Přehled 19. zasedání zastupitelstva

Publikováno 26. 01. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelstvo - starosta RNDr. Miroslav DosoudilZastupitelstvo obce na svém 19. zasedání dne 10. 12. 2008 uložilo připravit přehled míst v obci, která vyžadují opravu nebo rekonstrukci (havarijní místa), včetně předpokládaných nákladů na jejich opravu. Dále schválilo rozpočet obce na rok 2009 ve výši 67.500.000,- Kč a rozpočtový výhled pro roky 2010 a 2011.

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o špatném technickém stavu kulturního domu v Mariánském Údolí a dále schválili výzvu na realizaci veřejné zakázky - oprava nábřežních zdí toku Trnávka. Z důvodu zakoupení malotraktoru VEGA s radlicí zastupitelé schválili rozšíření provádění zimní údržby i o chodníky, které dosud nebyly zahrnuty v plánu zimní údržby.

Byla schválena nová vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu pro rok 2009; poplatek za odpad zůstává ve stejné výši jako v roce 2008 - tj. 420,-Kč/osoba. Zastupitelstvo taktéž schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace a vytváření rezervy ve výši 100.000,- Kč na jejich budoucí nutnou obnovu. Z důvodu jednotného postupu při poskytování příspěvků z obecního rozpočtu (zejména kulturní akce) byly schváleny Zásady pro poskytování grantů, podle kterých se budou posuzovat jednotlivé žádosti.

Vzhledem k tomu, že dosud neexistovaly zřizovací listiny jednotek požární ochrany působících v obci, byly schváleny zřizovací listiny pro zásahové jednotky obce Hlubočky JPO II a JPO V.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí rady a zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt v usneseních uveřejněných na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

Můžete si prohlédnout také zápis z 19. veřejného zastupitelstva obce Hlubočky.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.