Jaké jsou oficiální webové stránky obce?

Publikováno 02. 03. 2009 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Na 21. zasedání zastupitelstva vznesl kritiku na oficiální webové stránky obce zastupitel pan Stojmenov. Kritický pohled na některé oddíly mám i já, a proto předkládám k diskusi toto téma. Účelem je zlepšení stránek www.hlubocky.cz a hlavně informovanosti občanů.

Náhled webu www.hlubocky.czPokud tedy vezmeme postupně jednotlivé oddíly a pododdíly, tak zjistíme, že ÚŘEDNÍ DESKA se aktualizuje podle potřeb. Horší je to již v oddíle ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI.  Současnost = nula. Firmy a podnikatelé a také zdravotnictví = nedostatečné. To jsou skutečně v obci pouze MORA, Ski areál a dětská lékařka? Tady bych kritiku zaměřil právě na subjekty, které by se měly (a možná i ve svém zájmu) sami hlásit o prezentaci - větší firmy, drobní řemeslníci, obchody, restaurace, další lékaři, lékárna apod.

 • SAMOSPRÁVA OBCE - navrhuji zveřejňovat dokumenty v návaznosti na reakce občanů na diskusním webu www.hlubocky.eu. Konkretně - v reakci na diskusi občanů o úklidu sněhu, měl být dán na web obce Plán zimní údržby. Mohly by se tam objevovat aktuální informace - projekt cyklostezky Velká Bystřice - Mariánské Údolí včetně mapové části, plánek výstavby 40 domů a to i s poznámkou, že se bude třeba aktualizovat, plánek uvažované výstavby koupalište opět s touto poznámkou apod. V oddíle dotace a granty by mohly být zveřejněny realizované dotace a granty a to průběžně po celý rok. Zda je účelné mít na webu kompletní rozpočet obce, podle jednotlivých kapitol, nechám na úvahu odborné veřejnosti. Zakázky malého rozsahu asi obec neměla nebo nemá = nula.
 • ZÁMĚRY PRONÁJMU A PRODEJE MAJETKU OBCE - pokud se nejedná o duplicitu s úřední deskou, pak by asi v tomto oddíle měly být uvedeny realizované prodeje a pronájmy např. v běžném roce.
 • INFORMACE - v oddíle o odpadech by mohly být konkretní informace o situaci v odpadovém hospodářství, plány a záměry a to i s poznámkami (např. není ještě schváleno, bude se aktualizovat apod.) - jedná se o reakce na dotazy občanů na diskusním webu. Praktické informace pro občany z odboru správního a sociálního nejsou žádné. Výběrová řízení - jedna informace o krajském výběrovém řízení z roku 2008, výběrová řízení a jejich výsledky v obci žádné - toto je ostuda. Informace pro turisty - restaurace, ubytování, zajímavosti, doprava, koupání = nula. Informace pro občany - pouze kulturní dům a ceník pronájmů, další informace o KD jsou v oddíle kultura, jinak nic.
 • ELEKTRONICKÁ PODATELNA - pokud kliknete na Odbor výstavby - žádost o povolení ke kácení, objeví se formulář Oznámení plátce za komunální odpad, je zapotřebí to opravit. Jinak z osobní zkušenosti mohu pochválit rychlé reakce sekretariátu OÚ na podání ve formuláři „Co jste na našich stránkách hledali a nenašli”. Vyzkoušejte si to sami. Kladné hodnocení.
 • HLÁŠENÍ OBECNÍM ROZHLASEM - neaktulalizováno
 • FOTOGALERIE - některé snímky by se měly aktualizovat
 • ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ - knihovna Hlubočky, je zde uveden pouze kontakt, ale další informace jsou v samostatném oddíle, knihovna Posluchov = nula
 • OBECNÍ POLICIE - snad jen doplnit aktuální fotky, jinak jsou tam informace dostatečné vč. zpráv o činnosti
 • SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE - pěkné a aktualizované stránky Minikár klubu Hlubočky a FK Hlubočky, Skaut má informaci z 1. 1. 2008. Kde jsou informace o ostatních organizacích? Komu vlastně obec dává dotace a granty? Opravdu nedůsledné ze strany OÚ i samotných organizací.
 • FOTKY Z AKCÍ - ještě že funguje aktuální fotogalerie na www.hlubocky.eu
 • KULTURA - zajímavý web kulturního domu včetně diskuze, stojí za zhlédnutí
 • ZPRAVODAJSTVÍ NA HLUBOČKY.EU - diskusní web, názory místních i cizích občanů. Veřejnou kritiku si ovšem zaslouží zodpovědní pracovníci OÚ za to, že nereagují na konkretní a korektní dotazy a názory, resp. nevyvracejí nebo neupřesňují případné nesprávné informace a názory.

