Odpovědnost za škodu způsobenou rozbitou silnicí

Publikováno 03. 03. 2009 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Vlastník pozemí komunikace nese odpovědnost za škodu jen v případě závady ve sjízdnosti. Kdy můžete tento nárok uplatnit?

K poškození vozidla dochází často vlivem závad ve sjízdnosti. Tyto jsou způsobeny povětrnostními podmínkami nebo stavem vozovky. Odpovědnost za škodu však připadá v úvahu jen v zákonem specifikovaných případech - ty jsou definovány jakožto závada ve sjízdnosti.

Co je a co není závadou ve sjízdnosti? Kdy nárok uplatnit lze?

Ilustrační fotoZávadou ve sjízdnosti se dle ust. §26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Současně dle ust. §27 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích platí, že vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Zjednodušeně řečeno je tedy závadou ve sjízdnosti taková vlastnost pozemní komunikace, kterou řidič NEMŮŽE předvídat, ale pozor, současně musí dodržovat pravidla silničního provozu (bez alkoholu, přizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, aj.).

Kdy nárok uplatnit nelze?

Stěžejním faktorem je NEPŘEDVÍDATELNOST. Pokud řidič např. na silnici kličkuje mezi výmoly a u posledního mu „myška” nevyjde a on si tímto počínáním způsobí škodu na svém vozidle, nemá nárok na náhradu škody. Proč? Na počátku poškozené silnice zaregistroval její poškození a to v delším úseku a proto měl zpomalit (přizpůsobit rychlost vozidla stavu a povaze vozovky) na takovou rychlost, aby se výmolům vyhnul.

Současně se vlastník pozemní komunikace může vyvinit z odpovědnosti tak, že prokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit, upozornit na ni anebo v případě povětrnostních podmínek jí zmírnit. Toto vyvinění může vlastník komunikace uplatnit v případě kalamitních povětrnostních stavů, kdy nebude možno organizačně a technicky zajistit sjízdnost všech pozemních komunikací. Vždy se ovšem bude posuzovat v jednotlivé situaci, zda se vyvinil řádně či nikoli.

Zákon o pozemních komunikacích dále výslovně stanoví, že řidič nemá nárok na náhradu škody, která mu vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací. To znamená, že nelze uplatnit nárok na náhradu škody z důvodu např. tvaru oblouku zatáčky, výhledu, náklonu, šířky vozovky apod. Tyto dopravně-technické vlastnosti pozemní komunikace jsou výslovně jako důvod uplatnění nároku na náhradu škody vyloučeny.

Otázky do diskuse:

 • Jaký je podle vás stav silnic, místních a účelových komunikací v naší obci?
 • Kde jsou podle vás největší problémy se stavem komunikace v obci?
 • Na jakých místech byste uvítali renovaci, úpravu či novou komunikaci (místní nebo účelová komunikace, chodník…)?

Milan Bosák

Rubrika: Zajímavosti | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (10)

 1. leopold bubeníček (03.03.2009 - 17:54) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Děkuji pane Bosáku za velice zajímavé téma k diskusi, které se dotýká prakticky všech občanů. Snad jen na doplnění pro případné diskutující - ne všechny komunikace jsou ve správě obce, hlavní silnice (např. při vjezdu do Mariánského Údolí, kde je mnoho “kráterů” ) je ve správě Olomouckého kraje. Nicméně každý z nás může hodnotit současný stav vozovek, zanesených kanalizačních vpustí, chodníků, mostů a mostků, sloupů veřejného osvětlení, parkovišť nebo i porostů u těchto komunikací a to bez ohledu na jejich vlastnictví. Leopold Bubeníček

 2. Milan Bosák (03.03.2009 - 22:12) odpovědět IP: 90.178.204.214

  Dobrý den, pane Bubeníčku.

  Díky za pochvalu, od Vás si jí opravdu vážím.
  Vskutku, cílem diskuse není specifikace vlastníka té či oné komunikace.

