Přehled 36. jednání zastupitelstva

Publikováno 16. 04. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelstvo obce na svém 36. zasedání konaném dne 7. 4. 2010 schválilo pronájem některých obecních pozemků v lokalitě Hlubočky a Hrubá Voda za účelem provozování zemědělské činnosti (chov ovcí) a pronájem nebytových prostor v obecním objektu na Posluchově pro vybudování ateliéru a dílny k výrobě loutek a kulis.

Ilustrační fotoZastupitelé vydali souhlas s terénními úpravami a umístěním laveček a slunečníků u kulturního domu v Mar. Údolí (předzahrádka u vinárny) a dále odsouhlasili rekonstrukci sportoviště v oblasti Suchý Žleb, kterou bude realizovat Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb na vlastní náklady.

Zastupitelstvo uložilo sociální, školské a bytové komisi provést výběr uchazečů na uvolněný byt v domě zvláštního určení (Olomoucká 541) a na byt v domě čp. 180, taktéž ulice Olomoucká.

Došlo ke schválení těchto smluv:

  • na provádění ochranné deratizace s MVDr. Radovanem Šindelářem (Servis 3xD); deratizace bude prováděna zejména v obecních objektech a kanalizační síti,
  • na nákup malého nákladního sklápěčkového vozidla zn. GAZ Gazelle 4×4 od firmy ALFA PROFI, s. r. o. (cena 922.680,- Kč)

Na základě žádosti Klubu českých turistů byla odsouhlasena výpůjčka prostor v kulturním domě v Mar. Údolí pro uspořádání „Moráviánské 50″ dne 8. 5. 2010 a dále výpůjčka sálu za účelem uspořádání přednášky MUDr. Fabíka zaměřené na léčbu chronických civilizačních opatření (termín bude určen dodatečně).

Na základě žádosti základní školy Hlubočky zastupitelé schválili poskytnutí kulturního grantu ve výši 25tis. Kč na uspořádání zahradní slavnosti v rámci oslav 65. výročí vzniku české školy v Hlubočkách.

Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí finančních příspěvků na provozní účely pro Fotbalový klub Hlubočky, Tenisový klub Hlubočky, o. s., Domov důchodců Hrubá Voda a SŠ, ZŠ a MŠ DC 90, s. r. o.

Z důvodu neplacení nájemného bylo rozhodnuto o odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor (restaurace KD Mar. Údolí) a schváleno vyhlášení záměru pronájmu těchto prostor za minimální cenu 250,- Kč/m2/rok.

Byl odsouhlasen záměr prodeje dvou starších obecních multikár nejvyšší nabídce, minimální cena 10.000,- Kč za jednu multikáru.

V souvislosti s rekonstrukcí schodů na ul. Dukelských Hrdinů - Na Výsluní byla schválena výzva k předložení nabídek na provedení příslušných stavebních prací (realizace léto 2010). Zastupitelé také odsouhlasili výsledky výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci - kanalizace Hlubočky (IV. etapa), nejlepší nabídka Ing. Petr Poštulka (Horka nad Moravou).

Zastupitelé odsouhlasili prázdninový provoz v mateřské školce Hlubočky (7. 7. -30. 7. 2010 školka uzavřena, 2. 8. -31. 8. 2010 omezený provoz). Zastupitelé projednali a doporučili k realizaci projekt Školní jídelny v Hlubočkách na rozvoz obědů občanům Hluboček (uvažovaná cena za dovoz jednoho oběda cca 20,-Kč - za podmínky zájmu alespoň 20ti občanů), je možný i odběr obědů do jídlonosičů přímo ve školní jídelně v Hlubočkách, popřípadě ve všech školních výdejnách v obci.

Byly schváleny koncepty smluv pro prodej pozemků (lokalita nad sídlištěm, Mar. Údolí) - pronájem pozemku s následným odkupem (cena 1.000,-Kč/m2), podmínka dokončení stavby rodinného domu do 4 let od uzavření smlouvy.

Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci pana Leopolda Bubeníčka na funkci člena redakční rady a na základě doporučení redakční rady jmenovali nového člena - Mgr. Marka Bohuše. Pan Bubeníček nadále zůstává přispěvatelem Zpravodaje.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.