Přehled 37. jednání zastupitelstva

Publikováno 23. 05. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Ilustrační fotoZastupitelé obce na svém 37. zasedání konaném dne 12. 5. 2010 opětovně schválili prodej dvou obecních bytů - čp. 441/9 (vyvolávací cena 1mil. Kč) a čp. 233/1 (vyvolávací cena 650tis. Kč), oba byty v lokalitě Mar. Údolí; prodej bude realizován formou dražby. Z důvodu neplacení nájmu bylo taktéž schváleno podání výpovědi nájemníkům jiného obecního bytu.

Rozhodnutí o uzavření smluv:

Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření nájemní smlouvy na prostory restaurace v KD Mar. Údolí s novým nájemníkem za cenu 250,-Kč/m2/rok. Dále bylo rozhodnuto o uzavření těchto smluv:

 • o umístění optického kabelu (firma FOFRNET spol. s r. o.),
 • na provoz mobilních telefonů v majetku obce (firma T-Mobile Czech Republic a. s.),
 • na provádění servisu a oprav výtahu v Hlubočkách, Olomoucká čp. 541 (firma OTIS, a. s.).

Zastupitelé také schválili rozšíření kamerového systému v obci a zavedení pravidelného čtrnáctidenního sběru bioodpadu do sběrných nádob, které lze objednat na obci.

Schválené kulturní granty na rok 2010:

Pro účely pořádání kulturní akce „Folk na Letním“ dne 10. 7. 2010 byl odsouhlasen pronájem prostor v KD v Mar. Údolí, včetně venkovního amfiteátru. Dále byla schválena výpůjčka klubovny v KD v Mar. Údolí na den 17. 6. 2010 pro ZUŠ Žerotín. Zastupitelé přidělili tyto kulturní granty:

 • 20.000,- Kč na pořádání akce „Havajské léto“,
 • 10.000,- Kč na uspořádání oslav „100 let farního kostela“,
 • 10.000,- Kč na koncert skupiny Plastic People of the Universe,
 • 7.000,- Kč na pořádání dětského dne pro SDH Hlubočky,
 • 10.000,- Kč na akci „Pohádkový les“,
 • 20.000,- Kč na uspořádání festivalu „Muzika pro nezaujaté uši“.

Zastupitelé taktéž schválili finanční příspěvky na pořádání sportovních akcí v roce 2010.

Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku – nákup osobního automobilu o nosnosti do 3,5 tuny a výzvu na poskytnutí úvěru na dofinancování vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů (lokalita Mar. Údolí); rovněž byla schválena textová část zadávací dokumentace na akci Kanalizace Hlubočky – IV. etapa a složení hodnotící komise na tuto zakázku.

Zastupitelé odsouhlasili závěrečný účet hospodaření Obce Hlubočky za rok 2009 a vyhlásili konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) Mateřské školy Hlubočky. Z důvodu rezignace šéfredaktora Zpravodaje obce Hlubočky zastupitelé jmenovali nového člena redakční rady a nového šéfredaktora.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce – www.hlubocky.cz.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (1)

 1. iTom (27.05.2010 - 16:52) odpovědět IP: 84.42.226.83

  Špatný odkaz - internetových stránkách obce – http://www.hlubocky.cz

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.