Oprava kostela v Hlubočkách a její financování

Publikováno 19. 05. 2009 v rubrice Co se děje v obci « zpět « úvod

Jak už jsme Vás informovali, v letošním roce proběhne velká oprava našeho kostela ,,Božského srdce Páně” v Hlubočkách. Tato akce předchází významnému výročí 100 let vysvěcení kostela, které oslavíme v příštím roce tj. v červnu 2010.

Oprava kostela v Hlubočkách 1986-1987Převážně se jedná o vnější opravu budovy, která zahrnuje nový hromosvod, natření střechy, opravu a výměnu okapů, celkovou rekonstrukci vstupního schodiště, opravu omítek věže kostela a nový nátěr.

Pro tuto akci je rozpočet ¾ milionů korun. Protože nejsme schopni ze svých prostředků tuto akci pokrýt, požádali jsme o dotaci ministerstvo kultury a také zastupitelstvo naší obce. Poslední velká oprava byla prováděna v letech 1986-1987. Kdy byla provedena výměna vadných trámů na věži kostela (viz foto) a v dalším roce jsme z příspěvků věřících provedli svépomocí oplechování věže kostela a opravu fasády.

Ještě bychom Vám touto cestou chtěli vysvětlit systém financování farnosti Hlubočky.

Jak jsem již psala výše, nejsme schopni takovouto akci financovat pouze z darů věřících. Naše farnost hospodaří pouze s prostředky ze sbírek v kostele a mimořádně z jiných darů. Každá sbírka je zaevidována v účetnictví a prostředky jsou uloženy v peněžním ústavu.

Navíc každoročně Olomoucká arcidiecéze organizuje několik povinných sbírek na potřeby charity, církevního školství, kněžský seminář, potřeby arcidiecéze. V letošním roce je takovýchto mimořádných sbírek 10. Peníze v termínu většinou nedělních sbírek jsou odváděny arcidiecézi a protože jindy se při mši nevybírá, jsou to další prostředky, se kterými nemůžeme počítat při opravě kostela.

Oprava kostela v Hlubočkách 1986-1987Z vyhlášení sbírky v předcházejícím čísle těchto novin jsme na opravu kostela obdrželi celkem 1.500,- Kč. Z darů našich věřících při mimořádných sbírkách na opravu kostela za poslední roky se nám podařilo zatím ušetřit částku 165.000,- Kč.

Jak vidíte k plánovanému stavebnímu rozpočtu máme ještě daleko, proto doufáme ve schválení přislíbených částek od obce a Ministerstva kultury ČR. Již jsme začali s výběrovým řízením na odborné stavební práce a doufáme v pomoc občanů při opravě a úklidu.

A ještě pár slov k ,,Tříkrálové sbírce”

Tuto celostátní sbírku organizuje Česká charita přes Obecní úřady, které ji také kontrolují. Je určena jen na charitativní činnost a peníze rozděluje pražská centrála. V letošním roce například bude Charita zřizovat své zázemí ve Velké Bystřici pro poskytování pečovatelské služby nejen pro ně, ale i pro okolní obce.

Při zpívání dětí našich škol 6. 1. 2009, při nedělní mši 11. 1. 2009 a také z koledování skupinek tří králů se vybralo celkem 13.981,50 Kč. Za štědrost určitě všem dárcům patří velké poděkování.

Alice Bohačíková

Přečtěte si také článek 100 let kostela v Hlubočkách - konto pro finanční dary.

Rubrika: Co se děje v obci | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (10)

 1. Milan Bosák (22.05.2009 - 18:36) odpovědět IP: 90.178.204.214

  Dobrý den, paní Bohačíková.

  Při jednání se svými klienty, jsem se mimo jiné
  snažil získat jakoukoli fin. částku na opravu kostela.
  Nicméně musím přiznat, že reakce byly ve všech případech negativní.

  Z financováním akcí tohoto rázu, nemám vskutku žádné
  zkušenosti. Proto si Vám dovoluji níže zaslat kontakt na
  paní Mgr. Pavlu Zdráhalovou, která se zabývá grantovým a dotačním
  poradenstvím. Znova opakuji, nevím, o co se žádat dá a o co ne…
  Věřím, že Vám uvedený kontakt pomůže k získání nutných fin.
  prostředků na opravu kostela.

  Kontakt:
  pí. Mgr. Pavla ZDRÁHALOVÁ
  grantové a dotační poradenství
  W: http://www.dringbrno.cz
  E: zdrahalova@dringbrno.cz
  M: +420 602 764 433
  T: +420 548 210 161

  PS. Kontakt by mohla využít i naše obec, byla
  by škoda nesáhnout si na některé z mnoha dotačních titulů.

  S přátelským pozdravem
  Milan BOSÁK

 2. Alice Bohačíková (02.07.2009 - 13:15) odpovědět IP: 90.176.79.75

  Dobrý den vážení spoluobčané,
  v článku který vyšel v novinové podobě byla chybně vytištěna částka potřebná k financování oprav. Nevíme proč je to tady uvedeno správně dle mých podkladů a v novinách je uvedeno o 250 tisíc méně. Opravdu je rozpočet letošní opravy téměř 750 000,- Kč.

