Skauti oslaví svůj svátek

Publikováno 12. 04. 2010 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Ilustrační foto24. dubna slaví každoročně 40 milionů skautů a skautek na celém světě svůj svátek. Svatého Jiří mají skauti za patrona již přes 100 let kvůli jeho čestnosti, rytířské ctnosti a chuti pomáhat jiným. Pro svou odvahu a vysoce mravní jednání se stal patronem skautů a skautského bratrství na celém světě.

Sv. Jiří není sice zmiňován v historických dokumentech, ale je pokládán za významnou historickou osobnost. První zmínka o něm pochází z 5. století. Podle legend se narodil kolem roku 270 n. l. v Kapadokii, dnešním Turecku. Matka byla z Lyddy, Palestiny. Po vzoru svého otce Jiří vstoupil do armády a byl dobrým vojákem.

Sv. Jiří popraven pro svou víru

Mohyla Ivančena v BeskydechObdržel titul Tribuna a následně se stal rytířem a členem osobní stráže císaře Diokleciána. Císař později vydal nařízení utiskovat a pronásledovat křesťany v celé Říši. Jiřímu bylo nařízeno účastnit se těchto perzekucí, ale on to odmítl a přiznal se ke křesťanství. Rozzuřený Dioklecián ho nechal krutě mučit a později popravit.

Jiří byl popraven před Nikomédijskou ochrannou zdí 23. 4. 303. Na svátek Jiřího se každoročně účastní skauti a skautky výstupu na Ivančenu v Beskydech pod Lysou horou. Je to mohyla, která byla založena na památku skautů v odboji, kteří byli popraveni na konci druhé světové války, na svátek Sv. Jiří, patrona všech skautů. Čeští skauti tak dokázali svou připravenost a lásku k vlaasti.

Jedenkrát za rok jsou u mohyly předávána činovníkům skautingu vyznamenání - Medaile Svatého Jiří, jako ocenění soustavné výchovné práce ve skautském hnutí. Ivančena je symbol nezdolnosti skautingu.

Sv. Jiří - bojovník s drakem

Sv. Jiří na bílém koni probodává drakaLegenda praví, že na úsvitu třetího století terorizovala obyvatelstvo libyjského Silene obluda, která vylézala z mokřin, měla křídla, dlouhý zakroucený ocas, zelenou krokodýlí kůži a svým jedovatým dechem oslepovala všechno živé. Obyvatelé museli každý den na chvíli vypudit draka z hnízda kvůli vodě. Aby tak mohli učinit, nabízeli drakovi lidskou oběť, kterou určil los. Netrvalo dlouho a los padl i na krásnou královskou dceru Alkyonu. Jiří, který na svých cestách jel právě kolem, se postavil drakovi a princeznu osvobodil. Drak pro něj ztělesňoval všechno zlo, proti kterému Jiří přísahal Bohu bojovat. Šťastní obyvatelé Silene se nato z vděčnosti nechali pokřtít a přijali křesťanství.

Irena Juřicová

Rubrika: Zajímavosti |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.