O čem jednali zastupitelé na 32. zasedání?

Publikováno 13. 11. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelstvo obce na svém 32. zasedání konaném dne 11. 11. 2009 schválilo realizovat ve spolupráci s firmou REMIT s.r.o. ještě letos dodatečný svoz bioodpadu (větve, štěpkování), předběžný termín - 21.11.2009. Po vyhodnocení zkušebního provozu schválilo pravidelný svoz bioodpadu i v roce 2010 (duben-listopad), včetně 2x ročně svoz a štěpkování větví. V souvislosti s tím uložili zastupitelé zahájit práce na projektu pro vybudování kompostárny v obci.

Byla přijata nová obecní vyhláška, kterou došlo pro rok 2010 k navýšení poplatku za odpad z dosavadních 420,- Kč na 432,- Kč. Naopak nebyl odsouhlasen požadavek firmy REMIT s.r.o. na zvýšení ceny za likvidaci separovaného odpadu; tato cena byla stanovena na základě výběrového řízení a měla by zůstat zachována.

RNDr. Miroslav Dosoudil - starosta obceZastupitelé  vyslovili souhlas s rekonstrukcí a přeložením části kanalizačních stok (Mariánské Údolí - lokalita pod sídlištěm), rekonstrukci provede VHS Olomouc, a.s. Na základě nabídky Vojenských lesů a statků ČR na převod některých pozemků v Hlubočkách - Dukle (ul. Havlíčkova) do vlastnictví obce zastupitelé uložili vyžádat cenovou nabídku. Odsouhlasili žádost firmy Mora Moravia s.r.o. s provedením částečného zásypu potoka u odběrného místa (Mar. Údolí, splav).

Zastupitelé schválili záměr prodeje dvou uvolněných bytových jednotek:

 • byt za min. cenu 1mil. Kč, Mar. Údolí - sídliště,
 • byt za min. cenu 650tis. Kč, Mar. Údolí - ul. Boční.

Obě vyvolávací  ceny byly stanoveny na základě znaleckého posudku. Zastupitelé  odsouhlasili provedení soudního vystěhování jiného obecního bytu (Dukla), kde nájemník dlouhodobě neplatí řádně nájem.

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s výpůjčkou klubovny v KD Mar. Údolí pro konání kulturních akcí:

 • poetický večer z poezie Miroslava Demla (12. 11. 2009),
 • vánoční besídka žáků pobočky ZUŠ - Hlubočky (17. 12. 2009),
 • vystoupení Divadélka Karla Čapka (v týdnu od 7. - 11. 12. 2009, termín bude upřesněn)

a schválilo finanční  příspěvek ve výši 6tis. Kč z rozpočtu obce na konání Vánočního zpívání v kostele v Hlubočkách - Vsi (16. 12. 2009).

Jozef Krajčovič (SOS)S ohledem na stav stromů na školním hřišti v Hlubočkách - Vsi, který byl posouzen odbornou firmou jako špatný, bylo odsouhlaseno vykácení této lipové aleje na jaře 2010 a vysázení stromů nových.

Zastupitelé  souhlasili s umístěním optického kabelu pro provozovatele internetové sítě - Miroslav Klement - Praslavice.net na sloupy místního rozhlasu (nabídka bezplatného připojení obecního úřadu a škol v obci) a za obdobných podmínek umožnit i firmě Fofrnet.

Zastupitelstvo odsouhlasilo pro ZŠ Hlubočky převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního - cca 300tis. Kč (opravy sprch, sanace omítek šaten a chodeb).

Z důvodu změny právní úpravy bylo schváleno nařízení o udržování schůdnosti místních komunikací a chodníků, kterým byly vyčleněny některé chodníky a místní komunikace, které nebudou udržovány obcí. Zastupitelé dále schválili plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Hlubočky pro zimní období 2009/2010 až 2012/2013.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

 1. leopold bubeníček (13.11.2009 - 16:37) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Za velmi pozitivní považuji i to, že plán zimní údržby vč. katastrálních mapek obce s vyznačením úklidu jednotlivých vozovek a chodníků byl perfektně zpracován a následně vypálen na CD, které obdrželi všichni zastupitelé. Bude k dispozici i na webu hlubocky.cz. Toto je velký posun v prezentaci práce úřadu a veřejná pochvala patří především sl. Bc. Plískové a p. Páclovi ze SMV. Děkuji jim. Bubeníček

 2. Josef Hrbek (14.11.2009 - 9:54) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Dobrý den.

  Já děkuji především jejich vedoucímu, to, že materiál prezentoval někdo z “jeho”odboru, nečiní tím neodpovědným za dodaný materiál jejich vedoucího, ne?

  Děkuji.

  Josef Hrbek

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.