Výběrové řízení – oprava kotelny v kulturním domě

Publikováno 21. 09. 2008 v rubrice Co se děje v obci « zpět « úvod

Kulturní dům Na LetnímRada obce schválila výzvu k předkládání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (výběrové řízení) na provedení opravy kotelny kulturního domu v Mariánském Údolí dle zadávací dokumentace zpracované Ing. Jiřím Štěpánkem. Oprava kotelny bude realizována v termínu od 20.10. 2008 do 10.11. 2008.

Zadávací podmínky si lze vyzvednout na OÚ Hlubočky v kanceláři správy majetku a výstavby ve dnech pondělí a středa od 8.00-17.00 hod., v ostatních dnech po telefonické domluvě (602 543 601). Případnou prohlídku staveniště si mohou uchazeči domluvit na odboru SMV, p. Pácl, tel. 602 543 601. Zadavatel umožňuje nahradit dodávané technologie uvedené v projektové dokumentaci technologiemi jiných výrobců, za předpokladu, že budou dodrženy technické parametry požadované zadavatelem.

Nabídky lze předkládat do 13.10. 2008 (14.00 hod.). Kompletní text výzvy je zveřejněn na úřední desce nebo jej lze nalézt na www.hlubocky.cz.

(sis)

Rubrika: Co se děje v obci |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.