Radíkov slaví 750 let

Publikováno 06. 09. 2010 v rubrice Informace z okolí, Z historie obce « zpět « úvod

Letecký snímek RadíkovaVesnička Radíkov, která je součástí města Olomouce, je poprvé zmiňována roku 1260 a letos tedy slaví 750 let svého trvání. Ačkoliv prošel Radíkov zcela jiným historickým vývojem než Hlubočky, je s naší obcí přece svázán. Můžeme se o tom přesvědčit ve zvláštním vydání zdejšího zpravodaje, věnovaném dějinám obce.

Během své existence byl Radíkov dlouho majetkem premonstrátského kláštera Hradisko a řádu jezuitů. Po zrušení těchto řádů Josefem II v letech 1773 a 1784 byl v držení šlechtického rodu Saint Genois d´Anneacourt a Lichtenštejnů. Od roku 1850 se stal samostatnou obcí, kterou byl až do sloučení s Olomoucí roku 1974.

Pevnůstka v roce 1910Radíkovská věž a pevnost

Radíkov, přestože je položen v dolíku, se dá lokalizovat z dalekého kraje díky telekomunikační věži nad obcí z roku 1976. Jinou stavbou, která si zaslouží naši pozornost, je radíkovská pevnůstka či fort v těsném sousedství věže, jež byla zbudována jako součást olomouckého opevnění roku 1865. Lokalita se podle ní nazývá „Šance“, ale říkalo se jí též „fost“, což je zřejmě odvozeno z německého „Feste“ nebo také „Festung“ (pevnost).

Pevnůstka dnesTato zajímavá stavba prodělala v posledním období několik záchraných zásahů a probouzí se snad k novému životu kulturní památky. V sezoně je přístupná pro veřejnost a více se o ní lze dozvědět na webové stránce www.pevnost-radikov.cz. Se vznikem pevnosti souvisí také zřízení „špitálu“, který dal jméno části obce a dodnes, adaptován k bydlení, stojí.

Továrny v Hlubočkách a Mariánském Údolí jako zdroj zaměstnání

Vznik průmyslu v Mariánském Údolí a Hlubočkách se v Radíkově projevil jako vítaný zdroj obživy a jeho selský charakter se postupně změnil na kovozemědělský či dělnický. Zemědělstvím se živilo jen 10 % obyvatel a tomuto poměru odpovídalo i politické rozložení sil. V pamětech obce Radíkov čteme:

„Práce ve fabrice, to byla velká novinka, která nebývale pozvedla životní úroveň i vzdělanost a urychlila vývoj obce. Pravidelný plat umožnil lidem lepší život, dokonce si mohli koupit pozemek a začít stavět domky. Většina lidí, kteří pracovali mimo zemědělství, byla zaměstnána právě v Moravii…

Pracovní doba byla 12 hodin a to i v sobotu. Za velkou úlevu považovali dělníci to, že jim bylo na začátku minulého století povoleno pracovat v sobotu jen do pěti. Když k tomu připočítáme i čas na cestu, kterou prakticky všichni vykonávali pěšky….“

Cesta, po které dělníci z Radíkova i Kopečka do Moravie chodívali, se nazývá „fabrická“. Při každodenním putování překračovali jazykovou hranici, neboť Radíkov byl na rozdíl od Hluboček téměř výhradně český. Když se tato pomyslná hranice za Protektorátu stala hranicí politickou a střeženou (zpočátku vedla bezprostředně za krajními domy, po protestech byla posunuta), přišli tito lidé rázem o práci.

Pozvánka DTJDělnická tělovýchovná jednota

Radíkovští nebyli organizováni v Sokole ani Orlu, nýbrž v DTJ- Dělnické tělovýchovné jednotě, založené roku 1921 spolu s komunistickou stranou. Bez znalosti výše zmíněných souvislostí by to byl překvapivý fakt.

Lze se domnívat, že pozvánky zdejších DTJ a sociálních demokratů na plesy byly tištěny v podnikové tiskárně v Hlubočkách. Na pozvánce radíkovských hasičů z roku 1893 můžeme číst: Knihtiskárna „Moravia“ v Hlubočku. Zacitujme ještě z Pamětí:

„Traduje se, že v zimních měsících řada dělníků, někdy i se svými ženami a dětmi, též zaměstnanci Moravie, přebývali nepřetržitě vedle svých strojů třeba i celý týden. Mělo to svoji logiku, nemuseli se trmácet v hlubokém sněhu, navíc ve tmě, do vzdálených vesnic a také nemuseli otápět svoje domky.“

Radíkov v roce 1920Závěrem tohoto malého exkurzu do dějin sousední obce je poznatek, že dějiny Hluboček lze poznávat také zvenčí a že to přináší zajímavá zjištění.

S použitím zdrojů:

  • Paměti obce Radíkov od Jana Bednáře, 2002
  • Radíkov 1260 - 1990 od Jana Bednáře, 1990
  • Radíkovský informační zpravodaj
  • snímek z archivu Rudolfa Klose (č. 9)
  • Mapa festu Svatý Kopeček od Jana Machovského
  • Vyprávění Lubomíra Křížka, rodáka z Radíkova
  • archiv autora (č. 10)

Marek Bohuš

Fotogalerie k článku:

Rubrika: Informace z okolí, Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.