Tenisový klub rozhodl o nové výši poplatků na provoz sportovního areálu v Dukle

Publikováno 01. 04. 2010 v rubrice Sport « zpět « úvod

Tenisový klub HlubočkyV roce 2010 by měl být provoz sportovního areálu v Hlubočkách-Dukle již kompletně zajišťován Tenisovým klubem Hlubočky, o. s. To byla jedna z podmínek pro získání dotace na vybudování nového sociálního zázemí namísto dosavadního, které již dosluhuje a neodpovídá představám o tom, jak by zázemí sportovního areálu mělo v dnešní době vypadat.

V této souvislosti výkonný výbor Tenisového klubu Hlubočky, o. s. rozhodl o nové výši příspěvků a poplatků pro rok 2010:

Člen tenisového klubu (členský příspěvek):

minimální výše příspěvku 1.600,- Kč obsahuje kurt 2 hod. / týdně / sezóna
plus 1.000,- Kč za každou další hodinu/ týden / sezóna
povinností člena - odpracovat min. 5 hod. brigáda / 2010

Nečlen tenisového klubu (příspěvek na provoz kurtů):

minimální výše příspěvku 1.000,- Kč obsahuje kurt 1 hod./ týdně / sezóna
plus 1.000,- Kč za každou další hodinu / týden / sezóna

Víceúčelové hřiště (příspěvek na údržbu):

minimální výše příspěvku (malá kopaná) 2.000,- Kč obsahuje:4 hod. / týdně / sezóna (trénink)+ 2 hod. / 14 dní / sezóna (mistrovský zápas)
víceúčelové hřiště - neorganizovaná veřejnost (zdarma) -  pouze v rozsahu 2 dnů v týdnu (v jiný termín jen po předchozí dohodě se správcem, jinak uzavřeno).

Členem tenisového klubu se může stát každý, kdo o členství požádá. Výhodou členství je mírné finanční zvýhodnění oproti nečlenovi (avšak s povinností odpracovat minimálně 5 brigádnických hodin). Členství v klubu ale není podmínkou a na kurtech může hrát i ten, kdo členem tenisového klubu není, za předpokladu, že uhradí stanovený příspěvek na provoz kurtů. Vzhledem k tomu, že počet členů je často jedním z kritérií při rozhodování o poskytnutí příspěvku nebo grantu, budeme jen rádi, pokud se podaří členskou základnu rozšířit.

Tenisový klub HlubočkyVýstavba nového zázemí pro sportovce

Co se týká výstavby nového zázemí, tak k dnešnímu dni (psáno 31. 3. 2010) byla na základě zpracované žádosti dotace přiznána. Následně byla v rámci výběrového řízení vybrána stavební firma, která podle původního harmonogramu již v tuto dobu měla stavbu provádět. Stavební firma je připravena stavbu zahájit, příslušná smlouva ale dosud nebyla uzavřena a její podepsání záleží na tom, zda se s obcí (majitelem areálu) podaří dojednat podmínky, za kterých bude tenisový klub schopen celou akci realizovat. Pokud zastupitelé obce na nejbližším zasedání (7. 4. 2010) navržené podmínky odsouhlasí, bude moci tenisový klub smlouvu o dílo podepsat a stavební práce začnou tak, aby nové zázemí bylo v sezóně 2010 k dispozici již co nejdříve.

Mgr. Karel Šiška, MSc, předseda výkonného výboru, Tenisový klub Hlubočky, o. s.

Rubrika: Sport | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.