Projekty a plány v pololetí roku 2012

Publikováno 13. 08. 2012 v rubrice Co se děje v obci, Okénko radního « zpět « úvod

Vážení spoluobčané, rok 2012 se přehoupl do své druhé poloviny a je namístě informovat občany o tom, jak se zastupitelům, radě i obecnímu úřadu daří či nedaří řešit problémy obce v tomto roce. O které akce se jedná a v jakém jsou nyní stavu?

Schválené projekty – zateplení škol, mateřské centrum a varovný bezdrátový systém

Základní škola HlubočkyAkceptovány byly žádosti o snížení energetické náročnosti budov MŠ Dukla, ZŠ Dukla a ZŠ Ves (zateplení vnějšího pláště, výměna oken atd.). Věříme, že se se Státním fondem životního prostředí dohodneme na realizaci v roce 2013.

Byl rovněž schválen projekt mikroregionu Bystřička na bezdrátový rozhlas a varovný protipovodňový systém obcí po toku Bystřičky – realizace v Hlubočkách v roce 2013.

V rámci společného projektu mikroregionů Bystřička a Haná byly již získány prostředky na zahájení činnosti a vybavení mateřského (rodinného) centra, které bude umístěno v budově školy v Mariánském Údolí.

Regenerace sídliště v Mariánském Údolí a sběrný dvůr zatím nebude

Nová parkovací místa a přechodyPro nedostatek finančních prostředků z důvodu šetření rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj byla naše žádost projektu regenerace sídliště v Mar. Údolí zamítnuta. Některé části projektu mohou být postupně realizovány z vlastních zdrojů obce, nicméně předpokládáme, že v roce 2013 žádost opětovně podáme.

Projekt sběrný dvůr pro rok 2012 nebyl schválen pro vysoký převis žádostí o dotaci, bude podán opětovně v srpnu tohoto roku pro rok 2013.

Kulturní dům Na Letním v Mariánském ÚdolíNové projekty – oživení centra obce a cyklotrasa Hrubá Voda – Smilov

Nově byl podán projekt na proměnu, humanizaci a oživení centra obce Hlubočky, neboli prostor kolem kulturního domu a domu služeb, před lékárnou a částečně v zahradě základní školy v Mariánském Údolí (složitý název bohužel odpovídá danému dotačnímu titulu). Realizace rovněž v roce 2013.

Vzhledem pozici obce Hlubočky se stavbou kanalizace, ještě v tuto chvíli nedořešené, se rozhodl mikroregion Bystřička vyjít obci vstříc a angažovat se v akci „Cyklotrasa Hrubá Voda – Smilov“, kde jsme minulý rok s žádostí neuspěli pro velký zájem žadatelů. V červnu tohoto roku bylo totiž na úkor peněz původně určených pro rekonstrukci letiště Přerov vypsáno další dotační řízení na stavbu cyklostezek a cyklotras v tomto plánovacím období – realizace rovněž v roce 2013–2014.

Zde je potřeba také říci, že i financování projektů z EU se (nejen obcím) značně prodražuje, protože jednak řídící orgány předepisují stále vyšší finanční spoluúčasti žadatelů, a také tím, že výši spoluúčasti hodnotí ve svých hodnotících tabulkách (neboli čím vyšší spoluúčast žadatele, tím více bodů a větší šance na úspěch) a tím přímo nutí žadatele dále zvyšovat své podíly financování. Značnou komplikaci a zvýšení administrativní náročnosti přinesl všem obcím i nový zákon o veřejných zakázkách, kde všichni zainteresovaní očekávají velké komplikace.

“Železňák” bude zbourán

Dodejme, že v 1. pololetí tohoto roku byla postupně vyklizena budova č. p. 161 („železňák“) v Dukle a ve 2. pololetí dojde k jeho zbourání. Rovněž bude vybudováno několik nových parkovacích míst na sídlišti v Dukle. Nová asfaltová hřiště v Dukle i v Mariánském Údolí byla dovybavena novými brankami a koši na basketbal.

