Oslavy 100 let od vysvěcení kostela v Hlubočkách

Publikováno 25. 06. 2010 v rubrice Co se děje v obci, Kultura, Z historie obce « zpět « úvod

V neděli 20. 6. 2010 proběhly oslavy 100 let, které uplynuly od vysvěcení Kostela Božského srdce Páně v Hlubočkách. Nedělní mši svatou přijel sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Kostel Božského srdce Páně v HlubočkáchCo předcházelo tomuto datu, to nelze v pár řádcích vystihnout. Od rozsáhlých oprav kostela, o kterých vědí nejlépe ti, kteří se jich aktivně účastnili.

Přípravy a opravy v kostele

Dále to bylo několik mnohahodinových schůzek přípravného výboru pro oslavu 100 let od vysvěcení kostela. Každý byl pověřen nějakým úkolem, který se snažil splnit co nejlépe. Oprava varhan, aby zněly co nejkrásněji. Hodiny zkoušek zpěváků, nácvik divadelního představení s dětmi. V posledních dnech úklid kostela a jeho okolí, květinová výzdoba a konečně i přípravy pohoštění. Záměrně nikoho nejmenuji, jen vím, že všem těmto patří veliké a upřímné „Pán Bůh zaplať“.

Olomoucký arcibiskup Jan GraubnerPříjezd arcibiskupa

Chci se podělit o pár osobních dojmů. Jako první milé překvapení bylo, že při našem příjezdu ke kostelu asi třičtvrtě hodiny před začátkem, očekávali zde návštěvu představitelé obce - tedy pan starosta a místostarosta. Když pak nenápadně zastavil u kostela bílý mercedes a z něj vystoupil pan arcibiskup, přivítali ho ještě venku za obec Hlubočky a setrvali v několikaminutovém rozhovoru.

Mše svatá v kosteleSlavnostní mše svatá

Mezitím už zaplnili lavice farníci a milí hosté. Pana arcibiskupa, koncelebranty a všechny přítomné přivítal v kostele Otec Josef. Slavnostní mše svatá mohla začít. Kázání a intence se nesly v duchu vděčných vzpomínek na ty, kteří kostel zbudovali, dále uznání pro ty, kteří jej udržovali a účastnili se bohoslužeb v každé době a nadějí pro ty, kteří jej dále budou udržovat a plnit lavice při bohoslužbách.

Vzpomínky a pohoštění

Farář Jan Opluštil

Na závěr mše svaté byli oceněni zasloužilí farníci. Vzpomenuto bylo i všech osobností spojených s historií kostela prostřednictvím nástěnek a upomínkových letáčků, které každý návštěvník dostal při odchodu z kostela. Když po mši svaté vycházel průvod z kostela, foukal silný vítr. Byl čas na pohoštění. Pan arcibiskup si neformálně vzal řízek s dotazem, zda si může vzít, který chce, aniž čekal na nějakou obsluhu, prostě jako svůj mezi svými. Jak nenápadně se dostavil, tak zase nenápadně odjel. Také ostatní návštěvníci si mohli posloužit podle chuti.

Sbor v kosteleKulturní a doprovodný program

Silný vítr trval i při doprovodném programu. Hlubočské děti předvedly divadlo - Noemova archa a sklidily zasloužený potlesk. Poté byli všichni rádi, že program pokračoval v kostele - tedy v závětří. Bylo to jako když přijdeš domů, ukryješ se před nepohodou světa a cítíš se v bezpečí. Zážitek umocnil velkobystřický sbor, skupina Maky Taky a slavnost byla zakončena požehnáním.

Po mši svaté...Farní kronika

To jsou mé postřehy ze slavnostního dne, kdy jsme byli poctěni návštěvou arcibiskupa. Podrobněji a jmenovitě bude vše popsáno ve farní kronice, do které se nám pan arcibiskup zapsal. Bude k dispozici každému zájemci v sakristii našeho kostela.

Anna Mikisková, Farnost Velká Bystřice a Hlubočky

Příloha: Brožura k výročí 100 let od vysvěcení kostela v Hlubočkách (PDF 5.7 Mb)

Video z oslav v kostele:

Fotogalerie z oslav 100 let od vysvěcení kostela:

Rubrika: Co se děje v obci, Kultura, Z historie obce | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.