Přeměna škvárového hřiště na tréninkové hřiště s travnatým povrchem

Publikováno 16. 10. 2013 v rubrice Sport « zpět « úvod

Mnozí návštěvníci fotbalového areálu v Hlubočkách a také někteří obyvatelé zaznamenali významné změny v místech původního tréninkového škvárového hřiště. Souvisí to s tím, že Fotbalový klub Hlubočky provedl začátkem roku 2011 významné rozhodnutí přebudovat zastaralé tréninkové hřiště se škvárovým povrchem na nové tréninkové hřiště s travnatým povrchem.

Rekonstrukce tréninkového hřiště FK HlubočkyPůvodní tréninkové hřiště nebylo z důvodu zcela nevyhovujícího povrchu a zázemí (zastaralý škvárový povrch, nerovnosti z důvodu povodní v minulých letech, zničené střídačky a zkorodované branky a zábrany za brankami) téměř využíváno. Za následek to má především to, že hlavní hřiště s travnatým povrchem je enormně zatěžováno, což má zásadní vliv na kvalitu hrací plochy.

Menší investice do tréninkového hřiště neměly smysl, protože na škvárovém povrchu nelze např. uskutečnit žádné mistrovské či přípravné zápasy mládežnických mužstev a tento povrch není vhodný pro tyto kategorie ani k trénování.

Bez dotací to nešlo

Hřiště před rekonstrukcíPrvní práce na rekonstrukci tréninkového hřiště započaly již v průběhu roku 2011, kdy byly odstraněny střídačky, branky, zábrany, byl vykácen menší porost kolem hřiště a došlo k navezení první části zeminy. Poté se z důvodu nedostatku finančních prostředků celá akce na rok pozastavila. Až v dubnu 2013 předložil fotbalový klub v rámci 11. Výzvy z Osy IV, Leader MAS Bystřička projekt s žádostí o dotaci, zúčastnil se výběrového řízení a v květnu 2013 jsme byli vybráni mezi projekty spolufinancované z Programu rozvoje venkova.

Naše dotace činí 700 tisíc korun. Zároveň jsme na tento projekt obdrželi v roce 2013 účelovou dotaci od obce Hlubočky ve výši 100 tisíc korun. Na spolufinancování této akce se musí podílet také samotný fotbalový klub, protože odhadované náklady se blíží hranici 1 milionu korun.

Rekonstrukce tréninkového hřiště FK HlubočkyOd června již naplno vypukly terénní úpravy povrchu tréninkového hřiště. Byla navezena další hlína, která musela být rozmístěna po hřišti, zarovnána a zhutněna. Několik dní se pracovalo na odstranění kamenů, poté došlo k prvotnímu vyspádování nového povrchu. Následně byla navezena ještě další hlína a 100 tun písku. Po smíchání došlo opět k zarovnání povrchu, zhutnění a vyspádování. Mezitím byly provedeny práce umožňující zavlažování povrchu. Tyto všechny úpravy byly realizovány do poloviny září.

Nejen trénink, ale i výuka

V plánech fotbalového klubu je do konce roku 2013 chemické ošetření stávajícího povrchu, zasetí nového travnatého povrchu a prvotní přihnojení. Tyto úkony možná již vypadají jako jednodušší, ale opak je pravdou, protože se jedná o plochu více než 5000 m2. Dále by měly začít již některé stavební úpravy okolí hracího povrchu.

Zatopené hřiště v roce 2006Dokončení celé akce se předpokládá v 1. pololetí 2014. Výsledkem by mělo být kvalitní tréninkové hřiště s travnatým povrchem a ochrannými sítěmi okolo, na jehož ploše budou umístěny mobilní fotbalové branky. Pokud to finanční situace dovolí, je v plánu i umělé osvětlení poloviny hřiště. Takové tréninkové hřiště umožní provádění tréninkových jednotek všech mužstev a také sehrání přípravných, popř. mistrovských utkání mládežnických mužstev. Rozložení tréninkového a zápasového zatížení se jistě projeví i na kvalitě povrchu na hlavním hřišti.

Již v počátku realizace byla také dohodnuta spolupráce se základní školou v Hlubočkách a tréninkové hřiště bude moci být využíváno i školou ke sportovním aktivitám v rámci školní výuky, popř. i k jiným akcím.

Tomáš Svozil, předseda FK Hlubočky

Rubrika: Sport | Téma: , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.