Nové přerozdělení daní obcím přinese Hlubočkám ročně 10 mil. Kč

Z tohoto přehledu je zřejmé, že pokud obec chce něco nového vybudovat, nezbývá, než vzít čepici pod paži (a dle velmi častých zpráv ze sdělovacích prostředků nejen čepici – netýká se to Hluboček) a s prosíkem či svázaným projektem jít „škemrat“ za poskytovatelem příslušné dotace.

S řešením tohoto problému šli do minulých voleb starostové zejména malých obcí pod vedením pana Gazdíka. Obcím se nelíbí, že velká města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) mají příjem svých rozpočtů ze sdílených daní (např. DPH) na jednoho obyvatele cca 30.000,- Kč, zatímco malé obce cca 5.000,- Kč i méně. V tuto dobu se jim v koalici podařilo přesvědčit zejména ODS, že příjem musí být nejméně 9.000,- Kč na obyvatele už od roku 2013. Zákon schválila poslanecká sněmovna a očekává se, že i senát tento zákon schválí.

V Hlubočkách by se konkrétně měl zvýšit daňový příjem z 6.100,- Kč na obyvatele na 9.000,- Kč, což by mělo do obecní pokladny přinést ročně navíc 10 milionů Kč, tedy o třetinu více, než do letošního roku. Jedná se o peníze, o kterých rozhoduje pouze zastupitelstvo obce bez předchozího „leštění klik“ ministerstev a centrálních orgánů.

Kulturní dům v Dukle – obec usiluje o odkup, objevil se ale nový investor

Asi posledním pohrobkem privatizace majetku bývalé Moravie v Dukle je celý areál někdejšího kulturního domu. Ačkoli mohl být plně funkční a vybavený kulturní dům převeden v období privatizace bezplatně do majetku obce, nestalo se tak pro nezájem obce a v tuto dobu stojí dům naprosto vybydlený a nepoužitelný v samém centru Dukly.

Kulturní dům v Hlubočkách - DukleProtože je tomu tak už delší dobu, kdy o majetek nikdo neprojevoval zájem, a současní majitelé (1/2 insolvenční správce pana Hechta a 1/2 manželé Vaškovi) nabízeli jimi zcela zdevastovaný objekt k prodeji, zvažovali zastupitelé obce odkoupení domu. K domu totiž patří i poměrně velké pozemky v jeho okolí, které lze využít pro školku a občany obce. Obec nemá ambice provozovat a asi ani vlastnit dům, nicméně když se nenašel několik let soukromý investor, který by dům odkoupil a zrekonstruoval, hodlala to pro občany postupně udělat obec.

O odkoupení domu řadu měsíců se spolumajiteli a jejich právníky jednala. Odkup byl 25. června 2012 zastupitelstvem schválen, nicméně těsně před podpisem smlouvy začali spolumajitelé chytračit, objevil se nový investor, který hodlá celý objekt odkoupit. K 10. červenci již odkoupil polovinu manželů Vaškových, o druhou polovinu stále usiluje obec. Tato kauza není uzavřena a pravděpodobně skončí soudním rozhodnutím.

Tolik stručná informace o tom, co se v prvním pololetí v obci událo. Stěžejní pro uvolnění rukou je, jak vyplývá z výše uvedeného, zabezpečení financování a dokončení akce kanalizace. Potom budeme vědět, na čem jsme a co si budeme moci ještě letos dovolit realizovat.

Námětů na potřebné opravy je stále dost

Namátkou cesta na chatoviště Suchý žleb, odvodnění cesty V Podlesí, protipovodňová opatření, nový most „U Henkla“, kanalizace Posluchov, mobilní operátor Hrubá Voda, zateplení a oprava dětského zdravotního střediska v Mariánském Údolí, výměna poničených autobusových zastávek a řada dalších „drobností“ v cenách statisíců a milionů Kč.

Věříme, že se nám naše záměry a plány zdaří za podpory občanů naplnit.

PhDr. Ivo Černík – starosta, Ing. Antonín Plíska – místostarosta

Rubrika: Co se děje v obci, Okénko radního | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.