Přehled 35. jednání zastupitelstva

Publikováno 25. 02. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

ilustrační fotoZastupitelstvo obce na svém 35. jednání konaném dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu schválilo:

  • záměr pronájmu pozemku parc. č. 2700, travní porost o výměře 17.236 m2 v k. ú. Hlubočky za účelem provozování zemědělské činnosti, cena pronájmu 500,- Kč/ha/rok s pětiletou výpovědní lhůtou,
  • záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 24 (knihovna) v části Posluchov, výměra 32 m2, cena 250,- Kč/m2/rok.

Podmínky pronájmu a podrobnosti obou záměrů budou zveřejněny na úřední desce obce.

Z důvodu neplacení nájemného zastupitelé rozhodli o podání návrhu na exekuční vyklizení jednoho bytu (Mar. Údolí) a odsouhlasili uzavření dvou smluv s dražebníkem Dražby-net, s.r.o. na provedení veřejné dražby bytů čp. 441/9 (vyvolávací cena 1mil. Kč) a čp. 233/1 (vyvolávací cena 650tis. Kč); oba byty v lokalitě Mariánské Údolí, místo konání dražby -  kulturní dům v Mariánském Údolí, termín konání dražby bude upřesněn.

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo koncept smlouvy o nájmu hrobového místa na dobu určitou (5 let), roční nájemné 56,-Kč/m2/rok za jedno hrobové nebo urnové místo.

Na základě žádosti Minikár klub Hlubočky byla schválena výpůjčka suterénu v kulturním domě (Mar. Údolí) pro uspořádání závodů minikár v období od 12. 6. 2010 - 13. 6. 2010 a výpůjčka venkovních prostor v areálu kulturního domu za účelem uspořádání divadelního loutkového představení „Kocour v botách” dne 12. 6. 2010.

Rovněž bylo schváleno navýšení rozpočtu o částku 240tis. Kč na nákup nového automobilu a o částku 60tis. Kč na financování vyšších nákladů souvisejících se zimní údržbou. Také byly schváleny neinvestiční příspěvky pro neziskové organizace a dobrovolná sdružení působící v obci (fotbalový klub, stanice mladých techniků, tenisový klub atd.). V oblasti kultury byly schváleny jednorázové příspěvky 8.000,- Kč pro Minikár klub Hlubočky na uspořádání loutkového představení a příspěvek 30.000,- Kč pro pana Kubise na uspořádání festivalu Folk na Letním.

Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo na přípravu projektu pro podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu - vybudování venkovního koupaliště a dále uložili nachystat do dalšího zasedání zastupitelstva podklady k případnému zavedení placené služby občanům - rozvoz obědů v obci ze Školní jídelny Hlubočky. Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti na KÚ Olomouc o příspěvek na opravu komunikace - ulice Školní (příjezd k lyžařskému areálu).

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze také nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz nebo v přehledu veřejných zápisů ze zastupitelstva.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.