  Jinak již můžeme poděkovat za schválení příspěvku Zastupitelstvo obce Hlubočky.

  K výše uvedeném příspěvku jen poznámku: Samozřejmě jsme požádali také o dotaci ze Státního fondu ministerstva kultury a podle posledních informací to vypadá nadějně.

  Možná už jste si všimli, že se začalo stavět lešení a jsou rozebrány přední schody. Tak že práce už jsou započaty a doufáme, že nám bude přát počasí aby se všechno zvládlo včas.

  Krásné léto všem přeje
  Alice Bohačíková

  1. Redakce (04.07.2009 - 18:27) odpovědět IP: 77.48.155.39

   Dobrý den, omlouváme se za chybně uvedenou částku v tištěném zpravodaji. Nedopatřením se při převodu do tištěné verze dostal špatný znak 1/2 místo 3/4 milionu. Děkujeme za upozornění. V dalším čísle vše uvedeme na pravou míru.

   Redakce zpravodaje

 3. Josef Hrbek (02.07.2009 - 18:08) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Dobrý den.

  Líbí se mi, když se vlastník stará o svůj majetek, to je povinností každého vlastníka.

  Také jsem rád, že se Kostel Božského Srdce Páně v Hlubočkách bude stejně jako v minulosti Kaple Panny Marie Pomocné zásluhou Římskokatolické farnosti Hlubočky a obce Hlubočky po letech znovu skvět novotou, ale……

  …..do Kapličky v Mariánském Údolí (za Potkánem) a do Kostela v Hlubočkách, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hlubočky, “investovala” obec Hlubočky prostřednictvím svých volených zástupců po velkém “lobbování” (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lobbov%C3%A1n%C3%AD) některých členů Římskokatolické farnosti Hlubočky nemalé finanční prostředky svých daňových poplatníků, ale například do Kaple Nejsvětější Trojice postavené v letech 1891-92 na Posluchově, která naopak ve vlastnictví obce Hlubočky je, “neinvestovala” obec Hlubočky ve srovnání s výše uvedenými památkami zhola nic….

  Námět k diskuzi:
  Co si myslíš Ty, Občane, je to takto správně a vpořádku, anebo by obec Hlubočky měla především “lobbovat” za to, aby se po letech skvěl novotou také její majetek?

  Děkuji za věcnou a slušnou diskuzi.

  Josef Hrbek

 4. leopold bubeníček (06.07.2009 - 5:56) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Názor pana zastupitele Hrbka je věcně správný - ale:
  Jako zastupitel může nebo jako člen RO mohl v průběhu cca 3 roků vznést podnět na zařazení do rozpočtu opravu nebo další zvelebení kapličky na Posluchově. Kostel v Hlubočkách je dominanta obce a určitě je prospěšné, když se i obec podílí na její opravě, stejně tak jako farníci nebo občané, kteří mohou a chtějí přispět. V parlamentu není stále dořešen problém financování církví, nebo spíše navrácení určitého majetku v š e m církvím spolu s finančním vyrovnáním. Až toto někdy bude realizováno, pak můžeme všichni říkat, ať si to vlastník opraví za svoje. To, že v obci je mnoho obecních nemovitostí nebo jiného majetku, ve velmi špatném stavu a neopravují se, kritizuji již dlouho. Snad se v příštím zastupitelstvu najde dostatek zastupitelů, kteří třeba na 4 roky pozastaví finančně náročné projekty a zaměří se na opravy a údržbu obecního majetku. Je to jenom otázka rozpočtů (financí). Současní zastupitelé mají možnost částečně ovlivnit rok 2010 - zda to učiní, uvidíme. Bubeníček

 5. Josef Hrbek (08.07.2009 - 2:02) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Jasně,
  jako zastupitel nebo jako člen RO jsem mohl v průběhu cca 3 roků vznést podnět na zařazení do rozpočtu opravu nebo další zvelebení kapličky na Posluchově, ale také bych na druhou stranu férově musel říct, z jaké položky rozpočtu ubrat:

  Školkám, školám, hasičům?
  Z logiky věci nesmysl.

  Policii?
  Tudy cesta nevede, referendum o bytí či nebytí Obecní policie Zatupitelstvo odpískalo již v prvním kole, smířil jsem se tedy s tím, že místo tří policistů slouží dva. A pes.

  Obecnímu úřadu?
  Při jednání o Rozpočtu jsem navrhoval procesní audit Obecního úřadu, když se mi částka téměř 12 mil. ročně, tj. cca 20% ročního rozpočtu obce, na činnost Místní správy zdála býti přemrštěná, zbytečně vysoká. O tomto mém návrhu Zastupitelstvo odmítlo z principu hlasovat, procesní či personální audit přece stojí peníze a “kdoví, jak by dopadl”…??

