Přehled 38. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky

Publikováno 21. 06. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

V souvislosti s prodejem pozemků určených pro výstavbu rodinných domů (lokalita nad sídlištěm, Mar. Údolí) zastupitelé obce na 38. zasedání konaném dne 16 .6. 2010 odsouhlasili záměr pronájmu pozemků s jejich následným prodejem za cenu 1.000,- Kč/m2 se lhůtou podávání žádostí do 7. 7. 2010 (týká se zájemců s trvalým pobytem v obci a zapsaných v pořadníku) a dále uložili oslovit žadatele zapsané v pořadníku, kteří mají trvalý pobyt mimo území obce, s nabídkou prodeje pozemků za cenu 1.300,-Kč/ m2.

Zastupitelstvo také schválilo odkup pozemků v okolí nové cyklostezky a v místě zamýšleného venkovního koupaliště v lokalitě Burk.

Michal Stojmenov (Společně pro Hlubočky)Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v kulturním domě Mar. Údolí za minimální cenu 250,- Kč/m2/rok (plocha k pronájmu - 90 m2).

Bylo schváleno uzavření smlouvy s firmou OSA STERA s.r.o., (Olomouc) na provedení opravy schodů (ul. Dukelských hrdinů – Na výsluní, Dukla) a odsouhlasen nákup osobního vozidla Renault NOVA THALIA 1,4 16V (Auto Kubíček) pro účely obecního úřadu.

Mgr. Anna Prstková a Jozef Krajčovič (SOS)Zastupitelé vzali na vědomí informaci o připravovaném dotačním titulu „Úspora energií“ a uložili zpracovat a podat žádost o dotaci na zateplení obou budov ZŠ Hlubočky, včetně zpracování finanční rozvahy celkového financování dotací. Taktéž vzali na vědomí podání žádosti o dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Hlubočky JPO II ve výši 150.000,- Kč pro rok 2011.

V souvislosti s podporou kulturního dění v obci zastupitelé souhlasili s bezplatnou výpůjčkou prostor v kulturním domě v Mar. Údolí na uspořádání těchto akcí:

  • „Školní diskotéka“ (22. 10. 2010),
  • „Muzika pro nezaujaté uši No.7 a Výstava pro nezaujaté oči /III “ (18. – 25. 11. 2010),
  • „IV. školní ples“ (19. 2. 2011),

Ing. Dagmar Balharová (tajemnice OÚ Hlubočky)a dále byla schválená výpůjčka sálu – knihovny na Posluchově za účelem pořádání dětského dne v termínu 26. 6. 2010. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč Klubu maminek na podporu jeho činnosti a příspěvku ve výši 3.000,- Kč na uspořádání nohejbalového turnaje mikroregionu Bystřička.

Zastupitelé jmenovali členy konkurzní komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Hlubočky a vzali na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ Mar. Údolí ve dnech 24. – 30. 6. 2010 z důvodu rekonstrukce školy.

Zastupitelé rozhodli o odprodeji použité dlažby občanům obce za cenu 2,- Kč/1ks (30/30 cm) a 5,- Kč/1ks (50/50 cm).

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce – www.hlubocky.cz.

Karel Šiška, foto: Petr Plíska

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (1)

  1. Patrik Hynek (01.07.2010 - 22:07) odpovědět IP: 217.171.129.72

    1000 korun metr ctverecni?????????????To se nekteri pekne napakuji
    Jen proste nechapu,ze jsou obecni pozemky prodavany takhle draze.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.