Nové pravomoci zastupitelů obce Hlubočky

Publikováno 02. 10. 2008 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelé obce Hlubočky15. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky dne 17. 9. 2008 na Hrubé Vodě v hotelu Akademie nezvolilo dalšího člena RO. Postupně navrhovaní kandidáti za KSČM a ODS se své kandidatury vzdali. A protože ZO nepřevedlo některé pravomoce rady na starostu, stalo se všech 15 zastupitelů plně zodpovědných za řízení obce ve smyslu pravomocí rady obce.

Malý výčet jejich povinností:

  • Zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření
  • Vydávat nařízení obce
  • Projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce
  • Stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu
  • Kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatného působení obce
  • Rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Není to nic neobvyklého. V obcích, kde je méně než 15 zastupitelů se rada nevolí a obce fungují. V našem případě dojde v mnoha oblastech k podstatným změnám. Členové zastupitelstva, vedení obce, tajemnice popř. další zaměstnanci OÚ budou muset na veřejná zasedání ZO s pravomocemi RO nejen velmi pečlivě připravovat podklady pro jednání, ale navíc mít i pro své návrhy, připomínky či podněty připravená reálná řešení. Nemělo by se tedy stávat, že některý zastupitel nebo zastupitelka budou při svých každodenních potulkách obcí sepisovat pouze problémy a kritizovat nešvary, ale v nových funkcích (zastupitel/zastupitelka s pravomocemi radního) by měli již navrhovat i řešení vč. třeba rozpočtových opatření. A občané přítomní na veřejném zasedání ZO se mohou těchto zastupitelů dotazovat, co pro rozkvět obce a odstraňování případných nešvarů dělají nebo jak pokračují řešení jimi v minulosti přednesených problémů.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.