Otázky tedy jsou:

 • Je kritika internetových stránek OÚ Hlubočky plně oprávněná, částečně oprávněná, neoprávněná?
 • Dává obecní úřad dostatečné a úplné informace nebo jenom zveřejňuje to, k čemu ho donutí zákony a případná rozhodnutí zastupitelstva?

Do diskuse by se měli konkrétně zapojit všichni zastupitelé, kteří měli ve svých volebních programech zlepšení informovanosti občanů (je jich 14, ve volebním programu pana Stojmenova toto konkretně nebylo specifikováno). Popřípadě by měli vysvětlit, co těmito body mysleli a jak je prosazují. Důsledně se o toto snaží zastupitel pan Josef Hrbek a v mnohém nachází podporu dalších zastupitelů (zveřejňování zápisů ze ZO, založení diskusního webu, svobodného přístupu občanů se svými - i kritickými - názory ve Zpravodaji nebo na diskusním webu podle schválených pravidel).

Leopold Bubeníček

Rubrika: Zajímavosti | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (10)

 1. Josef Hrbek (03.03.2009 - 11:55) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Dobrý den.

  Tady není moc o čem diskutovat.

  Pan Bubeníček má naprostou pravdu, kritika oficiálních stránek obce Hlubočky je oprávněná, Obecní úřad v Hlubočkách zveřejňuje pouze to, co uzná za vhodné (a že toho moc není) a to, k čemu ho nutí zákonná povinnost.

  Pokusím se o nápravu.

  Josef Hrbek

 2. J. Štefaník (03.03.2009 - 16:53) odpovědět IP: 88.100.233.238

  Plně souhlasím s p. Bubeníčkem. V době, kdy se zprovovoznily oficiální stránky Hluboček, jsem žádal o rubriku Hlášení obecního rozhlasu. Ne každý má možnost hlášení z jakýchkoliv důvodů poslouchat. Po delší době byla zřízena. Pokud si ji však otevřete, nic se z ní vůbec nedozvíte. Přitom v hlášení jsou dost důležité informace a není jich málo. Prosil bych o podrobné zveřejnění hlášení, tak jak je možno ho poslouchat v rozhlase.
  J. Štefaník

 3. Milan Bosák (03.03.2009 - 22:07) odpovědět IP: 90.178.204.214

  Dobrý den, pane Bubeníčku.

  Děkuji za Váš článek, ve kterém jsou uvedeny vskutku všechny problémy, nesrovnalosti, chyby a to do poslední niance. S Vaším pohledem na uvedený problém se 100% ztotožňuji.

  Dále se ztotožňuji s reakcí Josefa
  „Obecní úřad v Hlubočkách zveřejňuje pouze to, co uzná za vhodné…”
  Věřím mu, že se z titulu zastupitele naší obce bude snažit o nápravu této neutěšené situace.

  Víte, tak jako Vy, bych byl opravdu rád, kdyby se do této diskuse zapojili VŠICHNI zastupitelé naší obce. Zajímalo by mne, proč mají zastupitelé ve svých volebních programech zlepšení informovanosti občanů, když se tak neděje (až na světlé výjimky). Dále mne velmi mrzí, že na Váš topic „Mají pracovníci OÚ reagovat na připomínky občanů na tomto webu?“ reagoval pouze Josef. Ze strany zastupitelů mi jejich nečinnost připadá jako POHRDÁNÍ názory (mnohdy spojené s problémy) občanů naší obce.

  Tento topic budu se vskutku s velkým zájmem sledovat, zjistím tak, kdo ze zastupitelů naší obce bere a kdo nebere svůj mandát na lehkou váhu.

  Přeji Vám příjemný den

  Milan Bosák

  1. Jana Pastorová, zastupitelka (08.03.2009 - 15:52) odpovědět IP: 77.48.27.78

   Tyto a samozřejmě i obecní stránky sleduji vcelku pravidelně. Čtu samozřejmě i reakce na jednotlivé články. V ZO pracuji již 2. volební období. Jsem i předsedkyní finančního výboru. Myslím, že po celou dobu pracuji poctivě a bez zbytečných řečí. (Někde jsem o tom četla i zde na těchto webkách….) Doposud jsem neměla potřebu reagovat na žádný příspěvek. Já raději vše řeším osobně a ne zdlouhavým a neefektivním psaním článků a reakcí.
   Co mě ale pořádně vytočilo je věta z příspěvku: Ze strany zastupitelů mi jejich nečinnost připadá jako POHRDÁNÍ názory (mnohdy spojené s problémy) občanů naší obce.

