Tenisový klub Hlubočky, o. s. v roce 2010

Publikováno 01. 12. 2010 v rubrice Sport « zpět « úvod

V roce 2010 došlo v životě tenisového klubu ke dvěma stěžejním událostem. Především to byl první rok, kdy byl provoz sportovního areálu „Dukla” již kompletně zajišťován samostatně tenisovým klubem jako občanským sdružením.

Tenisový areál v roce 2010 s novými unimo buňkami

„Nultý” ročník tenisového klubu

Náklady na provoz byly hrazeny prostřednictvím finančního příspěvku z rozpočtu obce, dále z vybraných členských příspěvků a ze získaných sponzorských příspěvků.

Jednalo se o „nultý” ročník, ve kterém teprve zjišťujeme jednotlivé náklady na provoz areálu (energie, voda, provozní materiál) i optimální varianty nastavení a organizace sportovní činnosti samotné.

Nové zázemí pro tenisty

Původní areál tenisového klubu před rekonstrukcíDruhou zásadní událostí byla demolice původního sociálního zázemí, které již bylo značně zastaralé a nevyhovovalo současným potřebám a normám, a vybudování nového. Nové zázemí obsahuje pánské i dámské šatny, sprchy, záchody a centrální klubovnu.

V rámci venkovní úpravy byl srovnán a upraven okolní terén, odvodněna část kurtů, položena zámková dlažba a postavena dřevěná pergola.

Dodatečně byla vybudována i nová nářaďovna. Část finančních nákladů na tuto investiční akci byla hrazena formou dotace z evropských prostředků, kterou se podařilo klubu získat.

I když výstavbu zázemí zajišťovala specializovaná stavební firma, členové klubu se podíleli jak na demolici původních unimo buněk, tak i na následných venkovních úpravách a dokončovacích pracích. Tyto práce budou dále probíhat i v roce 2011. Vlastními silami bylo také položeno do země potrubí pro závlahu všech tří kurtů, které dosud vedlo pouze po povrchu.

Turnaj Tenisový přeborník obce HlubočkyPráce s tenisovou mládeží

V oblasti sportovní byla pod vedením pana Radka Ošťádala věnována velká pozornost také práci s mládeží. Proběhlo několik dětských turnajů, kterých se v rámci regionální spolupráce zúčastnili i děti a mládež z okolních obcí. Obdobně na úrovni dospělých bylo uspořádáno několik otevřených tenisových turnajů, kterých se měla možnost zúčastnit sportovní veřejnost z Hluboček i okolí.

Mimotenisové aktivity

8. ročník turnaje O putovní pohár Aloise VytopilaAreál nebyl v roce 2010 využíván pouze tenisty, ale také oddíly malé kopané (tzv. hřiště „umělka”), volejbalisty a příležitostně i nohejbalisty. Vybudování nového zázemí se příznivě odrazilo v zájmu externích subjektů a firem o tento areál. Proběhl zde například tenisový turnaj Mikroregionu Bystřička, sportovní hry firmy Mora Moravia, s.r.o. nebo prezentační akce obchodních zástupců některých tenisových značek.

Mgr. Karel Šiška, LL. M., předseda výkonného výboru, Tenisový klub Hlubočky, o. s.

Rubrika: Sport | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.