Zapojte se do diskuse o rozpočtu na příští rok

Publikováno 07. 09. 2009 v rubrice Názory občanů, Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Blíží se termín, kdy budou pracovníci OÚ připravovat návrh nového rozpočtu obce Hlubočky na rok 2010, který budou následně projednávat zastupitelé a nakonec schvalovat. Nastává tedy možnost, byť možná pouze teoretická, aby se i jednotliví občané podíleli na jeho sestavení.

V této době můžeme dávat písemné podněty, směrované na OÚ, jednotlivé zastupitele nebo přímo jako ohlasy na tento článek na tomto webu. Tyto ohlasy pak zpracujeme, zašleme sami na OÚ resp. některým zastupitelům a také zveřejníme ve Zpravodaji, jehož uzávěrka je 20. 9. 2009.

Ilustrační fotoTéměř na každém zasedání ZO se ozývají někteří zastupitelé s požadavky na opravy, údržby nebo i realizace nových objektů, ale přitom zapomínají, že ani nevznesli požadavky v minulém roce na zařazení těchto akcí do plánu financování – rozpočtu obce. Stejně tak je tomu u občanů, kteří si naříkají, že zastupitelé jsou převážně z Mariánského Údolí, upřednostňují řešení svých problémů a do okrajových částí obce se investuje málo, nebo nic.

Můžete se zapojit do diskuse o rozpočtu na příští rok

Své návrhy tedy směřujte především do oblastí oprav a údržby obecního majetku, částečně i do nových investic, do grantového systému – finanční podpora kulturních a sportovních akcí, do dotací různým zájmových spolkům a organizacím. Navrhovat nějaké další úspory na výdajové stránce – školství, správa obce popř. obecní policie, hasiči – by měli jen ti občané, kteří mají v těchto záležitostech odborné znalosti a zkušenosti.

Při svých návrzích vycházejte z reálných finančních možností Obce Hlubočky, podívejte se také na rozpočty předchozích let i na rozpočet letošního roku 2009 (PDF 37 kB), které jsou zveřejněny i na webových stránkách www.hlubocky.cz. Jako poslední možnost zasáhnout do rozpočtu, pak budete mít na veřejném zasedání ZO, na kterém se bude rozpočet schvalovat. Zde se můžete i zeptat, v diskuzi k rozpočtu, proč případně nebyly vaše návrhy či připomínky akceptovány.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Názory občanů, Rada a zastupitelstvo |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

  1. leopold bubeníček (10.09.2009 - 7:36) odpovědět IP: 88.102.11.243

    Kromě oprav a údržby obecního majetku jako celku, bych zdůraznil zapracovat do rozpočku obce na rok 2010 vypracování dokumentace a následnou rekonstrukci minimálně jednoho tzv. “pavlačového” domu v Hlubočkách a to přestavbou na malometrážní sociální byty. Dále pak rozšířit parkovací místa vč. nových pozemků pro stavbu garáží, neboť se ukazuje, že počty motorových vozidel budou stoupat. V mnoha ulicích jsou k dispozici větší či menší plochy trávníků, které by např. po uložení zatravňovacích panelů mohly sloužit jako odstavné plochy pro vozidla. Stávající parkoviště u KD v Mariánském Údolí na ulici Letní se dá snadno rozšířit po odstranění zbytků základů oplocení a vstupní brány do areálu.
    Bubeníček

  2. leopold bubeníček (13.11.2009 - 17:06) odpovědět IP: 88.102.11.243

    Měl jsem možnost nahlédnout do materiálu nazvaného Přehled navržených investičních akcí a oprav většího rozsahu do rozpočtu 2010, který obdrželi před 32. zasedáním ZO zastupitelé a nenašel jsem tam žádnou zmínku o návrzích, které jsem sám prezentoval na tomto webu - viz výše. Na zasedání byli vyzváni zastupitelé, aby do 1 týdne zaslali své vlastní návrhy nebo doplnění tohoto materiálu. Občané tedy mohou případné návrhy pouze předat některému ze zastupitelů, nebo s nimi vystoupit přímo na zasedání ZO, kde se bude rozpočet schvalovat - pokud ovšem budou o oficielních návrzích vědět. Na druhou stranu je poctivé přiznat, že občané sami nemají zájem ovlivnit obecní rozpočet v tomto smyslu, neboť žádné návrhy nezaslali a nemohou si tedy stěžovat na následně schválený rozpočet. Bubeníček

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.