O čem jednali zastupitelé na svém 16. zasedání?

Publikováno 21. 10. 2008 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitel Karel ŠiškaZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6. 10. 2008 schválilo podpis Smlouvy na spisovou službu s firmou TRIADA, s.r.o., jejímž předmětem je dodávka kancelářského softwaru pro zefektivnění úřední a administrativní činnosti obecního úřadu.

Dále schválilo několik rozpočtových opatření, mezi kterými je schválení částky 60.000,- Kč na zpevnění chodníku u přemostění řeky Bystřice v Hlubočkách-Vsi, částky 30.000,- Kč na pořízení leteckého snímku obce Hlubočky, částky 300.000,- Kč na nákup nového osobního vozidla pro obecní policii z důvodu havarijního stavu současného vozidla Škoda Forman, částky 40.000,- Kč jako příspěvku na kulturní akci „Muzika pro nezaujaté uši” a částky 33.000,- Kč na nákup drtiče větví.

Zastupitelstvo nevyhovělo žádosti některých občanů Hluboček-Dukly a rozhodlo o zachování dětského hřiště za domem čp. 478 v Hlubočkách.

V rámci procesu zřízení školní jídelny v Hlubočkách-Vsi jako samostatného právního subjektu byla schválena zřizovací listina jídelny s drobnými úpravami. Taktéž byla schválena varianta č. 2 pro novou zastavovací studii - 40 RD v lokalitě nad sídlištěm v Mariánském Údolí předložená Ing. Arch. Životou, která by měla vést ke snížení investičních nákladů.

Zastupitelstvo obce uložilo odboru Správy majetku a výstavby zpracovat koncepci způsobu likvidace zeleného odpadu v obci a nachystat seznam havarijních míst (opěrné zídky apod.) v obci, včetně nákladů na jejich opravu k zapracování do rozpočtu obce pro rok 2009.

(sis)           

Přečtěte si veřejné zápisy ze zastupitelstev.                       

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.