Přírodní parky a rezervace

Navigace: Úvod « O obci Hlubočky « zpět

Obec leží na území přírodního parku Údolí Bystřice a Hluboček, který byl vyhlášen v roce 1995. Jeho součástí je také přírodní rezervace Hrubovodské sutě, která existuje od roku 2000. V obci se nachází také několik chatových rekreačních oblastí.

Přírodní park Údolí BystřicePřírodní park Údolí Bystřice a Hluboček

Přírodní park se rozkládá v jihozápadním okraji Domašovské vrchoviny v okolí údolí řeky Bystřice. Řeka zde vytvořila hluboké, skalnaté údolí s kaňony, skalními ostrohy, sutěmi a kamennými moři. V místech, kde pramení přítoky, se zachovaly zbytky rašelinných luk, v údolích pak návštěvníka okouzlují vlhké louky. Na příkrých zalesněných svazích se prosadily kvalitní lesní porosty místy velmi připomínající prales.

K zajímavostem, které dotvářejí osobité kouzlo údolí řeky Bystřice, patří i vysoké mosty a tunely železniční tratě Olomouc – Krnov, která se vine vysoko nad řekou, aniž by jakkoliv narušovala přírodní krásy krajiny. Nejvíce však turisty láká čtyřkilometrový úsek mezi železničními zastávkami Jívová – Hrubá Voda-Smilov. Údolí řeky zde překvapí svou divokostí. Ze svahů porostlých lesy trčí četné skalní výchozy a kolem hučící vody musíte procházet jen po úzké lesní cestě.

Bránou do přírodního parku je město Velká Bystřice. Tady si návštěvník může prohlédnout kostel s gotickým kněžištěm, který byl přestavěn do barokního slohu koncem 17. stol. Velmi oblíbené a významné je na okraji přírodního parku poutní místo Svatý Kopeček, kde stojí chrám Navštívení Panny Marie. Na své si přijdou i milovníci zvířat, protože nedaleko láká výletníky Zoologická zahrada Olomouc.

Stáhněte si brožuru Naučná stezka Údolím Bystřice (PDF), která vám přiblíží některá místa a zajímavosti této lokality.

Přírodní rezervace Hrubovodské sutě

Na území přírodního parku nechybí chráněná území - Hrubovodské sutě byly vyhlášeny přírodní rezervací roku 2001. Zaujímají území o celkové rozloze 92,59 ha a rozkládají se na svazích pravého břehu řeky Bystřice na katastru Hrubé Vody, místní části Hluboček. Rostou zde především společenstva bučin, jedlobučin a suťových lesů, mezi nimiž se skrývají ohrožené druhy planě rostoucích rostlin a živočichů. Přírodní památka Kamenné proudy u Domašova u Města Libavá a Domašova nad Bystřicí se může pochlubit ukázkou mrazových srubů, kamenných moří a sutí. Současné nejstarší porosty v rezervaci si díky přirozené obnově udržely vývojovou kontinuitu s původními pralesovými porosty.

Vybavenost:

Část území přírodního parku lze zhlédnout po naučné stezce (délka 7,1 km, počet zastavení 9) z výchozího bodu Svatý Kopeček u Olomouce (BUS) a cílového stanoviště v Radíkově (BUS), Svatého Kopečku (BUS), Pohořan (BUS) a Hrubé Vody (BUS, VLAK). Územím přírodního parku vede síť cyklostezek. Lze si vybrat okruh Olomouc – Mariánské Údolí – Svatý Kopeček – Dolany – Olomouc (35 km), nebo Olomouc – Hrubá Voda – Jívová – Olomouc (50 km). Pro náročnější cykloturisty je k dispozici trasa Sv. Kopeček – Pohořany – Jedová – Jívová – Domašov n. Bystřicí – Hrubá Voda – Olomouc (55 km).

Mapa: naučná stezka - Přírodní park Údolí Bystřice:


Zobrazit místo Naučná stezka Údolím Bystřice na větší mapě

Mohlo by vás také zajímat:

Možnosti sdílení: Více |