Rozpočet obce Hlubočky na rok 2010

Publikováno 14. 01. 2010 v rubrice Co se děje v obci, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Na 33. zasedání zastupitelstva byl schválen řádný rozpočet obce Hlubočky na rok 2010. Jedná se o rozpočet schodkový, kdy plánované příjmy jsou nižší než plánované výdaje. Rozdíl bude kryt finančními prostředky z minulých let.

Ilustrační fotoDo rozpočtu nebyly z tohoto důvodu zahrnuty mnohé navrhované investiční akce, opravy a údržba obecního majetku jako např. příjezdová cesta ke kulturnímu domu v Mariánském Údolí, rekonstrukce komunikace na náměstí Družby, stavba chodníku na ulici Lesní, opravy chodníků na Letní a Boční ulici, částečná rekonstrukce KD (energetické úspory), rekonstrukce kotelny v domě služeb, budování nebo upravování parkovacích míst a další.

Výdaje a investice

V plánu výdajů tedy zůstávají finanční prostředky na běžné opravy a údržbu místních silnic, počítá se s výstavbou chodníku - schodiště - Na Výsluní, kanalizace v Hlubočkách, s výkupy některých pozemků pro budoucí akce, s opravami a údržbou nemovitostí, s náklady na sběr a separaci odpadu včetně sběrného dvoru, s příspěvky na tělovýchovu, volný čas dětí, kulturní a sportovní akce. Dalšími plánovanými výdaji jsou prostředky na činnost zastupitelstva, místní správy, školství, hasičů, obecní policie, na chráněné bydlení, sociální služby a jiné.

Příjmy rozpočtu

Příjmovou část rozpočtu tvoří z větší části příjmy ze státního rozpočtu, přímé příjmy z daní, poplatků a nájmů nejsou sice zanedbatelné, ale nejsou také rozhodující. Detailní členění rozpočtu do jednotlivých kapitol je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Tento rozpočet může být částečně měněn tzv. rozpočtovými opatřeními, které musí vždy schválit zastupitelstvo na svých zasedáních.

Dotace a bankovní úvěry

Obec počítá v tomto roce s vybudováním inženýrských sítí ke stavebním pozemkům nad sídlištěm v Mariánském Údolí. Rozpočet však nepočítá s financováním této akce a prostředky by měly být získány z bankovních úvěrů. Tento úvěr bude splacen z výnosů následného prodeje jednotlivých stavebních pozemků, pravidla včetně prodejní ceny bude schvalovat zastupitelstvo obce. Obdobné je to i s dotacemi na některé plánované projekty - kanalizace, energetické úspory na KD, tělovýchovná zařízení - kdy o přidělení finančních prostředků nerozhodují pouze kvalitně připravené podklady, ale m .j. i celková výše zdrojů.

Jak je patrno z akcí nezařazených do rozpočtu 2010, zůstávají stále „dluhy“ v opravách a údržbě stávajících nemovitostí v majetku obce. A to v tomto přehledu nejsou zdaleka uvedeny všechny potřebné investice, odhaduje se, že na jejich řešení by bylo zapotřebí 350 až 450 mil. Kč. Jsou to dluhy mnohaleté, mnohdy neřešené i desítky let. Je tedy otázkou, zda se i v budoucnu zaměřovat na nové investice nebo spíše dát postupně do pořádku ty stávající.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.