Spolky a zájmové organizace - příspěvky a granty

Publikováno 24. 03. 2009 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Na 22. Veřejném zasedání ZO byly projednávány příspěvky neziskovým organizacím, rozdělovány granty na kulturu a projednáván bod s názvem Informovanost občanů obce - návrh na zlepšení.

Ti z vás, kteří máte možnost sledovat na internetu obecní diskusní stránky www.hlubocky.eu
jistě víte, že jsou kritizovány oficiální stránky obce Hlubočky - www.hlubocky.cz, které nejsou aktualizovány a naplňovány informacemi. A pokud si tyto stránky otevřete a v levé části obrazovky (menu) kliknete na oddíl Spolky a zájmové organizace, tak jsou tam uvedeny pouze 3 tyto organizace (stav k 18. 3. 2009).

Svaz zahrádkářů - výstava

Příspěvky pro spolky a zájmové organizace

Nicméně zastupitelé měli schvalovat daleko více příspěvků - např. Klub českých turistů, Zahrádkářský svaz, zdravotně postižení atd. Na mou otázku - proč se tedy v této rubrice neprezentují spolky, které žádají o obecní příspěvky, odpověděla paní tajemnice, že je oslovovala, ale že odezva nebyla žádná.

Paní zastupitelka Zetková oznámila, že např. Zahrádkářský svaz informuje o své činnosti a nabízí obci i pomoc ve stříhání stromů či keřů. Na oficiálním webu obce Hlubočky ale tuto organizaci nenajdete, věřím, že se to brzy napraví.

Svaz modelářů (SMTe Moravia Mariánské Údolí)

Pan zastupitel Krajčovič poznamenal, že máme i redakční radu, která by měla tyto organizace také oslovit. Má úplnou pravdu. Redakční rady, vedení obce, zastupitelstva a oficiální webové stránky obce Hlubočky fungují již několik roků, ale nikomu se doposud nepodařilo tento oddíl oficiálních obecních stránek naplnit údaji o organizacích a spolcích. A přitom by toto mohli zastupitelé odhlasovat jako podmínku při podávání žádostí o příspěvky a problém by mohl vyřešen. Totéž se týká i některých organizací nebo spolků, které žádají o dotace na kulturu (granty). Stejný problém, stejný návod na řešení.

Pro organizace a spolky, kteří dosud nejsou na webu obce uváděni, máme jednoduchý návod:

Klub dětí a maminek BroučciKdo má možnost připojení na internet, může např. použít web obce, kliknout vlevo v menu na elektronickou podatelnu a napsat svou žádost (text) nebo připojit přílohu. Ti, kteří přístup na internet nemají, tak mohou učinit třeba dopisem. Můžete použít i tento diskusní web www.hlubocky.eu nebo adresář zpravodaje apod. Informace o Vaší organizaci či spolku zpracujeme a zajistíme jejich zveřejnění.

Jaké informace zveřejnit? Stačí název organizace nebo spolku, kontaktní adresy, krátký popis činnost nebo případně odkazy na vaše internetové stránky.

Zpravodaj obce Hlubočky je tu pro vás

Minikárklub Hlubočky - mistrovství ČR 2008Informace o činnosti Vašich organizací a spolků včetně fotodokumentace rádi otiskneme ve Zpravodaji (vychází 6x ročně, uzávěrky jsou kolem 20. dne v lichých měsících - leden, březen atd.), nebo aktuálně zveřejníme na www.hlubocky.eu.

Chceme docílit toho, aby co nejvíce občanů bylo informováno o tom, kterým organizacím a spolkům jsou finance z obecního rozpočtu přidělovány a jaká je následně jejich činnost. Věříme, že se nám tentokráte podaří, a to i za aktivní pomoci Vaší a zastupitelů obce, postupně obecní internetové stránky zkvalitnit.

Pro zajímavost vybíráme několik odkazů na spolky a organizace:

Další zajímavé odkazy na stránky související s naší obcí naleznete v horním menu v oddíle Užitečné informace pod záložkou Užitečné odkazy.

Za redakční radu zpravodaje
Leopold Bubeníček

Rubrika: Zajímavosti | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.