Počet zastupitelů v obci v příštím volebním období

Publikováno 04. 03. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Podle zákona o obcích může být v naší obci 11 až 25 členů zastupitelstva, počty zastupitelů stanoví stávající zastupitelstvo nejpozději 85 dnů přede dnem plánovaných voleb, které se uskuteční tento rok na podzim.

Zastupitelé obce HlubočkySoučasný počet našich zastupitelů je 15 a může tedy být ustavena i rada obce, která musí mít nejméně 5 členů. Zda budou současní zastupitelé měnit tyto počty, resp. zaběhnutý systém, to zatím nevíme. Nicméně můžeme na toto téma otevřít veřejnou diskuzi občanů.

V tomto volebním období (2006 až 2010) jsem se snažil co nejčastěji navštěvovat veřejná zasedání zastupitelstva a mám tedy možnost posuzovat práci jednotlivých zastupitelů. Od jejich účasti na zasedáních až po jejich připravenost na tato zasedání a aktivitu při projednávání jednotlivých bodů. Z těchto hledisek bych konstatoval, že čím méně budeme mít zastupitelů, tím to bude lepší.

Zastupitelé obce HlubočkyVarianta nejnižšího počtu 11 zastupitelů

Pokud by tedy bylo pouze 11 zastupitelů, stačilo by, aby pro zahájení zasedání bylo přítomno minimálně 6 členů. Starosta a místostarosta se účastní téměř automaticky a ze zbývajících 9 zastupitelů se jistě najdou 4, kteří na zahájení zasedání přijdou. Nižší počet zastupitelů také znamená, že se snad do zastupitelstva dostanou především kandidáti, kteří budou mít eminentní zájem o tuto práci. Kladem by byly i případné úspory výdajů na jejich činnost.

Tento model však může mít i své zápory. Pokud by se totiž volilo pouze 11 zastupitelů, nemohla by být ustavena rada obce. Rada obce má svůj význam v tom, že může samostatně a operativně řešit mnohé úkoly, které nemusí být následně projednávány až na zastupitelstvu. Pomáhá to hlavně vedení obce a úředníkům. Rada obce pak pouze informuje zastupitelstvo o své činnosti.

Hlubočky v současné době bez obecní rady

Zastupitelé obce HlubočkyV naší obci nefunguje rada obce již více jak rok a půl a její povinnosti přebírá zastupitelstvo. A protože za tuto dobu nebyli zastupitelé schopni dovolit nebo rekonstruovat radu obce, může se říci, že radu naše obec asi nepotřebuje a obec by opět uspořila náklady. Navíc je to výhodné i pro mnohé zastupitele či občany, neboť na veřejných zasedáních musí být projednány téměř všechny záležitosti a nemůže se rozhodovat tzv. za zavřenými dveřmi. Zastupitelé toho využívají poměrně hodně, takže si všichni na sebe vzali odpovědnost za řízení naší obce. Občané veřejných zasedání využívají velice málo, a to především v případech, kdy jde o jejich věc, a mohou se takto zapojit do diskuzí.

O tom, jakou variantu navrhne vedení obce a jakou variantu schválí následně zastupitelstvo vás budeme informovat. Do té doby můžete na tomto webu prezentovat své názory.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (3)

 1. Karel Šiška (04.03.2010 - 12:25) odpovědět IP: 90.183.71.240

  Dlouhodobě tvrdím, že Hlubočky fungující radu potřebují. V obci takové velikosti a s takovou agendou rada prostě nezbytná je. Z toho, že to teď rok “nějak” funguje i bez rady, bych nevyvozoval závěr, že rada v podstatě být nemusí. To nic nevypovídá o současné kvalitě podkladů, navržených řešeních, přijatých rozhodnutí a už vůbec ne o efektivitě fungování obce. Samozřejmě, že i bez rady to asi vždycky nějak “půjde”, ale můj názor je, že pokud se má skutečně něco i koncepčně udělat (viz např. bytová politika, otázka správy obecního majetku, dotační aktivity atd. atd.) a řídit obecní úřad, tak ta rada nutná je. Je jen smutné, že se zastupitelé tak dlouho nedokázali domluvit na zvolení pátého člena rady.

 2. Josef Hrbek (04.03.2010 - 17:04) odpovědět IP: 88.146.150.236

  To je vážně smutné.

