Přehled 31. jednání zastupitelstva

Publikováno 15. 10. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání konaném dne 15. 10. 2009 vyjádřilo souhlas s prodejem uvolněného bytu v Mariánském Údolí, Kosmonautů 441 (předpokládaný způsob prodeje – dražba) a dále souhlasilo s pronájmem pozemku (358 m2) mezi domy číslo popisné 222 a 223 na ulici Letní (Mariánské Údolí) ve prospěch příslušných společenství vlastníků bytových jednotek za cenu 2,-Kč/m2/rok.

Ilustrační fotoZastupitelé uložili vyhlásit výběrové řízení na nákup malotraktoru, předpokládá se jeho využití především v rámci zimní údržby – úklid chodníků a veřejných prostranství. Po delší debatě bylo vzato na vědomí stanovisko odborné firmy ke stavu lipové aleje okolo dětského (školního) hřiště v Hlubočkách-Vsi a zastupitelé uložili zpracovat cenovou nabídku na vykácení a výsadbu nových stromů. V případě zachování aleje byly náklady na nezbytné udržovací práce a stabilizační řezy vyčísleny ve výši 105 tis. Kč, s ohledem na stav většiny stromů by se však jednalo pouze o dočasné řešení.

Byla schválena smlouva s firmou MODOS spol. s r.o. na výstavbu parkoviště u Zdravotního střediska v Mariánském Údolí, celkové náklady činí cca 1,2 mil. Kč, z toho přibližně 400 tis. Kč obdrží obec formou dotace, zbylé peníze musí uhradit ze svého rozpočtu. Zastupitelé také potvrdili výběr nejlepší nabídky na vybudování inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě „Nad sídlištěm“ (Mariánské Údolí) - na základě tohoto rozhodnutí by pozemní práce mělo provést sdružení firem Swietelsky – MODOS, předpokládaná cena 26,5 mil. Kč.

Zastupitelé odsouhlasili veřejné poděkování redakční radě a jejím spolupracovníkům, kteří se podílí na tvorbě tohoto zpravodajského portálu www.hlubocky.eu, a to za získání ceny veřejnosti v prestižní anketě Otevřeno X Zavřeno.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce – www.hlubocky.cz.

(sis)

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (8)

 1. leopold bubeníček (17.10.2009 - 10:58) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Pro doplnění této informace uvádím i další fakta, která mohou mít pro Hlubočky další obecnější dopady. Pozitivním jevem bylo, že se zvýšila účast zastupitelů na jednání, v jednu chvíli jich tam bylo 13. V průběhu zasedání někteří z nich však jednání z různých důvodů opustili, takže zasedání nebylo oficielně ukončeno rozhodnutím předsedajícího, ale opět tím, že na konci - v diskusi - klesl počet přítomných zastupitelů pod hranici 8. Tímto krokrem nebylo možno diskusi - hlavně občanů - ukončit a např. pan Bereza nemohl na zasedání vystoupit, přestože se do diskuze přihlašoval. Není to nový jev, takto byla ukončena v poslední době již mnohá zasedání. Předpokládám, že to bude uvedeno i v oficielním zápisu ze zasedání ZO.

  Druhou důležitou informací pro občany může být i ta skutečnost, že 8 zastupitelů odsouhlasilo záměr prodeje některých obecních pozemků pro předpokládanou výstavbu v ceně 750 Kč/m2. Toto rozhodnutí je důležité zejména proto, že těchto 8 zastupitelů je z celého politického i nepolitického spektra, mimo zastupitele za Pravou alternativu, který nebyl přítomen. A tito zastupitelé budou pravděpodobně v letošním i příštím roce rozhodovat i o dalších záměrech prodejů obecním pozemků vč. stanovování cen. Detaily budou určitě uvedeny v oficielním zápise z tohoto jednání na http://www.hlubocky.cz.

  Leopold Bubeníček

 2. Josef Hrbek (23.10.2009 - 4:04) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Pro doplnění:

  Minimálně 8 zastupitelů z celého politického spektra také odsouhlasilo prodej některých zastavěných obecních pozemků za cenu 130,- Kč/m² či 150,- Kč/m² a dále koupi prozatím soukromých pozemků za cenu 350,-Kč/m².

