Slovo starosty a místostarosty ke konci roku 2010

Publikováno 22. 12. 2010 v rubrice Okénko radního « zpět « úvod

Přiblížil se konec roku, a to je vždy příležitost ke krátkému zamyšlení nad tím, co nám tento rok přinesl a co nás čeká v roce následujícím. Tím více, že letošní rok byl rokem volebním, a že nedávno proběhly i volby do obecních zastupitelstev. V nich bylo zvoleno nové zastupitelstvo ve složení, o kterém se píše na jiném místě zpravodaje. Bylo v něm zvoleno 8 nových zastupitelů z celkového počtu 15.

PhDr. Ivo Černík - starostaPři pohledu na volební programy jednotlivých volebních uskupení, které byly zveřejněny, a to jak v mimořádném čísle Zpravodaje, tak na informačním webu obce, může nestranný pozorovatel zřetelně vidět výrazné „překrytí“ všech těchto programů.

Spolupráce v zastupitelstvu

Stručně shrnuto, všechny programy jsou z 80 – 90 % shodné. Většina nových členů zastupitelstva, které jste si svými hlasy zvolili, a výrazná shoda všech jejich programů nám všem do budoucna umožňuje jednat ne jako zástupci šesti volebních uskupení s různými cíli, zájmy a politikou, nýbrž jako 15 zodpovědných lidí se zájmem o správu a rozvoj naší obce, kteří spolu dokáží efektivně komunikovat, spolupracovat a podílet se na rozhodování o dění v naší obci.

Ing. Antonín Plíska - místostarosta

Prohlášení o vzájemné spolupráci a shodě

Tedy přejít od dlouhodobé rozhádanosti zástupců občanů v orgánech obce k odpovědné spolupráci v radě, zastupitelstvu či obecním úřadu, což se musí nutně pozitivně projevit na životě celé obce. Tak o tom hovoří i Prohlášení o vzájemné spolupráci a shodě, které o povolební spolupráci podepsala velká většina zastupitelů a ke které mohou přistoupit i všichni ostatní.

Mgr. Radomíra Stloukalová, MUDr. Aleš Spáčil, Ing. Zbyněk BrázdilSpolková činnost a občanská společnost

Pouhých 5 členů rady či 15 zastupitelů sami od sebe mnoho nezmůžou. Máme velký zájem na větším podílu občanů na životě, řízení a rozvoji obce. Přivítáme i Váš zájem o práci ve výborech a komisích obce, kde se do práce můžete aktivně zapojit. Krásné okolí i prostředí v obci je nutné naplňovat spokojeným životem občanů obce. K tomu může přispět téměř každý z nás, ať už v oblasti sportu, kultury, školství atd.

Kulturní a sportovní akce

Letní amfiteátrUrčitým vzorem pro nás může být např. i bohatý spolkový život v sousední Velké Bystřici, kde se tamním občanům daří realizovat akce, které by se v Hlubočkách v tuto dobu realizovat asi nedaly a když, tak s velmi malou účastí. Další akce typu sportovních událostí, vánočního zpívání v kostele, koncertů, plesů, výstav a dalších se můžete zúčastnit jak na přelomu roku, tak na počátku roku příštího. Inspirovat se můžeme i dalšími akcemi obcí mikroregionu Bystřička, kterého jsme členem, a jehož aktivními členy chceme být i nadále.

Spolupráce s firmami a podnikateli

Mora Gorenje groupNaše dlouhé údolí má bohatou historii průmyslové výroby sahající až do roku 1825. Na jejím základě poctivou prací mnoha generací vyrostly dnešní pilíře zaměstnanosti obce firmy Mora Moravia, Honeywell Aerospace i Foundeik. Vždyť většina z objektů občanské i bytové vybavenosti obce vyrostla díky aktivitám předchůdce těchto firem Moravia Mariánské Údolí a Moravia Hlubočky.

Jsou období bohatší i chudší, nicméně vždy, když obec s těmito velkými zaměstnavateli spolupracovala, pocítili to kladně jak obyvatelé, tak zaměstnanci, když v mnoha případech jsou to titíž lidé. To ale neznamená, že řada drobných zaměstnavatelů – živnostníků bude na okraji zájmu vedení obce. Vždyť i oni zaměstnávají další zaměstnance a poskytují našim obyvatelům řadu důležitých a požadovaných služeb.

V obci působí i mnoho dalších důležitých zaměstnavatelů, jako jsou Vojenské lesy a statky, ZAPA beton a. s. (lom Hrubá Voda), CD Logica (Hlubočky Dukla)… Tyto všechny firmy se rovněž podílí na životě obce a my s nimi hodláme do budoucna spolupracovat.

Obecní úřad HlubočkyInformovanost občanů

Obec pracuje s veřejnými prostředky nás všech daňových poplatníků, které musíme vynakládat účelně a hospodárně. Budeme rovněž dbát o dobrou informovanost občanů obce o životě v obci a důležitých rozhodnutích vedení obce, a to jak v tomto Zpravodaji, tak na webu obce či na webu obecního zpravodaje a v obecním rozhlasu. Naši podporu musí mít i oblast školství, kdy na orgánech obce je odpovědnost za předškolní a školní vzdělávání.

Investiční a stavební akce v obci

Výstavba parcel pro 36 rodinných domů nad sídlištěm v Mar. ÚdolíKaždá větší i menší investiční akce v obci může nepříznivě zatížit životní prostředí a ovlivnit život našich spoluobčanů. Tak tomu bylo např. ve druhém pololetí tohoto roku, kdy nad sídlištěm v Mariánském Údolí probíhala, a v tuto dobu i skončila, příprava inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků. V rámci výstavby došlo k poničení stávající komunikace k rodinným domkům mezi Mariánským Údolím a Posluchovem i k častému znečištění komunikace na sídlišti.

Domníváme se, že stavební firma průběžně zajišťovala solidně úklid komunikací a rovněž stará komunikace k Posluchovu bude na závěr celá obnovena. V této situaci by možná bylo na místě si vzpomenout, jaké zatížení znamenala pro obec výstavba 348 bytů na sídlišti v Mar. Údolí, kolik panelů, betonu, písku a dalších materiálů se nahoru muselo vyvést a jak to v sedmdesátých letech Mar. Údolí po dobu 2 let zatěžovalo. Nebylo tu vždy jen hezké, zelené a klidné sídliště…

Výhled do příštího roku

Bohužel k podobné situaci dojde příští rok v Hlubočkách - Dukle, kde bude provedena jedna z nejrozsáhlejších akcí obce - výstavba 4. etapy kanalizačního sběrače a jednotlivých přípojek. I zde se na občany obracíme s žádostí o pochopení a slibem, že se společně s provádějící firmou budeme snažit o co nejšetrnější přístup.

Dovolte nám na závěr tohoto krátkého zamyšlení popřát nejen všem občanům naší obce šťastné a pokojné prožití vánočních svátků a popřát Vám vše nejlepší v roce 2011, mnoho zdraví, spokojenosti a příjemného žití v obci Hlubočky.

PhDr. Ivo Černík (starosta), Ing. Antonín Plíska (místostarosta)

Rubrika: Okénko radního |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.