Přehled 25. Zastupitelstva obce Hlubočky

Publikováno 14. 05. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání dne 13. 5. 2009 schválilo záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2417/1 v chatové osadě Suchý Žleb za účelem zřízení hřiště s možností využívání majiteli chat i občany obce.

Dále uložilo starostovi obce pokračovat v jednání s firmou LOGICA s. r. o. o možnosti získání pozemku v areálu bývalého podniku Moravia Hlubočky (lokalita Dukla) za účelem případného zřízení sběrného dvoru a jednat s firmou Řetězy Vamberk, spol. s r. o. o odkupu některých pozemků, které tato firma vlastní v katastru obce a které nabídla k odkoupení.

Ilustrační fotoNa základě návrhu nájemce zastupitelé odsouhlasili ukončení pronájmu prostor v KD Mar. Údolí - vinárna dohodou a vyhlásili záměr pronájmu uvolněných prostor za minimální cenu 250,- Kč/m2/rok.

Dále byla odsouhlasena jednorázová výpůjčka prostor v KD Mar. Údolí pro uspořádání kulturní akce „Folk na Letním” (11. 7. 2009) a finanční podpora obecní akce „Pohádkový les” (KD Mar. Údolí, 30. 5. 2009).

Zastupitelstvo požádalo o předložení návrhu smlouvy na zpracování žádosti o dotaci - Projekty úspory energie (zateplení) pro tyto obecní budovy: obecní úřad, ZŠ Mar. Údolí, KD Mar. Údolí.

V oblasti investičních akcí zastupitelé potvrdili výsledky výběrových řízení realizovaných Komisí pro výběr dodavatele na:

  • zajištění nakládání odpadů v obci (Remit s. r. o.),
  • opravu rozvodů vody a osazení vodoměrů v domě s pečovatelskou službou, Hlubočky-ves (Drahomír Vašička),
  • na dodávku a montáž termoregulačních ventilů v KD Mar. Údolí (Techem, spol. s r.o.),
  • na realizaci výběrového řízení pro výstavbu inženýrských sítí „lokalita pro výstavbu rodinných domků Mar. Údolí - nad sídlištěm” (CFS GROUP, a. s.).

Zároveň byla vyhlášena tato nová výběrová řízení (výzvy k předkládání nabídek):

  • vybudování odstavné plochy u zdravotního střediska v Mariánském Údolí
  • rekonstrukce místní komunikace - Hrubá Voda
  • dokončení úprav v okolí asfaltového hřiště (Mar. Údolí)

Zastupitelstvo neschválilo předložený návrh dohody o narovnání mezi obcí a bývalým nájemcem restaurace v KD Mar. Údolí a trvá na uhrazení dlužné částky. Rovněž neodsouhlasilo změnu pokynů pro zpracování územního plánu v lokalitě Posluchov (změna kvalifikace pozemku parc. č. 129/3 na zastavitelný).

Dále potvrdilo podání návrhu na exekuční vyklizení obecního bytu, za který nebyl dlouhodobě placen nájem.

V souvislosti se změnou obce Hlubočky na plátce DPH zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení cen služeb poskytovaných obcí o DPH.

Taktéž byl schválen závěrečný účet hospodaření obce Hlubočky za rok 2008 a prominutí nedobytné pohledávky firmy DOMOZ-MORAVIA s .r. o. z let 1997-1998 ve výši 27.000,- Kč, která nebyla obcí řešena a postupem času se stala promlčenou.

Zastupitelé uložili zřídit „veřejnou službu” od 1. 6. 2009, která umožní zaměstnat osoby v hmotné nouzi k výkonu prací pro obec.

V souvislosti s nehodou vozidla SDH Hlubočky zastupitelstvo potvrdilo přijetí příspěvku 100.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup nového vozidla a odsouhlasilo možnost předkládat nabídky na odkup havarovaného vozidla Volkswagen Caravelle do 10. 6. 2009.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

(sis)

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.