Přehled 34. jednání zastupitelstva

Publikováno 28. 01. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

MUDr. Petr Prášil (SMNK) a Ing. Karel Drápek (Nezávislí)Zastupitelstvo obce na svém 34. zasedání konaném dne 27. 1. 2010 schválilo výpůjčku pozemků a objektu ve fotbalovém areálu pro Fotbalový klub Hlubočky. Zastupitelé souhlasili s návrhem na zvýšení nájemného v bytech ve střešních nástavbách (sídliště Hlubočky-Dukla) na 30,- Kč/m2 tak, aby došlo ke sjednocení výše nájemného, které je placeno i v dalších obecních bytech.

Zastupitelé schválili uzavření těchto smluv:

 • smlouva o dílo s firmou GHC regio s.r.o. na zpracování dvou dotačních projektů: Stavební úpravy objektu Obecního úřadu Hlubočky a Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu (Mar. Údolí),
 • mandátní smlouva s firmou BM asistent s.r.o. na provedení tří výběrových řízení na akci Kanalizace Hlubočky IV. etapa:
  1. výběr zhotovitele pro zpracování projektové dokumentace,
  2. výběr zhotovitele na zajištění technického dozoru investora,
  3. výběr zhotovitele pro realizaci stavby „kanalizace obce Hlubočky“.

Mgr. et Bc. Karel Šiška MSc. (Nezávislí) a Ivoš Filípek - místostarosta (Nezávislí)Zastupitelé odsouhlasili vyhlášení výzvy k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – nákup nákladního automobilu (kategorie N1 a N1G do max. hmotnosti 3.5 t) jako náhradu za dvě zrušené multikáry. Taktéž odsouhlasili podání žádosti o dotaci na mzdové prostředky pro pracovníky na veřejně prospěšné práce a schválili počet nových pracovníků VPP ve výši 20 (jedná se o pracovníky z řad uchazečů evidovaných na úřadu práce).

Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2010.

Zastupitelstvo schválilo výpůjčku sálu v KD Mar. Údolí:

 • na den 30. 1. 2010 pro SDH Hlubočky (2. hasičský ples),
 • na den 6. 2. 2010 pro Český zahrádkářský svaz (výroční schůze),
 • na den 27. 2. 2010 pro ZŠ Hlubočky - Mar. Údolí (maškarní karneval pro děti),
 • na den 18. 3. 2010 pro Svaz postižených civilizačními chorobami Hlubočky (výroční schůze).

Závěrečná diskuse se nesla spíše v populistickém duchu a probírána byla zejména problematika zimní údržby v obci.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce – www.hlubocky.cz nebo v přehledu veřejných zápisů ze zastupitelstva.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.