Volby do zastupitelstva 2010 - volební programy

Publikováno 06. 10. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Vážení čtenáři, v souvislosti s komunálními volbami, které se konají 15. a 16. října 2010, se redakční rada rozhodla vydat mimořádné číslo Zpravodaje obce Hlubočky věnované pouze těmto volbám. Stejně tak jsme pro vás připravili předvolební speciál na tomto webu.

Patnáct zvolených zastupitelů bude spravovat obecní majetek, nakládat s ročním obecním rozpočtem okolo 50 mil. Kč a rozhodovat o tom, jakým směrem se bude kvalita života v naší obci, která má více než čtyři tisíce obyvatel, vyvíjet. Proto si myslíme, že si tak důležitá událost, jakou jsou volby do obecního zastupitelstva, rozhodně speciální vydání Zpravodaje zaslouží.

Dostatek informací je zásadní pro jakékoli rozhodnutí a věřím, že i tímto způsobem přispějeme k tomu, aby se občan mohl kvalifikovaně a odpovědně rozhodovat, komu svěří na další čtyři roky správu naší obce.

Volby 2010Oslovili jsme všech sedm volebních stran, které sestavily kandidátní listiny pro volby v naší obci. Každá z nich dostala možnost na formátu A4 bezplatně prezentovat svůj volební program. Do těchto příspěvků nebylo ze strany redakční rady po stránce obsahové, jazykové nebo grafické nijak zasahováno. A stejně tak jsme tuto možnost poskytli i kandidátům do senátu, pouze s tou výjimkou, že v těchto případech se již jedná o placenou inzerci.

Volební programy stran a uskupení kandidujících v Hlubočkách:

 1. NEZÁVISLÍ (PDF 5,7 Mb)
 2. „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ (PDF 43 Kb)
 3. Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků (PDF 0.6 Mb)
 4. Občanská demokratická strana (PDF 5.1 Mb)
 5. Nezávislá volba (PDF 330 Kb)
 6. Strana pro otevřenou společnost (PDF 39 Kb)
 7. Komunistická strana Čech a Moravy (PDF 46 Kb)

Komunální volby nejsou soutěží Miss sympatie nebo Superstar. Nejsou ani o nereálných slibech na všechny strany nebo o hledání ideologických nepřátel. Naprosto nejdůležitější je to, aby zvolení zastupitelé věděli, co chtějí, co je v podmínkách našeho obecního rozpočtu reálné i smysluplné a hlavně aby tito lidé byli schopni i po stránce intelektuální a znalostní přijímat odpovědná a rozumná rozhodnutí a konstruktivní řešení.

Ať již budete zaškrtávat jakoukoli stranu či kandidáty, čiňte tak uvážlivě a s vědomím, že i Váš hlas rozhodne o tom, kdo bude naši obec řídit a reprezentovat po další čtyři roky. Především však možnost volit využijte a k volbám jděte. Řeči, že můj hlas stejně nic nerozhodne, jsou jen výmluvou. Každý hlas se počítá a má stejnou váhu. Tak proč už se dopředu této možnosti vzdávat. Nespoléhejte na to, že „tam stejně někdo někoho zase zvolí“.

V dnešní době je řízení obce manažerskou záležitostí. Čím více voličů, tím větší pravděpodobnost, že budou vybráni opravdu lidé schopní  tak náročnou věc zvládnout na úrovni, jakou si Hlubočky zaslouží a jakou potřebují.

Tygr agituje

Přílohy:

Předvolební speciál k volbám do zastupitelstva a senátu 2010 - všechny díly:

 1. Volby do obecního zastupitelstva - úprava hlasovacího lístku
 2. Volby do zastupitelstva a senátu 2010 - termíny a místa
 3. Volby do zastupitelstva 2010 - volební programy
 4. Volby do zastupitelstva a senátu 2010 - strany a kandidáti

Šťastnou ruku Vám i obci Hlubočky přeje Karel Šiška, šéfredaktor
Autor komiksu: Marek Bohuš

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (5)

 1. leopold bubeníček (06.10.2010 - 13:54) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Všeobecný úvod - všichni stávající zastupitelé rozhodují cca polovinu volebního období s pravomocemi rady obce, t.j. všichni rozhodovali v tomto období i o záležitostech, které by jinak řešila pouze rada obce. Na nových kandidátkách je 11 stávajících zastupitelů, především pak na čelných místech. Jejich činnost a rozhodování si můžete zrekapitulovat ze zápisů zasedání ZO, které jsou archivovány na obecním webu http://www.hlubocky.cz. Je tam i jejich účast na zasedáních, za celý rok 2009 jsem provedl její rekapitulaci v článku z 3.2.2010 s názvem “Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva”, který můžete najít na tomto webu v rubrice RADA A ZASTUPITELSTVO. Na několika listinách se objevují i kandidáti, kteří fyzicky v naší obci nežijí, pro objektivnost je však nutné dodat, že někteří z nich tu např. podnikají. V průběhu několika dní si prostuduji volební programy jednotlivých subjektů a postupně budu k nim zveřejňovat svůj osobní názor v této rubrice.
  Bubeníček

