Moravianská memorabilia II.

Publikováno 12. 04. 2012 v rubrice Z historie obce « zpět « úvod

Po stříbrné medaili za 25 let služby, přichází na řadu další z moravianských pamětních ražeb – jubilejní plaketa ke čtyřicetiletému výročí z roku 1927.

Slovo plaketa je francouzského původu (plaquette) a znamená doslova „destička“. V numismatice se definuje jako hranatá kovová medaile, která má hladkou rubovou stranu a plní stejný účel jako medaile tzn. je upomínkovým předmětem.

Lícní strana plakety Jubilejní plaketa ke čtyřicetiletému výročí Moravie z roku 1927 - avers

I když rubová strana naší plakety není zcela hladká, je výrazně plošší než strana lícní, na které si do očí hledí Karl a Max Machankové, zobrazení z profilu výrazným reliéfem. Mezi oběma poprsími čteme jména K./M. Machanek vyvedená secesním písmem. Díky skutečnosti, že se dochovaly snímky obou podnikatelů, můžeme dnes ocenit portrétní mistrovství medailéra, který na relativně malé ploše, jen o málo větší než krabička od sirek (42×70 mm), vystihl rysy zobrazených v jakémsi „plošném sousoší“.

Jubilejní plaketa ke čtyřicetiletému výročí Moravie z roku 1927 - revers

Rubová strana

Protilehlá strana plakety je, s výjimkou dvou značek, vyhrazena především nápisům, a to hned ve třech jazycích: v němčině, češtině a latině. Ty oznamují, že vydavatelem je AKCIOVÁ SPOLEČNOST MORAVIA - AKTIENGESELLSCHAFT MORAVIA. Latinská sentence OFFICIO INSERVIENTES BENEVOLENTIA INSIGNES znamená doslova: SLOUŽÍCÍ V ÚŘADU, VÝZNAMNÍ (VÝZNAČNÍ) ODDANOSTÍ (LASKAVOSTÍ).

Karl a Max Machanci (první a třetí zleva) Značku MORAVIA reprezentují na plaketě hned dvě ochranné známky. Stejně jako na stříbrné medaili je to onen opakovaně zmiňovaný hexagram a dále velké písmeno „M“ ve čtverci postaveném na koso v kruhu, protože je firma užívala současně pro rozdílné sektory svého sortimentu. Vedle nápisů a značek figurují zde letopočty 1887–1927.

Co bylo účelem vydání plakety? Pátrejme v důležitých datech podnikové historie. Ten vznikl transformací rodinného podniku v akciovou společnost již roku 1870.

Karl a Max Machankovi

Max a Karel Machanci (20. léta 20. stol.)Od roku 1887 vedli Moravii právě zmínění bratři – Max jako generální ředitel ve Vídni a Karl jako podnikový ředitel v Mariánském Údolí. Roku 1927, kdy byla plaketa patrně odlita, tak firmu řídili již 40 let a ve funkcích pak setrvali ještě pět let. Roku 1932 odešli oba na odpočinek, což mělo souvislost s těžkostmi během hospodářské krize. Bylo jim tehdy 67 let (narodili se jako dvojčata roku 1865), takže ředitelovali od svých dvaadvaceti!

Na počest jubilea vznikl „Zaměstnanecký a dělnický podpůrný fond Maxe a Karla Machanků“ s vkladem 500 tis. a také tato plaketa, jistě ve vyšším nákladu.

Medailér Richard Placht (1880–1962)

Richard Placht - střelecká medaile z r. 1910 (Národní muzeum v Praze)Obrátili jsme se na našeho předního odborníka na numismatiku, Ing. arch. Petra Haimanna, s žádostí o komentář k plaketě. Podle jeho názoru je materiálem zřejmě tombak, což je mosaz s vyšším podílem mědi (84–90 %), patinovaný na bronz. Nade vše naše očekávání nám sdělil také jméno autora, kterým byl Richard Placht. Tento medailér se narodil 4. ledna 1880 v Kratzau/Chrastavě u Liberce.

Richard Placht - Weiskirchner z r. 1913 (Národní muzeum v Praze)V letech 1894 až 1897 navštěvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou a mezi lety 1901 a 1902 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v sochařské speciálce u Josefa Václava Myslbeka. Svá studia zakončil na Akademii výtvarných umění ve Vídni u dalšího slavného tvůrce Josefa Tautenhayna. V rakouské metropoli se pak také usadil a žil zde až do své smrti roku 1962. Pracoval ve vídeňské mincovně jako vedoucí ryteckého oddělení (1917–1941). Petr Haimann z toho usuzuje, že naše plaketa vznikla právě tam.

Richard Placht - Bachofen von Echt z r. 1910 (Národní muzeum v Praze)Roku 1912 byl jmenován komorním medailérem arcivévody Františka Ferdinanda, od roku 1916 byl ředitelem mincovny. Zde se nabízí ono známé rčení o kováři a kováříčkovi. Machankovi, vědomi si výborné kvality své produkce, trvali na vynikající sebeprezentaci a dílo zadali v hlavní mincovně bývalé monarchie. Na Vídeň ostatně měli silnou vazbu, sídlilo zde jejich ředitelství.

Richard Placht je autorem mincí řady států (Angola, Habeš, Jugoslávie, Španělsko, Uruguay), ale vytvořil např. také čepicové odznaky Škodových závodů v Plzni. Své plakety a medaile vystavoval na Benátském bienále roku 1912, v Moderní galerii plakety a medaile ve Vídni nebo roku 1991 na výstavě České dějiny na medaili a plaketě v Praze. Haimann oceňuje na jeho medailích preciznost a jasný reliéf, využívající působení světla. Je zastoupen ve sbírkách Národního muzea v Praze, které uchovává asi desítku medailí a plaket, z nichž zde rovněž přinášíme ukázku.

Vídeňská aukční síň Dorotheum uspořádala roku 2009 dražbu sbírky mincí z Plachtovy pozůstalosti.

Autor děkuje p. Milanu Kocianovi z Velké Bystřice za zapůjčení plakety, Ing. arch. Petru Haimannovi za cenné informace k jejímu autorství a Mgr. Tomáši Kleisnerovi z Numismatického oddělení Národního muzea v Praze za poskytnutí snímků dalších Plachtových medailí. Dr. Barbaře Pokorné a Dr. Luboru Kysučanovi patří dík za pomoc s latinským překladem.

Literatura:

  • Andrusiow, S.: Železná huť v Mariánském údolí a Moravia, akciová společnost pro průmysl a železářské zboží a obchod v Hlubočkách a v Mariánském Údolí 1824–1945. Pokus o historii podniku. MÚ 1970.
  • Moravia akc. spol., železářský průmysl Hlubočky – Mariánské Údolí 1830–1930, Brno 1930.
  • Haimann, P.: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505–2005) Praha: Libri, 2006.
  • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau–Pop), 2003

Text, překlad, foto: Marek Bohuš

Mohlo by vás také zajímat:

Rubrika: Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.