Rozpočet obce Hlubočky na rok 2009

Publikováno 26. 01. 2009 v rubrice Co se děje v obci, Rada a zastupitelstvo, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

ilustrační fotoZastupitelstvo obce Hlubočky schválilo dne 10. 12. 2008 rozpočet obce na rok 2009, a to jako schodkový s tím, že schodek bude hrazen finančními prostředky z minulých let Již na tomto zasedání však bylo avizováno, že počátkem roku 2009 budou některé položky upraveny na základě rozpočtových opatření.

V kapitole 2212 - silnice - jsou např. naplánovány opravy mostu u zdravotního střediska v Martiánském Údolí (dětské středisko) a opr. ulice Havlíčkova, dále investiční výdaje spojené s rekonstrukcí mostu u Supa na Hrubé Vodě, komunikacemi na Hrubé Vodě a křižovatkou Wolkerova/Olomoucká.

V kapitole 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací - jsou mimo jiné vyčleněny finance na opravy chodníků a odstavných ploch, na stavby parkovišť (za obecním úřadem, u zdravotního střediska v Mariánském Údolí a dalších 65 stání v obci), na schody na Výsluní. Největší částka - 10,2 mil. Kč - je plánována na budování cyklostezky z Velké Bystřice do Mariánského Údolí. Obce zabezpečovaly podklady pro získání dotace, každá v rozsahu svého katastru, a původní projekt mikroregionu jako celku byl zúžen pouze na ta sídla, která byla schopná vše dle požadavků zajistit.

Do kapitoly 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - byly zahrnuty m.j. i výdaje na autobusovou zastávku u zdravotního střediska v Mariánském Údolí a zpracování projektové dokumentace (úpravy místních komunikací v návaznosti na zajištění autobusové linky na sídliště v Mariánském Údolí).

Největší náklady v kapitole 3392 - Kulturní dům v Mariánském Údolí - tvoří výdaje na energie (voda, plyn, elektřina), finanční záležitosti (platy, odvody), příspěvky na kulturní akce a drobnější opravy a údržbu. Náklady na případnou rekonstrukci KD nejsou na tento rok naplánovány.

V kapitole 3412 - sportovní zařízení v majetku obce - jsou naplánovány finanční prostředky na vybudování asfaltového hřiště v Dukle, rozvody vody na kurtech v Dukle a na dostavbu hřiště na sídlišti v Mariánském Údolí (dotace Leader).

V kapitole 3631 - veřejné osvětlení - mimo výdajů na elektrickou energii, zahrnuty i výdaje na výměnu světel na Hrubé Vodě, v Dukle a Mariánském Údolí, dále dostavba osvětlení u garáží na Dukle (u čp.413) a oprava břehů vodního toku Trnávka

Do kapitoly 3639 - územní rozvoj - byly již zahrnuty finanční prostředky na akci “Rodinné domy” nad sídlištěm v objemu 6 mil. Kč, a 0,5 mil. Kč na nákup pozemků pro bazén, rybník, kanalizace, vodovod, parkoviště.

Toto je pouze stručný výběr z některých kapitol. Podrobnější informace naleznete zde. (PDF dokument 37,89 KB)

Leopold Bubeníček

Rubrika: Co se děje v obci, Rada a zastupitelstvo, Zprávy z úřadu |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.