Volba nového člena rady obce

Publikováno 21. 07. 2008 v rubrice Okénko radního, Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Rezignací pana Josefa Hrbka na funkci člena rady obce došlo k situaci, kdy podle příslušných ustanovení zákona o obcích musí být na nejbližším zasedání zastupitelstva obce zvolen nový radní na místo odstoupivšího.

Ilustrační fotoRada obce Hlubočky má pět členů, přičemž členem rady jsou automaticky ze zákona starosta a místostarosta a dále tři zastupitelé, kteří jsou do této funkce zvoleni zastupitelstvem, tj. získají nadpoloviční počet hlasů (min. 8). Rada obce je především výkonným orgánem, je volena a odpovídá zastupitelstvu.

Pokud by na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nový radní zvolen nebyl, přejde podle zákona o obcích téhož dne pravomoc rady obce na zastupitelstvo.

V praxi by taková situace dle mého názoru znamenala pokud ne zablokování, tak výrazné ochromení jakýchkoli rozhodovacích a výkonných procesů obce. Zatímco rada jako výkonný orgán zasedá každé dva týdny a v rámci stanoveného programu jednání přijímá běžně okolo dvaceti až třiceti rozhodnutí, zastupitelstvo obce se schází zpravidla jednou za dva až tři měsíce. Veškeré operativní záležitosti v době mezi zasedáním zastupitelstva řeší právě rada obce a zastupitelstvo rozhoduje či schvaluje jen ty věci, které jsou ze zákona vyhrazeny do jeho kompetence. 

Na jiném místě tohoto zpravodaje je pouze výtah těch nejdůležitějších rozhodnutí rady, avšak i z něj může čtenář poznat, jak rozsáhlou a různorodou agendou se rada na každém svém zasedání zabývá. Dvoutýdenní interval mezi jednotlivými schůzemi rady lze z důvodu naléhavosti některých opatření a nutnosti řešit operativně situace, které v běžném životě obce často náhle nastanou, považovat za limitní.

Možnost začít svolávat zastupitelstvo v obdobných termínech jako nyní zasedá rada (tj. na místo jednou za tři měsíce třeba dvakrát do měsíce) je přitom z důvodů stanovených přímo zákonem (pevné lhůty pro svolání zastupitelstva, příprava materiálů apod.) jen velmi omezená. Také samotný proces rozhodování „běžné” obecní agendy v patnácti lidech je při současném složení zastupitelstva jen velmi těžko představitelný. Z důvodu rozsáhlosti této agendy a její závažnosti nepovažuji rovněž za vhodné (a ani za pravděpodobné) řešení, že by se zastupitelstvo následně shodlo na tom, že plněním některých úkolů pověří pouze starostu obce.

Ze shora uvedeného si lze učinit obrázek, co by přenos pravomocí rady na zastupitelstvo z důvodu nezvolení pátého člena rady fakticky znamenal pro obce v době, kdy se řeší dotace, žádosti občanů, uzavírají nejrůznější smlouvy či realizují některé akce naplánované v rozpočtu pro letošní rok. Jediným rozumným řešením je tak zvolit z řad zastupitelů nového člena rady obce.

Na programu nejbližšího zasedání zastupitelstva musí být ze zákona volba pátého člena rady obce. Při této volbě se jasně ukáže, kterým zastupitelům jde skutečně o konstruktivní řešení obecních záležitostí a kdo naopak má zájem věci pouze blokovat a co nejvíce brzdit ve smyslu „čím hůř pro obec, tím lépe pro nás”. Věřím, že u každého zastupitele nakonec zvítězí zdravý rozum a vědomí odpovědnosti vůči obci a nový radní bude na nejbližším zastupitelstvu zvolen. Jakékoli jiné řešení je řešení pouze dočasné a z hlediska fungování obce naprosto nevyhovující.

Mgr. et Bc. Karel Šiška, MSc
člen rady a zastupitelstva obce

Rubrika: Okénko radního, Rada a zastupitelstvo | Téma: , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (4)

 1. Josef Hrbek (07.08.2008 - 21:30) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Když jsem souhlasil s funckí v Radě obce Hlubočky, doufal jsem, že se rada stane “motorem” změn v obci.
  Realita je jiná…
  Rada na svém jednání schvaluje dvacet až třicet rozhodnutí administrativního rázu, tyto jsou připravené zaměstnanci obce, diskuze o nich je sice možná, ale víceméně zbytečná. Co se musí schválit pro chod obce, to se schválí, s tím se nedá nic dělat!

  Na místo kteréhokoliv radního tedy může Zastupitelstvo obce Hlubočky zvolit průměrně inteligentního jezevčíka a navenek si toho téměř nikdo nevšimne, hlavně když členů Rady bude dle zákona pět!

  A když bude jezevčík vrčet? ……………Nevadí, čtyři jiní ruku zvednou.
  Co když začne jezevčík štěkat? ………….Bude okřiknut, tři zvednou ruku, jeden se zdrží hlasování.
  A když bude jezevčík kousat? Takový čokl nemá v Radě co dělat; pes, který kouše je přece k ničemu, že?

  Jaká je tedy realita?
  Smutná…

  Nic se nestane, když bude starosta - ten nejschopnější ze všech zastupitelů v obci Hlubočky - tyto administrativní úkony schvalovat sám, no ne?

  Josef Hrbek

 2. Hombóčan (28.08.2008 - 12:26) odpovědět IP: 89.24.115.19

  Hrbku Ty jseš blbej jak daleko vidíš…

  1. Kubicak (04.09.2008 - 19:54) odpovědět IP: 88.146.150.88

   Davam, hrbkovi za pravdu jak ho nemusim tak v tomto má pravdu.

 3. Josef Hrbek (02.09.2008 - 0:37) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Děkuji za názor.
  Josef Hrbek

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.