Přehled 27. Zastupitelstva obce Hlubočky

Publikováno 19. 07. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Ilustrační obr.Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 8. 7. 2009 byla schválena výpůjčka obecního pozemku v chatovišti Suchý Žleb, uživatel - Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb bude tento pozemek i za přispění získaného finančního grantu udržovat jako hřiště.

Zastupitelstvo dále vyhlásilo záměr na pronájem prostor bývalé vinárny v kulturním domě v Mariánském Údolí za minimální cenu 250,- Kč/m2/rok a schválilo složení komise, která posoudí jednotlivé žádosti zájemců, jenž o pronájem projeví zájem a předloží své nabídky.

Zastupitelé dále souhlasili s poskytnutím sálu v kulturním domě Mar. Údolí pro uspořádání diskotéky pro děti ZŠ Hlubočky (21. 12. 2009) a pro konání III. společenského plesu SRPŠ (6. 3. 2010).

Zastupitelstvo schválilo zavedení zkušebního svozu bioodpadu v termínu od 1. 8. - 30. 9. 2009 z určených stanovišť v obci firmou REMIT s.r.o. (četnost 1x týdně); podle výsledků a zájmu bude rozhodnuto o případném pokračování. S firmou REMIT s.r.o. byl také schválen dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady, který znamená přechod na paušální ceny za jednotlivé svozové dny namísto dosavadního způsobu účtování dle najetých km.

Byla schválena smlouva o dílo s firmou FOFRNET spol. s r.o. na pořízení, umístění a instalaci bezpečnostního informačního systému - 3 stacionární kamery na budovách škol v obci a jedna mobilní kamera, kterou bude možné umístit v různých částech obce dle aktuální potřeby a bezpečnostní situace. Součástí systému je dále ukazatel rychlosti (radar), který bude měřit rychlost projíždějících vozidel v obci. Náklady ve výši cca 330 tis. Kč byly z velké části získány z dotačního projektu.

Z důvodu přechodu obce na plátce DPH zastupitelé rozhodli o navýšení cen pronájmu obecních nebytových prostor o DPH (19%) a uložili v tomto smyslu upravit stávající smlouvy. Ze stejného důvodu a také i z důvodu zvyšujících se nákladů a rozšiřujícího se obsahu tištěného Zpravodaje bylo rozhodnuto o zvýšení prodejní ceny obecních novin z dosavadních 3,- Kč na 5,- Kč.

Pro neplacení nájmu obecního bytu bylo v jednom případě rozhodnuto o podání návrhu na jeho vyklizení, ve druhém případě byla s ohledem na sociální situaci rodiny i snahu dlužníka dluh uhradit poskytnuta dodatečná lhůta pro doplacení dlužného nájemného.

Vzhledem k cenám předloženým v rámci výběrového řízení na vybudování odstavné plochy u zdravotního střediska - Mar. Údolí (nejnižší nabídka cca 1 mil. Kč) zastupitelstvo uložilo jednat s firmou MORA MORAVIA, s.r.o. o možnosti využití parkovacích míst na přilehlém parkovišti i pro naše občany a dále jednat s projektantem o úpravách projektu tak, aby bylo možné snížit náklady na vybudování parkoviště.

Z důvodu velkého počtu dětí byla schválena žádost ředitelky mateřské školky v Mar. Údolí o povolení výjimky z počtu dětí (navýšení ve všech třech odděleních z 24 na 28). Při příležitosti pěti let působení pobočky Základní umělecké školy Žerotín v Hlubočkách byl schválen příspěvek ve výši 7.000,- Kč na zpracování sborníku s nahrávkami skladeb žáků.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt v usneseních uveřejněných na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

(sis)

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.