  Cílem je upozornit obec na:
  - problémy s komunikací (výmoly aj.)
  - kde komunikace (např. chodníky) chybí
  - nedostatečné dopravní značení (vodorovné, svislé)
  - osvětlení přechodů
  - parkovací místa
  a další

  Bylo by také fajn, kdyby zazněla i chvála, jelikož se v obci komunikace v min. letech opravovali, či budovali nové.

  Osobně bych obec chtěl požádat o zajištění opravy (informování vlastníka) komunikace u firmy KOVO DRUŽSTVO, Dukelských Hrdinů 29. Od brány podniku až po konec výrobní haly jsou v silnici velké díry. Dopravní frekvence v těchto místech není zanedbatelná, a proto špatný technický stav bude zajisté gradovat.

  Zároveň děkuji zastupitelům za opravu komunikace od DD v Hrubé Vodě až po druhý viadukt. Nejedná se sice o čerstvou opravu, ale neměl jsem možnost zainteresovaným poděkovat, takže ještě jednou díky vám i EU.

  Toť první příspěvek ke stavu komunikací, věřím, že další budou následovat.

  S pozdravem

  Milan Bosák

 3. Bubeníček (04.03.2009 - 5:29) odpovědět IP: 85.70.111.150

  Další pochvala - zatím jenom částečná. Na již zmiňovaném úseku hlavní silnice (okraj MÚ směrem na Velkou Bystřici) se začínají odstraňovat přerostlé náletové dřeviny a objevili se tam dopravní značky upozorňující na výmoly. To znamená, že vlastník komunikace o problému ví a je asi jenom otázkou času, kdy dojde k nápravě. Leopold Bubeníček

 4. Milan Bosák (04.03.2009 - 11:47) odpovědět IP: 79.127.146.100

  Osobně bych uvítal chodníky a to na těchto místech:

  1) Od hřbitova až po konec chodníku pod ním, který končí naproti Orátu
  2) Od hřbitova směr na Duklu, až po nově vybudovaný chodník u autobusové zastávky nad prodejnou Rella.
  3) Od nově vybudovaného chodníku nad prodejnou Rella, až po křižovatku naproti zmiňované prodejny.
  4) Od KOVO DRUŽSTVO na Dukle až po DD v Hrubé Vodě.

  U bodu 1, 2, 3 bych na naše zastupitele apeloval ohledně rychlého řešení, jelikož na těchto úsecích je velká frekvence chodců a to HLAVNĚ DĚTÍ. Není optimální, že pěší musí chodit po silnicích. V prvé řadě jde o bezpečnost všech účastníků silničního provozu a v druhé řadě jde také o to, že když cca ½ m od vás projede automobil a na silnici je voda, můžete denně své šaty prát… Také chybí dopravní značení upozorňující na chodce.

  K bodu 4 bych chtěl uvést, že se na této silnici pohybují převážně lidé z DD, kteří jsou mnohdy na vozíčku. Myslím si, že když objíždím seniora, který jede na vozíčku, nemá z toho moc dobrý pocit, i když zpomalím a objíždím ho „krokem“. Jinak když senior „cupitá“ s hůlkou hrozí poměrně velké nebezpečí, že škobrtne a spadne někomu přímo pod auto.

  Dále by mne zajímalo, zdali naše obec požádala o dotaci KÚ:
  http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Kraj-investuje-deset-milionu-do-bezpecnosti-na-silnicich-10337
  Věřím, že ano, jelikož je mnoho co zlepšovat.

