Výzva spolkům a sdružením - žádejte o dotace

Publikováno 10. 04. 2009 v rubrice Co se děje v obci, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Loňský rok byl prvním rokem, kdy v rámci dotačního titulu LEADER mohl každý spolek a sdružení požádat o dotaci po předložení vhodného projektu.

Logo dotačního titulu LEADERV naší obci této možnosti využil ze spolků pouze oddíl FK Hlubočky a získal na úpravy fotbalového areálu v Hlubočkách-Vsi příspěvek 380.700,- Kč. Protože další spolky neprojevily žádnou aktivitu, požádala samotná obec o dotaci na dokončení a úpravy okolí hřiště na sídlišti v Mariánském Údolí s dotací 207.000,- Kč.

Na první výzvu, která byla zaměřena na spolky navázala výzva druhá, která nabídla pomoc drobným podnikatelům. Do této výzvy je podána z obce jediná žádost s názvem “Vybudování pastevního areálu ve znevýhodněné oblasti.” Souhrnně za první dvě výzvy je možné hodnotit aktivitu subjektů, které vyvíjejí aktivity na katastru obce, v této oblasti jako velmi nízkou.

Žádosti o dotace v roce 2009

V letošním roce se připravují další výzvy, ve kterých mohou sdružení opět žádat o dotaci. Při žádostech o příspěvek od obce spolky a sdružení předkládají odůvodnění, která prokazují rozsáhlou činnost a bohaté vlastní aktivity. Vyzývám tedy nyní všechna sdružení, aby se do výzvy přihlásily samostatně nebo v rámci společné žádosti více subjektů.

Informace ke všem budoucím výzvám a kontakty získáte na stránkách www.masbystricka.cz, předpokládaný termín výzvy bude na přelomu srpna a září. Sdružením jistě poskytnou účinnou pomoc zastupitelé, kteří plédují pro masivní poskytování příspěvků spřízněným sdružením a žadatelům. A to i v době, kdy byli upozorněni na negativní důsledky stagnující ekonomiky na rozpočet obce.

Další možností kde získat příspěvek jsou granty vyhlašované Krajským úřadem Olomouckého kraje. Zde se sice nejedná o žádné velké částky, ale jistě by zde mohli uspět mnozí žadatelé na podporu menších kulturních či sportovních akcí.

Na podobných menších žádostech si mohou žadatelé vyzkoušet svoje schopnosti a získat zkušenosti a sebedůvěru k žádostem dalším, kde z jiných titulů mohou jistě získat zajímavější podporu. Minimálně se potom v žádostech neobjeví odůvodnění, která na první pohled, mírně řečeno „stojí na vodě.” Naopak se dá dokonce u nich předpokládat, že vlastní realita bude diametrálně odlišná. A i zastupitelé by potom měli při přidělování příspěvků zohlednit snahu jednotlivých žadatelů získávat prostředky z jiných zdrojů.

RNDr. Miroslav Dosoudil, starosta obce

Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.