Nová faktura za vodné a stočné od SMV

Publikováno 14. 01. 2011 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom Vám představili novou podobu faktury za vodné a stočné, kterou počínaje 1. lednem 2011 zasíláme Vám - našim zákazníkům.

Nová faktura přináší srozumitelnější a přehlednější uspořádání údajů vztahujících se k danému odběrnému místu. První strana uvádí Vaše zákaznické identifikační údaje, informace o odběrném místě a finální částce za vyúčtování vodného a stočného, včetně rozpisu daně. Pravidelně zde najdete informace o nově poskytovaných službách.

Moravská vodárenská, a. s.V případě, že jste plátcem záloh na vodné a stočné, budete mít na druhé straně k dispozici detailní a přehledné zúčtování Vašich záloh, rozúčtování dle období a sazeb a také údaje o provedených odpočtech stočného při využití vody na zalévání dle zákona 274/2001 Sb. §19. Na dalších stranách je uveden čárový kód určený k úhradě Vaší faktury na terminálech Sazky, rozpis Vašich plánovaných záloh, včetně informací o možnostech jejich úhrady,  a také všechny kontaktní informace naší společnosti.

V nové faktuře se již nesetkáte s předvyplněnou poštovní poukázkou A, která byla z nabízených způsobů plateb nejméně využívána a současně byla pro zákazníky nejdražší variantou platby. Doporučujeme Vám využít nového způsobu úhrady pomocí čárového kódu na terminálech společnosti Sazka.

Nová faktura SMVTerminály jsou dostupnější než pošty, najdete je v trafikách, supermarketech  i v menších obchodních řetězcích a ve srovnání se složenkou je placení nejen levnější, ale vzhledem k delší otevírací době také pohodlnější. Důležité upozornění: pro platbu nelze použít terminály umístěné v prostorách České pošty.

Kromě terminálů Sazky můžete pro úhradu využít i Vaše sdružené inkaso SIPO, jehož prostřednictvím lze po požádání na naší zákaznické lince zpracovat zálohy í vyúčtování. Další možností úhrady je inkaso nebo převod z účtu. Pokud Vám nevyhovuje ani jeden z výše uvedených způsobů platby, můžete i nadále zůstat u placení poštovní poukázkou, kterou si však musíte vyzvednout na poště a vyplnit.

Současně v souladu s naší strategií ekologicky a společensky odpovědné firmy nabízíme všem našim zákazníkům novou službu, která umožňuje zasílání faktury v elektronické podobě přímo na jejich emailovou adresu. Faktura v PDF formátu má veškeré náležitosti daňového dokladu, a může tedy zcela nahradit standardní papírovou verzi.

I Vy se můžete připojit k naší aktivitě na podporu životního prostředí a požádat si o zasílání emailové faktury telefonicky na zákaznické lince, osobně v zákaznickém centru nebo kdykoliv prostřednictvím svého zákaznického účtu na internetu.

Věříme, že uvedené novinky Vás potěší a naše nová faktura i její elektronická podoba přispějí k Vaší větší spokojenosti.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - Váš dodavatel vodohospodářských služeb, 800 100 063. www.smv.cz

Přílohy:

Rubrika: Zajímavosti |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.