Postřehy z 21. zasedání zastupitelstva

Publikováno 01. 03. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Toto zasedání se konalo 18. 2. 2009 v jednacím sále obecního úřadu. Zahájeno bylo po 17. hodině a končilo kolem 22. hodiny. Na programu bylo celkem 31 bodů. Někteří občané a také zastupitelé postupně opouštěli zasedací místnost před oficiálním ukončením zasedání.

Poměrně dlouho trvá projednávání záměrů pronájmů či prodejů pozemků, což je ale pochopitelné, neboť se jedná o nakládání s obecním majetkem a zastupitelé musí velmi dobře zvažovat, které pozemky mohou z hlediska dalšího rozvoje obce schválit k odprodeji.

Bytová politka

Yvona Ponikelská (ODS)Nejdéle - více jak 1 hodinu - zabralo projednávání mnoha záležitostí odboru SMV, což byly především otázky bytové politiky, nájemních smluv, neplatičů, neobydlených bytů IV. kategorie, prodeje obecních bytů apod. Vedoucí odboru SMV vytkl v diskusích k těmto bodům nepřipravenost některých zastupitelů k jednání resp. to, že nejasné záležitosti neprojednávají předem přímo s příslušnými pracovníky OÚ.

Při projednávání těchto důležitých věcí - nakládání s obecním majetkem - se však přítomní občané nedozví, komu je obecní majetek pronajímán nebo prodáván, jména se veřejně nečtou, přestože tomu nic nebrání. V této záležitosti budu tedy žádat sjednání nápravy u pracovníků OÚ a zastupitelů.

Vznik grantové komise

Ing. Karel Drábek (Sdružení nezávislých)Pro pořadatele veřejných kulturních akcí je důležitá informace, že byla zvolena pětičlenná grantová komise, která bude posuzovat požadavky žadatelů a následně předkládat své návrhy  na schválení grantů (dotací) z obecního rozpočtu do ZO. Požadavky na únor a březen řešilo toto zastupitelstvo a to podle návrhů místostarosty obce.

Rovněž tak zastupitelstvo rozhodovalo o příspěvcích na činnost různých spolků a organizací, které mají ve své členské základně děti a mládež. Budou muset být dopracována a zpřesněna pravidla pro výpůjčky prostor v kulturním domě Na Letním a celá ekonomika tohoto objektu. Pan zastupitel Hrbek v závěru jednání ZO například navrhoval vyčlenit KD v rámci samostatné ekonomické jednotky, zastupitelstvo však zatím o tomto návrhu nerozhodlo.

Kauza OLTERM

Jozef Krajčovič (SOS)Ostrá diskuze se odehrála mezi některými zastupiteli při projednávání materiálu ve věci „OLTERM - uplatnění smluvní pokuty”. Jedná se o dlouholetý spor, který se týká zajištění vytápění lokality Hlubočky - Dukla a to od roku 2001. Spor je veden nejen v oblasti obecní (kdo a jak měl za obec nebo uživatele podepsat smlouvu, zda byly provedeny všechny kroky v této záležitosti podle platných právních předpisů a ustanovení), ale i v oblasti dodavatelské (zda je smlouva a dodatek mezi obcí a Oltermem vůbec platný, nebo zda došlo ze strany obce nebo naopak ze strany Oltermu k dodržení zákonných ustanovení např. v účtování cen tepla, atd.). Tento bod byl zařazen na program jednání proto, že se firma OLTERM snaží uplatnit po obci Hlubočky „sankci za neodebrání minimálního množství tepla”. Nezávislý advokát Mgr. Richard Frommer posoudil stávající smlouvu i dodatek a podle jeho závěru by požadavek firmy Olterm neměl obstát.

Vlajka pro Tibet

Většina zastupitelů hlasovala pro to, aby se obec Hlubočky připojila k mezinárodní kampani pod názvem „Vlajka pro Tibet” a také tuto vlajku v hodnotě 300,- obec zakoupila.

Další informace naleznete v zápise z jednání (PDF 880 kB)

Leopold Bubeníček

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.