   To je dle mého názoru a velmi slušně řečeno naprostý nesmysl !!!
   Čím pomůžu občanům, když budu psát reakce na jejich reakce a oni budou reagovat na moje reakce až se všichni vzájemně ureagujeme a NIC se stejně touto cestou nevyřeší ! Akorát bude třeba z důvodu vzájemného nepochopení o dva naštvané lidi víc a naprosto zbytečně …
   Já si totiž myslím, že pokud mají občané problém, tak jim NIC a NIKDO nebrání, aby přišli na jednání ZO a tam své názory, požadavky či připomínky přednesli. Určitě je to daleko efektivnější. Protože takto položené dotazy můžou zastupitelé ihned řešit či zodpovědět. V případě složitosti dotazu se tento dostane do zápisu z jednání a zodpoví se na příštím jednání. Nebo z takto položeného dotazu může vzejít konkrétní úkol pro zastupitele či pracovníky obecního úřadu. Splnění úkolu se kontroluje v bodě jednání: kontrola usnesení.

   A tímto se já ptám pisatele této reakce: KOLIKRÁT jste navštívil jednání ZO a přímo tam řešil své připomínky a požadavky ???

   Tuto otázku berte pouze jako řečnickou ! Odpovědět mi můžete osobně na jednání ZO, které by mělo být 18.3.2009 - přesný čas a místo konání bude hlásit rozhlas.

   1. leopold bubeníček (08.03.2009 - 18:00) odpovědět IP: 88.102.11.243

    Vážená paní Pastorová, byl jsem to asi já, kdo Vás chválil na těchto stránkách a myslel jsem to opravdu upřímně. Přiznám se ovšem, že Vaše reakce mě zaskočila. Nevyčítal bych Vám to, že nereagujete na diskusní příspěvky (konkretní a neanonymní) na webu, ale pokud je opravdu sledujete, mohla byste i Vy, jakožto zastupitelka, sama vystoupit na zasedání ZO s konkretním dotazem na příslušné zaměstnance obce. Také si uvědomte, co jste měla ve svém volebním programu v oblasti informovanosti. Je možné, že budete mít příležitost se sama do případné diskuse na toto téma na ZO vyjádřit. Co mně ovšem ve Vašem veřejném vyjádření chybí (mimo kritiky názoru diskutujícího) je Váš názor na oficielní stránky Obce Hlubočky resp. odpovědi na položené otázky nebo i názor na vyjádření dalšího zastupitele - pana Hrbka. K odpovědi Vás vůbec nenutím, zeptám se tedy osobně na Váš názor na zasedání ZO a to v návaznosti na Váš volební program. Zdravím. Bubeníček

   2. Milan Bosák (08.03.2009 - 18:22) odpovědět IP: 90.178.204.214

    Dobrý den, paní Pastorová.

    To že pracují členové zastupitelstva naší obce poctivě a bez zbytečných řečí si ve většině případů myslím také.Nicméně pokud vím stává se i když sporadicky, že některý člen (členové) ZO není např. na jednání připraven (nenastudoval materiály) …

    To že je lepší osobní návštěva o tom s Vámi polemizovat nebudu, máte naprostou pravdu, ALE. Nevím jak ostatní občané, ale já osobně opravdu nenám čas. Jsem cca od 9 do 19 hod denně v práci. Na jednání ZO bych velmi rád chodil a zůčastňoval je jich, nicméně když po 19 hod skončím, jsem rád, že už jedu konečně domů. V této návaznosti nejsem schopen poslouchat ani obecní rozhlas.

    Internet mi šetří velkou spoustu času. Pokud mám nějaký problém, dotaz napíšu na jakýkoli úřad a ve vetšině případů mám odpověď velmi rychle (OÚ Hlubočky tímto vyzvedávám, komunikace se sekretariátem, pí. Benešovou je na ŠPIČKOVÉ úrovni). To že spousta občanů chce zůstat v anonimitě a to z jakéhokoli důvodu je jejich svaté právo. Osobně jsem rád za každou reakci ať pozitivní či negativní.

    Otázka k zamyšlení: „Když mají občané řešit své problémy např. na zasedání ZO, prostě osobně, proč tedy máme v obci tento diskusní OBECNÍ web“ ??? Myslím si, že když občan napíše např. reakci na stav komunikací, resp. co by si přál mohl by někdo z obce reagovat (je v plánu to nebo tohle, tady se zažádalo o dotaci na …. ) vkutku žádný román.

    Myslím si, že si nikdo z občanů nechce sálo dlouze s kýmkoli vypisovat, občané chtějí pouze informace, jasné, stručné a ucelené. Proč zastupitel pan Hrbek reagovat může a druzí ne? Na tuto otázku stále hledám odpověď. Proč jste mi neodpověděla např. na otázku kolik stály obec letecké snímky? Stačilo 5x klepnou do klávesnice…

    Paní Pastorová, děkuji za Vaši reakci, věřím že se stanete častějším přispěvatelem, ať už jakožto reakcí na určitý článek, nebo jako pisatelkou článku. Osobně by mne zajímaly dotace a to podané, schválené, zamítnuté.

