Postřehy z 16. jednání zastupitelstva obce

Publikováno 19. 10. 2008 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

ilustrační fotoToto zasedání se konalo dne 6.10. 2008. Bylo to již druhé zasedání, při němž jednotliví zastupitelé vystupují s některými pravomocemi člena rady obce, neboť tato rada je stále neúplná. Ani v programu zasedání, ani v jeho průběhu, nebyl předložen žádný návrh na doplnění rady obce.

Po volbě ověřovatelů zápisu a návrhové komise bylo jednáno o navrženém programu. Za zmínku stojí návrh zastupitele pana Ing. Zaorala vypustit z jednání bod 8, což byla revokace usnesení z minulého zasedání ZO. Tuto revokaci navrhl zastupitel pan Hrbek, který se chtěl pokusit zabránit prodeji pozemku u sporné stavby „malé hospůdky” na sídlišti v Mariánském Údolí. Vypuštění tohoto bodu nebylo schváleno.

Při projednávání pronájmů pozemků, zabránila tajemnice obce paní Ing. Balharová pracovnici odboru správy majetku a výstavby paní Prášilové, uvádět jména občanů, kteří si pronajímají obecní majetek. Proti tomuto postupu vystoupil kriticky pan Bubeníček a následně i zastupitel pan Hrbek. V průběhu dalšího jednání porušili toto „zveřejňování chráněných osobních údajů” další zastupitelé.

Do diskuze o dražbě nemovitosti a sousedících pozemků v Hlubočkách, kde má obec mimo jiné i zázemí mateřské školky, se zapojili téměř všichni zastupitelé a nakonec bylo přijato usnesení, že obec Hlubočky osloví insolvenčního správce s nabídkou na odkup ideální poloviny pozemků za cenu 500.000 Kč.

V již zmiňovaném bodě 8 - revokaci usnesení na prodej pozemku u stavby „malé hospůdky” došlo k rozdílným názorům mezi zastupitelem panem Ing. Zaoralem na straně jedné a zvláště pak panem Hrbkem na straně druhé. Pan Hrbek byl veden snahou zabránit prodeji dosud obecního pozemku, na kterém je budována stavba, a tuto stavbu pak dodatečně legalizovat. Tento postup odsuzuje i místostarosta pan Filípek a starosta pan RNDr. Dosoudil. Na požadavek zastupitelky paní Zetkové vysvětlil vedoucí odboru správy majetku a výstavby pan Ing. Polzer, že není tímto prodejem znemožněno vybudování příjezdové cesty k plánovaným garážím za touto stavbou. O revokaci se nehlasovalo, neboť pan Hrbek tento bod nakonec stáhl z jednání.

Dále bylo rozhodnuto, aby byly osloveny makléřské firmy v oblasti pojišťovnictví, které by měly zájem o spolupráci na pojištění obecního majetku, neboť končí smlouva s Kooperativou. Na dalším zasedání ZO pak bude jedna z těchto firem vybrána ke spolupráci.

ZO odsouhlasilo odprodej vozidla Forman bez TP na náhradní díly, které používala obecní policie. Po diskuzi byl odsouhlasen návrh pana Ing. Zaorala na výběrové řízení na nákup nového vozidla pro OP a byla určena částka do 300.000 Kč.

Následně byla schválena s úpravami Zřizovací listina školní jídelny Hlubočky, dále pak rozpočtová opatření a realizace 2.varianty zastavovací studie pro 40 rodinných domků v Mariánském Údolí. Na návrh místostarosty pana Filípka bylo schváleno zpracování způsobu likvidace zeleného odpadu v obci a byl odsouhlasen i návrh starosty pana RNDr. Dosoudila na přípravu seznamu havarijních míst v obci včetně nákladů na opravu pro příští rozpočet.

Diskuze se vedla o využití přístroje GPS a zpracování nové mapy „viditelného” obecního majetku, dle pana Ing. Polzera by to mohlo být během ½ roku. Za zajímavost snad ještě stojí diskuze o dalším využití kulturního domu v Mariánském Údolí jehož nezbytná údržba a opravy zatěžují obec velkými finančními náklady. Žádné usnesení v této věci však nebylo navrženo.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

 1. Lollky (19.10.2008 - 21:05) odpovědět IP: 78.102.28.162

  Nebylo by načase pana HRBKA DEFENESTROVAT Z OBCE HLUBOČKY? JE TO SPIS OSTUDA NEŽ ZASTUPITEL!!

  1. Josef Hrbek (20.10.2008 - 6:16) odpovědět IP: 88.146.150.236

   Špína je velmi relativní pojem,
   někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem,
   někomu nepomůžou mejdla ani louhy,
   kam sáhne, všude dělá černý šmouhy.

   Čistej i špinavej se potkáváme denně,
   čistej i špinavej si denně ruku podá.
   Bojím se špíny, proto žiju v karanténě,
   ač spousta pochybností ve mně hlodá.

   Bojím se nákazy, či nechci kazit druhý,
   jsem ještě čistej, nebo už mám v duši skládku?
   Tak hledím na papír a vztekle lámu tuhy,
   nejspíš to vezmu pěkně od začátku.

   Člověk se narodí, je voňavej a čistej,
   plínky se vyvaří a zbytek spraví olej,
   proto je malej člověk sám sebou tak jistej
   a velcí, ti si na něj nedovolej’.

   Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí,
   že na tom nejhůř budou právě lidé čistí.
   Kdekdo je pošpiní a pak si ruce meje
   a špína v duši, ta se hravě skreje.

   A proto začíná žít podle těchto zásad,
   pochopí, kdy je třeba truchlit, a kdy jásat.
   A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru,
   aby se lépe vešla do žentouru.

   Čistej i špinavej se koupáme a mejem,
   ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda.
   Ty sračky překryjeme drahým intimsprayem
   a každej každýmu zas ruku podá.

   Karel Plíhal - Špína

   Děkuji za názor.

   Josef Hrbek

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.