 2. Libor Chaloupka (08.10.2010 - 11:20) odpovědět IP: 85.70.142.113

  Já bych hlavně chtěl veřejně vyzvat všechny kandidáty, kteří do voleb kandidují, aby se otevřeně přihlásili k tzv. Semilské výzvě - viz. http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva - tedy k tomu, že v případě zvolení do zastupitelstva se zavazuji, že budu prosazovat vypracování / změnu a schválení takových směrnic a pravidel, které budou účelně bránit korupci na úřadu.

  p.s. Jsme normální lidé,. Nemáme ambici stát se politiky. Jenom se nechceme smířit s tím, jak politici v ČR fungují.

 3. leopold bubeníček (13.10.2010 - 5:28) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Politické hnutí NEZÁVISLÍ ve svém letáku vyzdvihují splněné cíle ze současného volebního období (je jich poměrně hodně), nezmiňují se o nesplněných slibech a důvodech neplnění. V novém programu mají uvedeny většinou konkrétní cíle, je však otázkou, zda na mnohé budou k dispozici finanční prostředky. Věkový průměr kandidátů je 45 let.

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ přemalovali jsou současný název (Sdružení Pravá Alternativa), nezmiňují se o splněných či nesplněných slibech, jejich nový program obsahuje mnoho pozitivních slibů, většinou však málo konkretních. Věkový průměr kandidátů je 43 let.

  HNUTÍ NA PODPORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A DALŠÍCH DOBROVOLNÍKŮ je nový subjekt, jejich program je zajímavý a dosti konkretní, nevyžaduje značné finanční prostředky a je reálný. Věkový průměr kandidátů je nejnižší - 39 let.

  Bubeníček

 4. leopold bubeníček (13.10.2010 - 6:10) odpovědět IP: 88.102.11.243

  ODS - pod touto hlavičkou kandiduje většinou bývalé hnutí SPOLEČNĚ PRO HLUBOČKY. Program ODS z roku 2006 zůstal většinou neplněm, lídr nové kandidátky se ve Zpravodaji vyjadřuje k plnění svých předsevzetí. Nový program ODS je poměrně rozsáhlý a konkretní, velké akce slibuje uskutečnit pouze za pomoci dotací, vyzdvihl bych slib na vybudování dalších parkovišť. Věkový průměr kandidátů je 40 let.

  Dalším novým subjektem je NEZÁVISLÁ VOLBA, předkládají voličům poměrně rozsáhlý a pozitivní program, dle mého názoru je v mnohých bodech málo konkretní a neurčitý. Výstižná jsou motta (Nezávislá - Závislá). Věkový průměr kandidátů je 46 let.

  SOS nezhodnotila výsledky svého programu z roku 2006 (co prosadili a co naopak nikoliv). Zveřejněné zásady - např. slušnost, tolerance - si osobně nemohu spojit s kandidátem panem Berezou, i když každý můžeme za těmito slovy hledat jiný význam. Volební program je velice obsáhlý, avšak málo konkretní a neurčitý (ne jenom podporovat, ale navrhnout, zajistit, prosadit). Věkový průměr kandidátů je 46 let.

  Bubeníček

 5. leopold bubeníček (13.10.2010 - 6:53) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Ve svém politickém vyjádření - viz Zpravodaj - se KSČM již předem vyhrazuje proti pravici a novým (účelovým?) uskupením. Úsměvné je školení voličů o tom, kdo by měl dělat zastupitele. Jak mají mladí získávat zkušenosti, když ne praxí? Mají všichni zastupitelé a kandidáti za KSČM deklarované znalosti? A mimochodem - zkušenosti nabývané v politice po dobu 40 let osobně nepovažuji za ty nejlepší. Výsledky plnění svých slibů z roku 2006 KSČM nezveřejnila, nechává to na voličích. Nový program je velice rozsáhlý, většina slibů je konkretních, jsou však finančně velice náročné, KSČM je podmiňuje získáním dotací. Pozitivní jsou i sliby o údržbě a opravách stávajícího obecního majetku. Věkový průměr kandidátů za KSČM je nejvyšší - 53 let.

  Bubeníček