODOS, s. r. o. z Olomouce a ARKO technology, a. s., Brno. Firmy obci Hlubočky přislíbily ukončení stavby do konce roku 2011, i když dle zadávacích podmínek by to mohlo být i o něco později - v březnu 2012 (otázkou však bude, zda počasí koncem roku dovolí dokončit všechny povrchové úpravy).

Výstavba bude realizována ze dvou míst:

První po silnici směrem od hřbitova „nahoru“ a druhé po silnici od křižovatky u pomníku Dukelských hrdinů směrem „dolů“. Potom se výstavba přesune i do uliček mezi domy. Vzhledem k výstavbě v silnici III. třídy a v místních komunikacích budou omezeni jak účastníci silničního provozu, tak i obyvatelé domů v obci, a po dobu výstavby můžeme také očekávat dle počasí zvýšenou prašnost či bláto. Snahou dodavatelů, stavebního dozoru i funkcionářů obce bude však minimalizace těchto nepříjemností.

Hlubočky - Dukla (Foto: Michal Slánský)

Připomínky a dotazy

Pokud byste přece jen měli během výstavby nějaké dotazy, připomínky či stížnosti, můžete se od zahájení výstavby obrátit na stavbyvedoucího firmy MODOS pana Marka Navrátila buď na místě samém, nebo na telefonu 736 632 393. Vaše připomínky či dotazy můžete také psát na mail kanalizace@hlubocky.cz, který jsme pro vás za tímto účelem speciálně zřídili.

Věříme, že akce proběhne dle projektu i v požadované kvalitě a výsledkem bude nejen odkanalizování této části Hluboček, ale i nová povrchová úprava komunikace po provedených výkopech.

PhDr. Ivo Černík - starosta, Ing. Antonín Plíska - místostarosta, Obecní úřad Hlubočky

Tisková zpráva:

Operační program Životní prostředí a EU - Fond soudržnosti

Obec Hlubočky zahájila dne 2. 5. 2011 předáním staveniště stavbu projektu „Kanalizace Hlubočky - IV.etapa” . Stavbu bude provádět Sdružení „Odkanalizování obce Hlubočky” ( MODOS - spol. s. r. o., ARKO TECHNOLOGY, a. s. ).

Obec Hlubočky získala v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí dotaci na projekt „Kanalizace Hlubočky - IV.etapa”. Žádost o podporu projektu byla podána v prioritní ose 1. Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní, oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Projekt řeší dostavbu splaškové kanalizace v obci Hlubočky. Celková délka navržené kanalizace je 3,1 km. Realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 426 EO na realizovanou kanalizaci. Ukončení realizace projektu je plánováno na 13. 3. 2012.

Další informace na www.opzp.cz, www.mzp.cz

Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (1)

 1. Josef Hrbek (21.04.2011 - 19:24) odpovědět IP: 88.146.150.236

  5. května 2011 bude zahájena v Hlubočkách pro obec historicky největší investiční akce. V Hlubočkách – Dukle bude postavena tzv. IV. etapa kanalizačního sběrače v hodnotě cca 54 mil. Kč. Jedná se o kanalizaci splaškovou, nikoliv dešťovou.

  A jak to tedy bude s kanalizací dešťovou?

  Když se plánovalo a projektovalo vybudování nových stavebních parcel nad sídlištěm v Mariánském Údolí, oříškem byla právě kanalizace dešťová….

  Takže - jakže?

  Děkuji za info.

  Josef Hrbek

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.