  Ještě smutnější ale je, že když Rada byla, tak bytovou politiku, správu obecního majetku, dotační aktivity a řízení Obecního úřadu a třeba Obecní policie jako celek z jakýchkoliv přičin či důvodů bohužel neřešila stejně.

  Jako výrazné pozitivum nynějšího stavu oproti stavu předešlému vidím, že se věci veřejné aspoň nerozhodují za zavřenými dveřmi; v tom souhlasím s Leopoldem Bubeníčkem.
  Další významnou kvalitu spatřuji v tom, že se KAŽDÝ zastupitel MŮŽE na jednání zastupitelstva k dané problematice ihned vyjádřit a dokonce navrhnout Zastupitelstvu ke schválení konkrétní řešení, které považuje za nejlepší, což v Radě nešlo..

  Jako negativum se možná jeví malá účast zastupitelů na jednání ZO (http://www.hlubocky.eu/ucast-zastupitelu-na-jednanich-zastupitelstva-obce/), určitě ale výrazná nechuť některých zastupitelů řešit cokoliv, soudě dle jejich (ne)aktivity při jednání ZO a vůbec laxního přístupu k práci zastupitele. Kdyby každý přispěl svou troškou do mlýna, určitě by se toho semlelo víc. To je ale věcí svědomí každého zastupitele a potažmo svědomí jejich voličů.

  Ale zpátky k tématu, tedy k počtu zastupitelů v obci.

  Současný stav 15 zastupitelů, z toho:
  9 z Mariánského Údolí
  3 ze Vsi
  3 z Hřebíkové

  Vzhledem k tomu, že jsme obec skládající se vlastně z pěti obcí (Hrubá Voda, Hřebíková, Ves, Mariánské Údolí, Posluchov) a vycházím-li z předpokladu, že by každá část obce měla mít šanci být v zastupitelstvu obce zastoupena, myslím si, že by mělo být voleno více než je současný počet zastupitelů, osobně se přikláním k tomu, aby příští zastupitelstvo tvořilo alespoň 21 zastupitelů, když zákon umožňuje zastupitelů až 25.

  V opačném případě by snad bylo lepší, kdyby se Hlubočky jako uměle vytvořený nesourodý celek (v r. 1956 byla k Hlubočkům připojena tehdejší součást Mrskles Mariánské Údolí (to se s přípojením dodnes nesmířilo), v r. 1974 připojen Posluchov, v r. 1976 připojena Hrubá Voda) rozdělily, každá část si zvolila svoji samosprávu a jednotlivé obce při výkonu samostatné působnosti následně vzájemně spolupracovali.

  Nevěřím totiž tomu, že zastupitele žijící v Mariánském Údolí nějak výrazněji trápí např. rozvoj infrastruktury, úklid sněhu nebo kvalita komunikací v Hrubé Vodě nebo v Posluchově, anebo třeba stav chodníků či ideové řešení budoucího dálkového vytápění sídliště v Hřebíkové poté, co smlouva o dodávkách tepla a teplé vody ze současným dodavatelem vyprší. Stejně tak si myslím, že obyvatelé Hlubočků by nechtěli mít svůj Obecní úřad např. v Kulturáku v Mariánském Údolí, přestože je to pro Obecní úřad logisticky nejlépe umístěné místo v obci (každý, kdo jede do obce či z obce jede kolem, zatímco občané Posluchova a Mariánského Údolí si do Hlubočku zajíždí).

  Ale je to jenom můj názor, můj dojem.

  Jaký je váš názor, Občané?

  Josef Hrbek

 3. leopold bubeníček (08.03.2010 - 7:24) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Zajímavé a opodstatněné názory současných 2 zastupitelů. Z jejich vyjádření zatím vyplývá, že by zastupitelů mělo být více a radu obce by bylo možné ustavit. Otázkou zůstává kvalita nově navrhovaných kandidátů a zastoupení jednotlivých územních částí Hluboček. Je pravdou, že očané z těchto částí musí mít sami nejen zájem kandidovat, ale strany a sdružení je musí umístit i na volitelných místech. Samostatným článkem před vlastními volbami upozorním občany, jaké mají možnosti ovlivnit zákonným způsobem konečné výsledky voleb a tím snad i kvalitu zastupitelstva.
  Bubeníček

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.