Průběh oprav kostela Božského Srdce Páně

Publikováno 17. 11. 2009 v rubrice Co se děje v obci « zpět « úvod

Oprava kostela v Hlubočkách v roce 2009V příštím roce uplyne 100 let od vysvěcení farního kostela Božského Srdce Páně v Hlubočkách. Sto let od položení základního kamene jsme oslavili v loňském roce, ale pro kostel a farníky je významnější okamžik vysvěcení, a proto oslavy směřují k červnu 2010. Takové okamžiky stmelují lidi a jsou příležitostí k řadě změn.

Rozhodli jsme se přistoupit k opravě fasády a střechy kostela. I když na první pohled se mohlo zdát, že oprava není nezbytně nutná, při bližším prozkoumání bylo jasné, že se opravě v nejbližší době nevyhneme. Omítka začala v některých místech opadávat a pak bylo jen otázkou času, jak rychle bude zkáza pokračovat. Proto jsme se rozhodli neotálet.

Co vše bylo opraveno?

Oprava kostela v Hlubočkách v roce 2009Určitě je na první pohled patrné, že kostel má nový nátěr. Tomu předcházelo oklepání starých omítek v místech kde již omítka nedržela. Dále byly vyměněny okapové žlaby a část svodů, které byly prorezavělé nebo zcela děravé. Střecha dostala po letech také nový nátěr. Před tím však bylo nutné opravit hromosvod a hlavně jeho zcela nevyhovující a nefunkční uzemnění.

Celkové rekonstrukce se dostalo i vstupnímu schodišti, které se na nepevném podkladu rozjíždělo a vzniklými otvory a špatným spádováním docházelo k tomu, že voda se dostávala do zdiva. To potom vlhlo a způsobovalo opadávání omítky z vnějšku a vnitřku kostela.

Pak je tu další řada oprav, které na první pohled nejsou patrné. Jde o výměnu krytiny nad vstupním schodištěm, výroba a výměna ciferníků na všech stranách hodin, oprava dveří kostela a dveří do sakristie, nátěry všech oken a výměna okenních skel na věži kostela. Spousta práce byla také se stavbou a rozebíráním lešení.

Oprava kostela v Hlubočkách v roce 2009

Kdo opravy financoval?

Opravy byly financovány ze tří zdrojů a to z darů věřících, z příspěvku Ministerstva kultury a z daru obce Hlubočky. Oprava věže kostela, vstupního schodiště a nátěr střechy lodě byla realizována prostřednictvím odborných firem na základě výběrového řízení. Tyto firmy realizovaly práce, na které byly čerpány dotace. Ostatní opravy fasády lodě a kněžiště kostela, včetně nátěrů střech nad sakristiemi a kněžištěm byly provedeny svépomocí. Jen díky tomu, bylo možné provést tak velký rozsah prací.

Nemalý dík proto také patří štědrým dárcům. Přispěli nejen věřící z Hluboček a okolních farností, ale také občané, kterým není lhostejný osud dominanty naší obce. Děkujeme také za rozhodnutí radních, protože víme, jak je těžké hledat v rozpočtu finanční prostředky.

Oprava kostela v Hlubočkách v roce 2009Co dodat závěrem? Snad jenom, že je před námi práce jak na kostele. Ještě není všechno hotové, protože počasí nám nedovolilo dokončit práce na levé straně kostela. Brzy na jaře bude ještě potřeba opravit rozpadající se boční vstupy. Rádi bychom také vydláždili přístupovou cestu ke kostelu. Nepříjemné je, že se začíná objevovat červotoč v inventáři kostela, protože všechny krovy, schodiště, kůr, lavice a varhany jsou ještě z původního dřeva, které červotočům chutná.

Ing. Jiří Preč, Alice Bohačíková

Fotky z oprav Kostela Božského srdce Páně v Hlubočkách v roce 2009:

Rubrika: Co se děje v obci | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.