  Kulturáku?
  Když se Kulturní dům v minulosti od Odborů v Moravii nesmyslně “kupoval”, proti byl pouze tehdejší zastupitel pan Vojtěch Palacka;
  on jediný tenkrát na jednání ZO tvrdil, že tato transakce do budoucna neúnosně zatíží obecní rozpočet a prosil zastupitele, aby pro koupi Kulturáku ruku nezvedli.
  Zastupitelstvo Obce ovšem mělo v minulém volebním období na celou záležitost jiný názor;
  pan Vojtěch Palacka měl bohužel pravdu!

  Z mandatorních výdajů Obce bychom ještě mohli ušetřit třeba na veřejném osvětlení, ale nevím, jestli by to bylo to pravé ořechové…?

  Zkrátka mi v době vrcholící finanční krize, kdy se očekává reálný pokles na příjmové stránce rozpočtu a kdy Obec čekají obrovské výdaje (Kanalizace Hlubočky - Dukla, zasíťování stavebních parcel Nad Sídlištěm v Mar. Údolí, atd.), které Obec snad bude muset překlenout případnými drahými úvěry, připadá nezodpovědné “investovat peníze daňových poplatníků Obce” do majetku, který ani není ve vlastnictví Obce Hlubočky….

  Vidím ale, že to je pouze můj názor;
  člověk je tvor omylný, třeba se mýlím, ale napsat to musím!

  Josef Hrbek

 6. megamazec (08.07.2009 - 21:23) odpovědět IP: 94.113.101.65

  WOW! Ač vás nemusím prostě chválím, tleskám!

 7. Václav Bohačík (12.07.2009 - 13:32) odpovědět IP: 88.146.150.233

  S panem Hrbkem nechci diskutovat, jen bych doplnil několik faktů:

  Poprvé od roku 1945 Obec Hlubočky přispívá na opravu své dominanty částkou 300.000,- Kč, za což farníci moc děkují. Letošní oprava je rozpočtována částkou 753.363,- Kč.

  V roce 2005 byla provedena generální oprava kapličky v Mar. Údolí v hodnotě více jak 250.000,- Kč. Obec přispěla na opravu částkou 20.000,- Kč.

  V roce 1971 byla z iniciativity duchovního správce ThDr. Antonína Huvara a díky obětavé partě, převážně mladých, opravena kaple na Posluchově, která v té době byla v dezolátním stavu. Byla položena plechová krytina na věži, provedena kompletně nová fasáda a další, a to vše jen z darů farníků. Tehdy se nikdo neptal, čí je to majetek, tak jako u dalších kaplí a kostelů v okolí, protože šlo především o záchranu historických památek.

  Pane Hrbku, myslíte si, že farníci Hluboček jsou horší občané jak občané sdružení v různých organizacích a spolcích, kteří každým rokem dostávají z rozpočtu Obce na svou činnost nemalé finanční prostředky?

  Václav Bohačík

  1. Josef Hrbek (13.07.2009 - 13:44) odpovědět IP: 88.146.150.236

   “Neptej se, co udělá Obec pro tebe, ale ptej se, co uděláš ty pro Obec.“
   (…parafrázovaný výrok amerického prezidenta J. F. Kennedyho…)

 8. Josef Hrbek (13.07.2009 - 12:08) odpovědět IP: 88.146.150.236

  From Václav Bohačík:
  Pane Hrbku, myslíte si, že farníci Hluboček jsou horší občané jak občané sdružení v různých organizacích a spolcích, kteří každým rokem dostávají z rozpočtu Obce na svou činnost nemalé finanční prostředky?

  Dobrý den,
  jsem tázán, zkusím odpovědět:

  Jsem přesvědčený, že farníci Hluboček nejsou horší občané než občané sdružení v různých organizacích a spolcích, možná naopak,

  rozdíl ale vidím v tom, že zatímco spolky dostávají obecní prostředky pouze na svou činnost z velké části spočívající v práci s dětmi a údržbu vlastních nemovitostí si hradí sami, církve jsou oproti tomu financovány nejenom svými štědrými farníky, ale mimo jiné na činnost a dále údržbu svých nemovitostí dostávají dotaci ze zákona rovnou ze státního rozpočtu.

  Zastupitelstvo obce Hlubočky dle mého názoru nerozhodlo správně, když se usneslo částku 300 tis. Kč na opravu kostela farnosti darovat.

  Protože Římskokatolická farnost Hlubočky dle sdělení p. Václava Bohačíka nevyužila na opravu kostela žádného z dotačních titulů a dostala se tak do finančních nesnází, mohla obec Hlubočky pomoct řešit současnou nelehkou situaci farníků např. bezúročnou půjčkou a v budoucnosti tyto farností vrácené prostředky použít na úhradu svých závazků, zvláště pak, když - dle sdělení p. Alice Bohačíkové (viz výše) - farníci požádali o dotaci ze Státního fondu ministerstva kultury a podle posledních informací to vypadá nadějně.

  Ale to už je nyní jiná debata…:-/

  Děkuji za pozornost.

  Josef Hrbek