Organizace a financování kulturních akcí v obci

Publikováno 18. 08. 2008 v rubrice Kultura « zpět « úvod

Letní amfiteátr

Do roku 2007 byla organizátorem různých kulturních akcí v mnoha případech obec Hlubočky, a to především prostřednictvím 15-ti členné kulturní komise. Na obecním úřadě byl rovněž samostatný odbor Správy majetku obce a kultury s vedoucím odboru. Po reorganizaci odborů a rezignaci všech členů kulturní komise, byly kulturní akce v roce 2008 organizovány již samostatnými subjekty s dotacemi od OÚ. Ukazuje se, že nepoklesl počet různých kulturních akcí a obec Hlubočky vydala na srovnatelné akce méně finančních prostředků.

Obec by tedy neměla být přímým organizátorem kulturních akcí, s výjimkou akcí týkajících se přímo obce (např. obecní ples, různá výročí obce apod.). Obec by však měla maximálně podporovat veřejné kulturní akce, zajišťované organizacemi, spolky nebo soukromými subjekty. Pro přímé finanční dotace by obec v rozpočtu na každý rok vyčlenila určitou částku, například ve výši 1% z celkových rozpočtových nákladů.

Organizátoři veřejných kulturních akcí by předkládali své žádosti o datace minimálně 60 dní před termínem konání akce a to na podatelnu OÚ a zásadně písemnou formou. Tajemnice OÚ ve spolupráci s finančním odborem a odborem výstavby a správy majetku obce by předkládala tyto žádosti, doplněné o stanoviska příslušných útvarů, do 7 dnů radě obce k rozhodnutí. O schválení, úpravě či zamítnutí dotace by byl žadatel informován nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Jaká by mohla být PRAVIDLA pro poskytování dotací? Zde uvádím jeden z možných příkladů:

Pořadatel může požádat obec Hlubočky na veřejné kulturní akce o finanční dotaci a to maximálně do výše 30.000,- Kč. Ve zvláště mimořádných případech může být poskytnuta i vyšší dotace. Výše dotace bude záležet na velikosti a nákladnosti akce, předpokládaného počtu návštěvníků a na předpokládaných celkových výnosech a nákladech.

Dále může pořadatel veřejné kulturní akce požádat o pronájem prostor v KD Mariánské Údolí za zvýhodněnou cenu. Pro rok 2008 se jedná o tyto ceny (příklad):

Velký sál + foyer Kč/den 2.000,-
Malý sál + foyer Kč/den 1.000,-
Foyer Kč/den 700,-
Venkovní amfiteátr + zázemí Kč/den 1.500,-

Pro další léta mohou být tyto částky upravovány rozhodnutím RO.

Dále může pořadatel veřejné kulturní akce požádat o věcný dar (např. do tomboly)

Pokud by pořadatel zajišťoval pro občany návštěvu kulturní akce mimo obec Hlubočky (divadelní představení, koncert, výstavy), může požádat o dotaci i na takovouto akci.

Žádost o dotace musí obsahovat minimálně:

 • Subjekt, který akci organizuje (organizace, spolek, soukromník)
 • Název a druh akce
 • Soupis účinkujících souborů (pokud se budou účastnit)
 • Termín akce a rozsah (datum + začátek a konec)
 • Předpokládané náklady a výnosy
 • Předpokládaný počet návštěvníků
 • Navrhovanou cenu vstupného
 • Způsob, jakým je akce prezentována veřejnosti (internet, zpravodaj, letáčky, plakáty apod.)
 • Výši a druh dotace

Po schválení dotace od obce, nabídne pořadatel min. 20 ks vstupenek k prodeji prostřednictvím OÚ, u akce mimo obec pak 10 ks vstupenek resp. míst v autobuse nebo jiném dopravním prostředku. Obec může tuto nabídku odmítnout.

Pokud bude dotace pořadateli schválena, musí být obec Hlubočky uvedena jako sponzor akce a to buďto na pozvánkách nebo přímo při konání akce. Pořadatel akce zpracuje pro Zpravodaj obce Hlubočky krátkou informaci o uskutečněné veřejné kulturní akci v rozsahu od ¼  do ½ poloviny stránky A4 po dohodě s šéfredaktorem zpravodaje.

Žádosti o dotace nenahrazují smlouvy o pronájmu prostor v KD Mariánské Údolí nebo vlastní oznámení o pořádání akce.”

V případě, že by rada obce zareagovala na tento návrh „koncepce kultury” a schválila jej (třeba i po různých úpravách), bude pro všechny zájmové organizace, skupiny, kroužky nebo jednotlivce naprosto jasné, za jakých podmínek mohou organizovat tyto akce a počítat i s dotacemi na ně.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Kultura | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

 1. Anna Mikisková (08.09.2008 - 18:58) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Vážený pane Bubeníčku!
  Přečetla jsem si dnes Váš článek ” O organizaci a financování kulturních akcí v obci. ” Velmi se mi líbí, jak výstižně a k věci vysvětlujete občanům možnosti, které v tomto směru mají.Měla bych zájem se dovědět více o pořádání konkrétní akce, poradit, zda je to reálné. Podotýkám, že by se jednalo o dechovou hudbu.Než bych psala žádost na podatelnu OÚ,
  chtěla jsem se s Vámi poradit buďto prostřednictvím e - mailu nebo osobně - je-li to
  možné.Srdečně Vás zdravím a těším se na nějakou odpověď . Anna Mikisková

  1. Leopold Bubeníček (11.09.2008 - 5:26) odpovědět IP: 85.70.111.150

   Vážená paní Mikisková,
   děkuji za Vaše uznání, nejsem zastupitel, na můj osobní názor či podnět nezareagovala ani Rada Obce Hlubočky, ani jiní zastupitelé, takže Vám nemohu zodpovědně slíbit nějakou podporu ze strany OÚ. Nicméně jsem přesvědčen, že je velká šance Vámi uváděnou akci uspořádat s pomocí OÚ. Jsem Vám samozřejmě k dispozici a můžeme se o to pokusit. Určité konkretní návrhy jsem probral osobně i s paní Hrabalovou. Mám mobil 602 715 335.
   Zdraví - Leopold Bubeníček

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.