Okénko do školy v Mariánském Údolí

Publikováno 30. 04. 2010 v rubrice Školy a školky « zpět « úvod

Týden EVVO – enviromentální výchova:

Od středy 21. 4. 2010 do pátku 23. 4. 2010 jsme v rámci EVVO oslavovali na naší škole Den Země. Ve středu jsme Zemi něco dali, ve čtvrtek vzali a v pátek ji oslavili.

Výsadba nového lesa

Den Země v ZŠ Mar. Údolí - sázení lesa1. den oslav jsme se zasloužili o výsadbu nového lesa. Žáci čtvrté a páté třídy se zúčastnili projektu „ Sázení stromků“, který realizujeme již čtvrtým rokem. Žáci svou pílí a chutí vylepšit životní prostředí ve své obci, zasadili v tento den 360 stromků. Pracovali ve skupinkách, kde si osvojili praktické dovednosti při vlastní práci, učili se rozlišovat jednotlivé druhy stromů a pan Rakus neopomněl dětem povědět zajímavosti o lese, připomenout jim význam lesa a jeho důležitost nejen pro život člověka. Děkujeme za práci všem zúčastněným žákům a panu Rakusovi za umožnění této akce a opětovnou spolupráci.

Sběr starého papíru

Den Země v ZŠ Mar. Údolí - sběr starého papíru

2. den jsme pořádali sběr starého papíru. Z obchodu pana Palacky, kterému mnohokrát děkujeme, jsme si zapůjčili váhu a dali se do práce. Žáci 4. a 5. třídy si rozdělili jednotlivé funkce při sběru a s pomocí učitelů naplnili starým papírem plný kontejner. Nejlepšími sběrači se stali žáci druhé třídy. Jen za tento školní rok nashromáždili 2889 kg. Celkem jsme všichni společně v tomto školním roce přinesli cca 8 870 kg papíru. Děkujeme všem žákům, rodičům a jiným občanům, kteří nás svým sběrem přispěli a podpořili.

Oranžový den v ZŠ Mariánské Údolí

Den Země v ZŠ Mar. Údolí - oranžový den3. den naše škola zářila množstvím školáků oděných v oranžových barvách. Tento den probíhal ve znamení oranžové barvy duhy, která je součástí našeho celoročního ekologického projektu“ 7 barev duhy“. Hlavní téma této barvy neslo název“ Co trápí svět“, jehož cílem bylo žáky motivovat k zájmu o problematiku stavu a vývoje dnešního světa.

V 1. části projektu se starší žáci seznámili s životem jiných dětí na celém světě, jejich problémy a kulturou, mladší si přiblížili okolní svět hrou „Na cestovatele“.

2. část projektu jsme zaměřili na dopravní výchovu, jejímž smyslem také bylo chápat dopravu jako jeden z nejvýznamnějších problémů, kterým svět čelí. V této části si žáci mohli osvojit praktické dovednosti při jízdě zručnosti na kole, zopakovat si a vyrobit si dopravní značky, zamyslet se na téma „Proč jezdit na kole?“

A protože je ta naše planeta pro nás tak důležitá, společně se všemi žáky a učitel jsme jí ke Dni Země zazpívali píseň Chválím Tě, Země má.

Zpracovala: Eva Charamzová - www.zsmarianskeudoli.eu

Fotogalerie k článku:

Rubrika: Školy a školky | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.