  Nerozumím tedy, proč je avizovaný schválený záměr prodeje pozemků, do kterých obec neinvestovala kromě investice do geometrického plánu zhola nic, za cenu 750,-Kč/m² pro občany tak důležitou informací, že má redaktor potřebu toto Usnesení vyzdvihnout nad ostatní, dokonce v kontextu příštích záměrů prodeje pozemků z hlediska ceny…??

  Děkuji za diskuzi.

  Josef Hrbek

 3. Leopold Bubeníček (23.10.2009 - 10:25) odpovědět IP: 88.146.8.195

  Odpověď je sice uvedena již v příspěvku, ale pro pana zastupitele Hrbka to ještě zopakuji a doplním. Pro občany, především pro ty, kteří mají v úmyslu koupit jakýkoliv “obecní” pozemek, je tento údaj důležitý v tom, že se již nemohou spolehnout na nějaké dřívější ceny pozemků (130,-, 150,- 350,- Kč/m2). 8 zastupitelů nyní posunulo hranici na 750.- Kč/m2 a v jiném případě může opět minimálně 8 zastupitelů určit třeba i vyšší ceny. Vůbec nepolemizuji o tom, zda nyní nově stanovená částka je správná či nikoliv. Toto by měli asi veřejnosti zdůvodnit zastupitelé, kteří tuto částku schválili, např. i zastupitel pan Hrbek.

  Leopold Bubeníček

 4. Josef Hrbek (23.10.2009 - 11:55) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Cenu pozemků určených pro výstavbu hospůdky, bytové jednotky a parkoviště navrhl pan Filípek a osm zastupitelů s jeho návrhem souhlasilo.

  Já jsem navrhoval cenu 300,- Kč/m², pan Ing. Drábek s úmyslem podpořit podnikání v obci navrhl předmětné pozemky darovat, nakonec se dle Jednacího řádu hlasovalo o posledním návrhu, návrhu pana Filípka; ten Zastupitelstvo schválilo.

  Pokud se podaří pozemky obci za navrhovanou minimální cenu prodat, obec vydělá 750,- Kč na 1m²; pro obec dobrý kšeft, myslím.

  Co chcete ještě zdůvodnit, veřejnosti a p. Bubeníčku?

  Josef Hrbek

 5. leopold bubeníček (23.10.2009 - 14:36) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Dále již není co vysvětlovat. Zda mělo zbývajících 7 zastupitelů tentýž motiv - dobrý “kšeft” pro obec - poznáme při návrhu prodejů dalších obecních pozemků v blízké budoucnosti.
  Bubeníček

 6. Josef Hrbek (23.10.2009 - 17:21) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Souhlasím.

  Josef Hrbek

 7. zetková (28.10.2009 - 19:13) odpovědět IP: 88.146.150.2

  Nejzajímavější na tomto hlasování o záměru je ovšem to, že cenu navrhl pan Filípek a sám hlasoval proti. Lze ověřit na příloze k zápisu.
  Možná, že toto by chtělo autorem návrhu zdůvodnit, ale že se tak stane, o tom si nedělám iluze.

 8. leopold bubeníček (29.10.2009 - 9:39) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Paní zastupitelko, nebudu a ani nemohu reagovat za pana Filípka, avšak k tomuto precedentu mohu pouze pro občany upřesnit, že návrh pana Filípka nebyl jediný - viz příspěvek pana Hrbka - ale byl poslední. Nic Vám osobně, nebo i jiným zastupitelům nebránilo dát další protinávrh, o kterém by se muselo hlasovat. Svého práva jste nevyužila a souhlasila jste s poslední navrhovanou cenou. Druhou záležitostí byl nevhodně formulovaný návrh na usnesení. Opět nic nebránilo tomu, aby se samostatně hlasovalo o ceně a následně samostatně o záměru prodeje za schválenou cenu. Bubeníček