Články označené štítkem ‘Rada’

Poděkování za dárcovství krve

Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Jak nám oznámil Oblastní spolek ČČK Ostrava, nyní tuto hranici překročil občan naší obce...

29. 08. 2012 Celý článek Rubrika: Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Hlavní záměry rozvoje obce Hlubočky v období 2011–2014

Vážení spoluobčané, od nástupu nových zastupitelů v naší obci do nových funkcí uplynulo v tuto dobu již více než 6 měsíců. Pro někoho doba dlouhá, zejména pro 8 nových zastupitelů asi ani moc dlouhá nepřipadá. Pro nás,...

23. 06. 2011 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Rada a zastupitelstvo Komentáře (21)

Obec Hlubočky má nové vedení

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky dne 10. 11. 2010 bylo zvoleno nové vedení, členové obecní rady, finančního a kontrolního výboru. Povolební vyjednávání spojily koalici KSČM, Nezávislé volby a Strany pro otevřenou společnost, jejichž pohodlná...

11. 11. 2010 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Rada a zastupitelstvo Komentáře (14)

Počet zastupitelů v obci v příštím volebním období

Podle zákona o obcích může být v naší obci 11 až 25 členů zastupitelstva, počty zastupitelů stanoví stávající zastupitelstvo nejpozději 85 dnů přede dnem plánovaných voleb, které se uskuteční tento rok na podzim. Současný počet našich...

04. 03. 2010 Celý článek Rubrika: Rada a zastupitelstvo Komentáře (3)

Jezevčíka do rady? To raději ne

Sleduji diskusi, kterou vyvolal můj článek „Správné řešení, nebo útěk před odpovědností?”, který se týká dovolení pátého člena rady obce. Z pohledu obce se podle mě jedná o skutečně důležitou otázku, proto stojí za to vyjádřit...

10. 02. 2009 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (6)

Správné řešení, nebo útěk před zodpovědností?

Na posledním zasedání zastupitelstva byl opět projednáván problém způsobený nedovolením pátého člena obecní rady. Vzhledem k tomu, že tato situace může mít dlouhodobější dopad na fungování naší obce, stojí za to ji okomentovat a znovu...

27. 01. 2009 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (10)

K současnému stavu v zastupitelstvu bez emocí

Nedovolením pátého člena rady obce na posledním zasedání zastupitelstva obce nastala situace, kdy kompetence rady přešly na zastupitelstvo, a to až do doby zvolení nového člena rady. Zbývající členové rady o funkci radních nepřichází, pouze...

02. 10. 2008 Celý článek Rubrika: Okénko radního, Rada a zastupitelstvo Komentáře (2)

Jak rozhodovala obecní rada v uplynulém období

Na zasedání rady obce dne 31. 7. 2008 bylo rozhodnuto o přidělení obecního bytu. Dále byla schválena smlouva se společností Zahrada Olomouc, s.r.o. na vytvoření studie úpravy venkovního areálu ZŠ Mariánské Údolí. Rada obce na svém...

25. 09. 2008 Celý článek Rubrika: Rada a zastupitelstvo Komentáře (0)

O nevraživosti, udavačství a neochotě si vyjít vstříc

Ve středu 17. 9. 2008 proběhlo jedno z dalších zasedání zastupitelstva obce. Když jsem do tohoto výběru obyvatel před dvěma lety kandidoval, neměl jsem valné mínění o složení zastupitelstva. Dnes, po necelých dvou letech práce v zastupitelstvu obce...

19. 09. 2008 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (5)

Z činnosti rady a zastupitelstva květen - červenec 2008

Rada obce na svém zasedání dne 12. 5. 2008 schválila odstoupení od smlouvy o dílo uzavřenou s firmou IDOP Olomouc, a. s. na zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí - 40 rodinných domů (Mariánské...

21. 07. 2008 Celý článek Rubrika: Rada a zastupitelstvo Komentáře (3)