  S pozdravem
  Milan Bosák

  1. Michal Krejčí (04.03.2009 - 13:14) odpovědět IP: 77.48.27.78

   Dobrý den,

   s návrhy chodníků, které uvádí p. Milan Bosák plně souhlasím. Tyto chodníky jsou důležité jak pro bezpečnost a komfort pěších, tak i motorizovaných.
   Podél úseku z Dukly k Domovu důchodců by měl být vybudován nejen chodník, ale přímo cyklostezka, která by zároveň sloužila důchodcům a chodcům obecně.
   Naše obec je poměrně dlouhá a omezení rychlosti v celé její délce na 50 km řada řidičů nedodrží (sám jsem též dostal jednou pokutu). V Rakousku to mají v podobných obcích vyřešeno tak, že tam, kde je podél silnice chodník a situace je přehledná, tak i v obci je dovoleno jet řidiči 70 km, tam kde chodník není nebo jsou přechody, apod. platí obvyklá rychlost 50 km. O tento cíl bychom postupně měli usilovat i v Hlubočkách.

   zdraví

   Michal Krejčí
   Hrubá Voda

 5. Milan Bosák (05.03.2009 - 21:29) odpovědět IP: 90.178.204.214

  Ještě že nemáme “tohle” na našich silnicích …

  http://www.youtube.com/watch?v=tW3_pFrGSe0&feature=related

  1. Bubeníček (06.03.2009 - 5:47) odpovědět IP: 85.70.111.150

   Dobrý den pane Bosáku, je mi líto, ale dle mého názoru příspěvek o “nějaké polské autoškole” (i když je zábavný) do této rubriky nepatří a budeme jej asi muset stáhnout. Ale na druhé straně to je námět na úvahu o zavedení samostatné sekce s pracovním názvem “život tropí hlouposti” Zdraví Bubeníček

 6. Tomáš Mádr (09.03.2009 - 17:02) odpovědět IP: 88.146.150.2

  Jenom poznámka k omezení rychlosti v obcích. Není to tak dlouho kdy to bylo 60km/h a politici slibovali, že po snížení na 50km/h budou na místech kde je to možné a vhodné osazeny značky, které rychlostní limit zvýší. V drtivé většině se to nestalo a trošku se na to zapomělo. Je to škoda. Stejně jako na některých místech by rychlost měla být snížena - třeba proto, že tam chybí chodník.

  Další věc je kvalita oprav - pohybyji se občas po Vysočině a hlavní cesty jsou tam samý čtvereček záplaty, ale nedrncají a záplaty drží. Tady u nás, se to zalije asfaltem a uplácá lopatou, teda aspoň to tak vypadá. Nejenom že to drncá, ale tyto nárazy, zvláště od nákladních aut, jsou jako rány kladivem a opravy nevydrží moc dlouho a musí se dělat znovu. A tím se to celé prodražuje a nakonec na opravy nejsou peníze. Po dotazu u firem, které tyto opravy provádějí, mi bylo řečeno, že v některých obcích jim už opravy odmítli převzít a nechali je to předělat - vždy měli velmi kvalitní stavební dozor a/nebo si na to někoho najmuli. Hlavně si to ale zkontrolovali. Dále jsem slyšel o postupu, že na počátku prací byla zaplacena malá část ceny, po dokončení další malá část a po uplynutí velké části nebo celé záruky doplacen zbytek.

  1. Milan Bosák (09.03.2009 - 22:05) odpovědět IP: 90.178.204.214

   Dobrý den, Tomáši.

   Díky za Váš příspěvek. Hlavně druhý odstavec je dle mého názoru
   pro zainteresované pracovníky OÚ minimálně k zamyšlení.

   S pozdravem

   Milan Bosák

  2. Milan Bosák (12.03.2009 - 21:18) odpovědět IP: 90.178.204.214

   Musím potvrdit slova Tomáše.

   Tento týden se v naší obci opravovaly díry (krátery) v silnici.
   Když přes tuto opravenou komunikaci ale projíždím (50 km/h)
   připadá mi, jako by mi někdo mlátil do podvozku kladivem.
   Materiál, kterým byly díry zasypány, hrubě převyšuje výšku
   komunikace. Vím, že se nebavíme o obecním majetku,
   ale byl bych rád, kdyby někdo z obce kontaktoval příslušná
   místa a pokusil se o navození příznivějšího stavu.

   Milan B.