Přehled 40. Zastupitelstva obce Hlubočky

Publikováno 14. 09. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelé obce na svém 40. zasedání konaném dne 6. 9. 2010 odsouhlasili z důvodu vytvoření přístupové cesty a uložení kanalizační sítě (kanalizace Hlubočky – IV. etapa) výkup částí některých pozemků za cenu 500 Kč/m².

Ilustrační fotoZastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu obsazenosti parcel pro výstavbu rodinných domů v Mar. Údolí (nad sídlištěm) a odsouhlasilo možnost prodeje v současné době volných parcel (cca 20) za cenu 1.300,- Kč/m². Zastupitelé byli dále seznámeni s vícepracemi na stavbě inženýrských sítí v této části a schválili navýšení ceny díla o 1 mil. Kč (nová cena včetně DPH tak činí 33 mil. Kč).

V souvislosti s prováděnou rekonstrukcí budovy základní školy v Mar. Údolí bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 4,5 mil. Kč. Na základě žádosti starosty obce byla zastupitelům poskytnuta informace o stavu realizace záměru soukromého investora na přebudování budovy bývalé ubytovny firmy Mora Moravia na sídlišti v Mar. Údolí na 18 bytových jednotek.

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí grantu ve výši 5 tis. Kč společnosti Ski Areál Hlubočky, spol. s r. o. na uspořádání soutěže bikerů a na veřejný koncert hudebních skupin (11. 9. 2010). Dále byla schválena bezplatná výpůjčka prostor v kulturním domě Mar. Údolí pro uspořádání oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hlubočky (16. 10. 2010).

Zastupitelé souhlasili s pronájmem dvou sad venkovní světelné vánoční výzdoby na dobu jednoho roku (nájemné cca 25 tis. Kč). Taktéž byl schválen příspěvek Mikroregionu Bystřička ve výši 5 tis. Kč určený na pomoc obcím postiženým záplavami.

Zastupitelstvo přijalo dar od Olomouckého kraje určený pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v hodnotě cca 100 tis. Kč (vzduchové přístroje) a souhlasilo s uložením optického kabelu v oblasti Hrubá Voda pro neziskovou organizaci Centrum pro rozvoj a podporu regionů o. p. s. (optický kabel bude sloužit k poskytování telekomunikačních služeb zdejším občanům).

Zastupitelé jmenovali paní Tamaru Hýblovou ředitelkou mateřské školky v Hlubočkách a pana Antonína Rottera předsedou likvidační komise.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.