Přehled 26. Zastupitelstva obce Hlubočky

Publikováno 11. 06. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelstvo obce na svém 26. zasedání dne 10. 6. 2009 odsouhlasilo odkoupení menších částí pozemků v souvislosti s výstavbou cyklostezky. Dále schválilo uzavření smlouvy s firmou MODOS spol. s r.o. na vybudování parkovacích míst ve vybraných lokalitách obce Hlubočky (cca 50 parkovacích míst) a smlouvu s firmou REMIT s.r.o. na likvidaci odpadů v obci a v této souvislosti zastupitelé uložili dopracovat podklady k rozhodnutí o způsobu svozu a likvidace bioodpadu.

Ilustrační fotoZastupitelé taktéž schválili vyhlášení záměru výpůjčky areálu sportovního areálu Dukla (tenisové kurty, hřiště s umělým povrchem) za podmínky předložení návrhu smlouvy a pravidel dalšího využívání areálu. Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím prostor v kulturním domě Mar. Údolí pro uskutečnění závěrečného koncertu dětí pobočky Základní umělecké školy Žerotín - Hlubočky dne 22.6.2009 a dále pro uspořádání kulturní akce Muzika pro nezaujaté uši No. 7 a Výstavy pro nezaujaté oči III. konané dne 19. - 26. 11 .2009.

Zastupitelstvo schválilo firmu Světnický, s.r.o. (Olomouc) na provedení stavebních prací - rekonstrukce požární zbrojnice a na přemístění hasičské sirény a dále odsouhlasili prodej bouraného hasičského vozidla VW Caravella za cenu nejvyšší nabídky - tj. 21.000,- Kč.

Zastupitelé vzali na vědomí podání žádosti sboru dobrovolných hasičů (Hlubočky JPO II) o přidělení dotace ve výši 150.000,- Kč na rok 2010 z rozpočtu ministerstva vnitra. Taktéž schválili smlouvu na organizaci výběrového řízení se společností CFS group, a.s. na výběr dodavatele pro realizaci stavebních prací - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků, lokalita Mar. Údolí, nad sídlištěm. V souvislosti s touto investiční akcí schválili také hodnotící kritéria pro zadání výběrového řízení, včetně složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

Sis

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.