Úhyn raků v Hlubočkách (2005–2012)

Publikováno 08. 11. 2012 v rubrice Příroda, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Řeka Bystřice, která protéká obcí Hlubočky, je významným vodním tokem a domovem kriticky ohroženého raka říčního (Astacus fluviatilis). V minulosti tento živočich z toku téměř vymizel a s postupem času, jak se obnovovala čistota vody v Bystřici, se vrátil zpět.

Rak říční v HlubočkáchOd roku 2005 až do současnosti však došlo k několika masivním úhynům raka říčního v řece Bystřici na katastrálním území obce Hlubočky. Tyto úhyny byly zaznamenány v různých ročních obdobích, různých lokalitách a nebyla nalezena žádná společná příčina, která je způsobila. Při dvou posledních úhynech – v roce 2009, kdy došlo k otravě raků ve vodním toku Trnava, a letos, kdy došlo k otravě na Zdiměřickém potoce –, byly odebrány vzorky uhynulých živočichů a vody a tyto byly poslány na rozbor.

Výsledky rozborů byly negativní. Obec Hlubočky se i přesto snažila společně s Českou inspekcí životního prostředí nalézt původce znečištění. Toto se však nikdy nepodařilo. Po vzájemném jednání představitelů obce s pracovníky ČIŽP byla vyslovena hypotéza, že za úhyny raků může stát krátkodobé znečištění vodního toku způsobené bazénovou chemií nebo fekálními bakteriemi.

Prosíme tedy tímto občany obce Hlubočky a chataře vlastnící na našem katastrálním území rekreační nemovitost, kteří mají na svých zahrádkách umístěny bazény a tyto jsou ošetřovány chemicky proti nečistotám, aby při jejich vypouštění dbali zvýšené opatrnosti tak, aby se vypouštěná voda nedostávala do vodních toků. Zároveň upozorňujeme, že jakékoli vypouštění odpadních vod a fekálií do vodních toků je v rozporu se zákonem o vodách, je zakázáno a sankcionováno.

Věra Bombíková, referent odboru SMV

Příloha:

Rubrika: Příroda, Zprávy z úřadu |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.