Srovnání kulturních akcí v letech 2007 a 2008

Publikováno 29. 03. 2009 v rubrice Kultura « zpět « úvod

Když byla v roce 2007 provedena reorganizace odborů na Obecním úřadě v Hlubočkách a následně rezignovali všichni členové kulturní komise na svou činnost, přijala Rada obce novou strategii k zajišťování a financování kulturních akcí v obci.

Tato strategie spočívala v tom, že si veřejné kulturní akce budou zajišťovat zájmové skupiny, organizace, spolky nebo i jednotlivci samostatně a obec jim na požádání může část nákladů hradit. Jedná se o tzv. granty.

Elvis Presley na Letním 2008Někteří zastupitelé za KSČM a SOS kritizovali tuto novou strategii a otevřeně na zasedání ZO vyjadřovali obavy o dalším osudu kulturních akcí a požadovali následné vyhodnocení úspěšnosti nebo naopak neúspěchu tohoto rozhodnutí. Na základě statistických podkladů, které jsou k dispozici v Kulturním domě v Mariánském Údolí, bylo v roce 2007 uspořádáno 19 akcí veřejného kulturního charakteru a v roce 2008 to bylo 21 akcí.

Prokázalo se tedy, že

 • nový systém funguje
 • většina bývalých členů kulturní komise dále pracuje na zajišťování takovýchto akcí
 • objevují se nové subjekty, které organizují akce kulturního charakteru za finanční podpory obce

The Beatles Bacwards na festivale Rock v Údolí 2007Určité změny se budou muset provést v pravidlech pro přidělování grantů. Byla vytvořena nová grantová komise ve složení: Ing. Pavel Višnievský, Ivoš Filípek, Josef Hrbek, Petr Skopal a Bc. Jana Pastorová (poznámka - původní kulturní komise měla 15 členů), která posoudí žádosti o granty a předloží je následně zastupitelstvu ke schválení.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem organizátorům těchto veřejných akcí a vyslovit přání, aby je v dalších obdobích následovali další.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Kultura |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (6)

 1. zetková (29.03.2009 - 18:23) odpovědět IP: 88.146.150.2

  ZAJÍMAVÉ BY BYLO FINANČNÍ SROVNÁNÍ OBOU LET - O TO JDE NEBO MĚLO BY JÍT PŘEDEVŠÍM. VÍM, ŽE JE TO ASI SLOŽITÉ, ALE STÁLO BY URČITĚ ZA TO ARGUMENTOVAT I ÚSPORAMI PŘI SAMOTNÉM PROVOZU KD, NEJEN ÚSPORAMI ZA ODMĚNY PRO ČLENY KULTURNÍ KOMISE /TZN. NA JEDNÉ STRANĚ PROVOZNÍ NÁKLADY SKUTEČNÉ, NA DRUHÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ SE OBCI VRÁTILY OD POŘADATELU AKCÍ/.
  jESTLIŽE TOTIŽ OBEC FORMOU GRANTŮ /DÍKY ZA NĚ !/ PLNĚ UHRADÍ NÁKLADY NA ENERGIE, ÚKLID, PRACOVNÍKY OÚ…., NEMŮŽE PODLE MNE VYDĚLAT ANI KORUNU, LÉPE ŘEČENO - NEVRÁTÍ SE JÍ NIC. NENÍ MOJE ÚVAHA ZCESTNÁ ? RÁDA SE NECHÁM POUČIT. DĚKUJI.
  PODOTÝKÁM, ŽE KULTURA A SPORT V NAŠICH POMĚRECH NIKDY NEMOHOU BÝT VÝDĚLEČNÉ, JDE VŠAK O TO MINIMALIZOVAT ZTRÁTY Z TĚCHTO ČINNOSTÍ, ABY DOPAD NA ROZPOČET OBCE BYL CO NEJMENŠÍ.

  1. Bubeníček (30.03.2009 - 5:07) odpovědět IP: 85.70.111.150

   Výborný nápad paní Zetková, připravte prosím na příští zasedání ZO podklady a zformulujte v této záležitosti návrh (y) na usnesení, tak jak to udělal pan zastupitel Hrbek. Já se bohužel k těmto informacím propracovávám velmi těžce, Vy máte daleko lepší možnosti. A k problematice Kulturního domu připravím článeček, aby se mohli v diskusi vyjádřit i jiní. Bubeníček

   1. Josef Hrbek (30.03.2009 - 6:59) odpovědět IP: 88.146.150.236

    Děkuji paní Zetkové za připomínky a také za ochotu;
    jsem zvědavý na finanční srovnání Kultury v Obci za dva roky!!

    Děkuji předem.

    Josef Hrbek

  2. Josef Hrbek (20.07.2009 - 2:52) odpovědět IP: 88.146.150.236
 2. zetková (31.03.2009 - 20:17) odpovědět IP: 88.146.150.2

  Opakuji - ráda se nechám poučit. Nakousl jste, jak je vše v kultuře v obci OK, takže …..? Rozhodně nebudu nic zjišťovat, úkolujte si ty, kteří jsou za uvedený úsek činnosti odpovědní, třeba prostřednictvím svých zástupců. v ZO .
  Inu, když něco chtějí v diskusi zastupitelé (i této - s vámi) KSČM nebo SOS, tak jenom “nesmyslně kritizují”. Já se - opět opakuji - jenom ptám, jak je to opravdu s náklady na kulturu, a to na základě vašeho pochvalného článku. Když přece něco chválím (nebo haním), tak musím znát relevantní argumenty.

  1. Josef Hrbek (01.04.2009 - 0:42) odpovědět IP: 88.146.150.236

   Zkuste to, prosím, podle tohoto mustru….., jako každý, kdo chce v obci Hlubočky něco vědět, no ne?

   V Mariánském Údolí dne ……………

   Věc: Žádost o poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb

   Žádám tímto o poskytnutí těchto informací:

   Děkuji předem za odpovědi na mé dotazy. Požadované informace mi , prosím, zašlete
   do 15 dnů na (mailovou – vyber, co chceš) adresu:

   Věra Zetková, narozena: xx xx xx, bydliště: yy yy yy, email: např. Bohous@seznam.cz