    Přeji Vám příjemný den.

    Milan Bosák

   3. Milan Bosák (08.03.2009 - 21:01) odpovědět IP: 90.178.204.214

    … a ještě jedna připomínka k Vašemu příspěvku, cituji:

    „ … zdlouhavým a neefektivním psaním článků a reakcí“ - konec citace.

    Tímto svým výrokem, dle mého názoru hrubým způsobem
    znehodnocujete práci celé Redakční rady a hlavně sama říkáte,
    že sledujete dění na webu http://www.hlubocky.eu ALE reakce
    na články (reakce lidí) jsou dle Vašeho mínění společně s články neefektivní.
    Zjednodušeně řečeno je patrně neberete v potaz. Chcete aby občané
    chodili přímo za Vámi nebo na jednání ZO, to ale ve většině
    případů není možné, to si prosím uvědomte. Občané jsou ve
    většině případů zaměstnáni a tudíž pracovně vytíženi a tento web
    je mnohdy nejschůdnějším způsobem, jak s obcí komunikovat.

    Neberte prosím tuto a předchozí reakci ve zlém,
    jsem zvyklí, říkat to co si myslím. V žádném případě
    má reakce není útokem na Vaši osobu, ale zkuste se prosím
    alespoň krátce zamyslet nad tím co jsme Vám společně s panem
    Bubeníčkem napsali.

    S pozdravem

    Milan Bosák

   4. Jirka (09.03.2009 - 7:53) odpovědět IP: 82.113.46.241

    Vážená paní zastupitelko,
    v obci Hlubočky (i jinde) žijí i lidé, pro které je tento způsob komunikace považujjí za vysoce efektivní a flexibliní. To že pro vás jako zastupitelku obce je reakce jen ” zdlouhavým a neefektivním psaním článků” je k zamyšlení.
    A že jste jak píšete “Doposud jsem neměla potřebu reagovat na žádný příspěvek” je smutné a já osobně bych se tím moc nechlubil. Nicméně mě těší, že tento web alespoň aktivně sledujete.
    Na druhé straně, je pravdou, že jste udělala první krok, a doufejme, že si ostatních 13 zastupitelů vezme z vaší aktivity příklad.

    A rozhodně to není o tom, sedět několik hodin denně u notebooku.

    S pozdravem Jirka

 4. leopold bubeníček (08.03.2009 - 7:01) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Toto jsou oficielní výsledky již šestého kola krajské soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst Olomouckého kraje. Cituji:
  “Nejlepší weby mají Přerov a Lipová-lázně
  Webové stránky statutárního města Přerova a obce Lipová-Lázně zvítězily v šestém ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb. Nejlepší elektronickou službou byla vyhlášena mapa drobných rekreačních ploch v Olomouci prezentovaná na webu statutárního města. Cenu veřejnosti, o níž rozhodují svým hlasováním sami uživatelé internetu, získala obec Pavlovice u Kojetína. Zástupci všech úspěšných samospráv převzali dnes v Olomouci ceny z rukou hejtmana Martina Tesaříka a radního Pavla Martínka. „Letošní ročník soutěže ukázal, že úroveň webových stránek stoupá. Přibývá webů s interaktivními prvky a roste také množství zveřejňovaných informací,“ konstatoval hejtman Tesařík.
  Soutěž webových stránek měst a obcí Zlatý erb se letos koná pojedenácté, krajské kolo se uskutečnilo pošesté. Letošního ročníku se zúčastnilo více než dvacet měst a obcí, vítězové postupují do celostátního kola soutěže.” Konec citátu.
  Věřím tomu, že se webové stránky naší obce zlepší natolik, že budou přihlášeny do příštího kola této soutěže a že v ní uspějí. Bubeníček

 5. PN (08.03.2009 - 21:56) odpovědět IP: 88.146.167.56

  Zdravím paní Pastorkovou a k jejímu příspěvku bych chtěl podotknout toto: Ne všichni krs pracovní vytíženost zvládají na toto zasedání dojít a tak jim nezbývá nic jiného než čas od času něco podotknout aspoň takto z domova. Dále se taky domnívám, že obec tuto možnost zřídila hlavně z tohoto důvodu ( nejen ) a tak považuji za spravné, že pokud se to dotýká vážnějších věcí nebo někoho konkrérně tak by se k tomu měl dotyčný nebo popř. obec jako taková vyjádřit. Čož bych považoval jak za slušné, tak i za důležité, jelikož pokud se nebude takto konat jako v jiných obcí, tak tato část stránek je více méně k ničemu!!! Mám za to a jistě nejsem sám, že tyto diskuze slouží k vznášení připominek a nebo i k pochvale věcí dějících se v obci a následné reakci zodpovědných osob.